31 Mart 2015 Salı

Demirhavan Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Gölbek Mahallesi

Höyüğün Yeri: Demirhavan Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbek (Köyü) Mahallesinin kuzeyinde Karacaören Köyünün 3km doğundadır.
Gölbek Uydu Görüntüsü
Demirhavan Höyük
Höyük Bilgileri: Sachihiro Omura tarafından İç Anadolu Yüzey Araştırmaları projesinde ziyaret edilmiştir. Höyük 90x114m ölçülerinde 9m yüksekliğindedir. Kaçak kazılarla tahrip edilen höyük üzerinde mimari kalıntı izleri ortaya çıkmıştır. Yüzey üzerinde toplanan çanak çömlek kırıntıları Kalkolitik, İlk, Orta ve Son Tunç Çağından kalmadır. Höyük üzerindeki bir çukur 6m derinliğe kadar inmiştir. Höyük tarım faaliyetleri etkisiyle gün geçtikçe düzleşmektedir.
Demirhavan Höyük, 2007 yılı Koruma Kurulu kararlarıyla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.         
   

Taylan Köken

30 Mart 2015 Pazartesi

Yağlı Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Gölbek Mahallesi

Höyüğün Yeri: Yağlı Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbek (Köyü) Mahallesinin 3,5km güneybatısında, Güzelcekale Yolunun 500m güneyinde kalmaktadır.
Gölbek Uydu Görüntüleri
Höyük Bilgileri: Sachihiro Omura tarafından İç Anadolu Yüzey Araştırmaları projesinde ziyaret edilmiştir. Höyük 110x163m ölçülerinde 11m yüksekliğindedir. Höyük üzerinde toplanan malzemelere göre İlk Tunç ve Demir Çağında iskân görmüştür.
Yağlı Höyük, 2007 yılı Koruma Kurulu kararlarıyla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.         
   

Taylan Köken

29 Mart 2015 Pazar

Gölbek Kalesi / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Gölbek Mahallesi

Kalenin Yeri: Gölbek Kalesi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gölbek (Köyü) Mahallesinin 2,5km güneybatısında doğal bir tepenin üzerindedir.
Gölbek Uydu Görüntüsü
Gölbek Köyü
Gölbek Mağaraları
Gölbek Bilgileri: Gölbek Köyünün eski adları Kölit, Kölik ve Gölnik olarak geçmektedir. Gölbek ise: “Küçük su birikintisi, gölcük, gölet” anlamındadır. Eski isimlerin anlamını bulamadık. Yerleşim ismini Sulakiye Gölünden almış olmalıdır.
Köyün arazisi Selçuklu Döneminde Bozulus Türkmenlerinin yaylasıdır. Zaman içinde gölün kurumasıyla diğer Türkmen Aşiretleri bölgeye gelerek köyü kurarlar. Günümüzde yenisi yapıldığından kullanılmayan eski caminin alçı süslemeli minberi güzeldir. Caminin banisi olarak Hacı Ömer Efendi görülmektedir.
Gölbek Köyü çevresinde korunma ve yerleşme amaçlı insan yapımı incelenmeyi bekleyen mağaralar bulunmaktadır.

Gölbek Kalesi: 1125 rakımlı kayalık bir tepe üzerinde Galatların kurmuş olduğu bir kaledir. Batı ve kuzey, kısmen de doğu yönünü kontrol eden bir konumdadır. Kuzeyinde bulunan Karacaören Kalesi ve batısında bulunan Güzelcekale ile birbirini gören konumdadır. Tep noktanın ovadan yüksekliği 150m kadar olup, oval bir yapıya sahiptir. Genel olarak iri taşların kullanıldığı surlarda, yer yer küçük taşlar da dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Surlar 40m boyutlarında izlenmektedir.  

Kaynak: www.golbek.blogspot.com.tr / www.haymanagazetesi.org (Sami Ümüt yazısı) / Levent Egemen Vardar –Nalan Akyürek Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara İli:1998

Taylan Köken

28 Mart 2015 Cumartesi

Karazlı Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Gökçehöyük Mahallesi

Höyüğün Yeri: Karazlı Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Köyü) Mahallesinin 2km güneybatısındadır.
Gökçehöyük Uydu Görüntüsü
Karazlı Höyük
Höyük Bilgileri: Höyük Envanter listesinde bulunan höyüklerimizden biridir. Orta büyüklükteki höyüğün etrafı kaçak kazı çukurlarıyla doludur. Höyük üzerinde ve çevresinde İlk Tunç Çağı ve Klasik Devirlere ait seramik toplanmıştır. Höyük özellikle kaçak kazılarla ağır tahribata uğramıştır.
Karazlı Höyük, Karbağızlı Höyük olarak 2001 yılı Koruma Kurulu kararlarıyla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.         
   

Taylan Köken

27 Mart 2015 Cuma

Gökçe Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Gökçehöyük Mahallesi

Höyüğün Yeri: Gökçe Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Gökçehöyük (Köyü) Mahallesinin içindedir.
Gökçe Höyük Uydu Görüntüsü 
Gökçe Höyük
Gökçe Höyük
Gökçe Höyük
Höyük Bilgileri: Höyük Prof. Dr. Hayri Ertem tarafından 1990 yılında Gölbaşı-Haymana İlçeleri Yüzey Araştırması kapsamında ziyaret edilmiştir. Daha sonra Sachihiro Omura tarafın 1994 yılında İç Anadolu Yüzey Araştırmaları Projesinde ziyaret edilmiştir. Höyük köyün içindedir. Höyük yaklaşık 100m çapında, 12m yüksekliğinde olup 1.095m rakıma sahiptir. Höyük eteklerinde taş temel izleri gözlenmektedir. Höyük üzerinde genelde İlk Tunç Çağından kalma günlük kullanım kaplarına ait seramik kırıntıları toplanmıştır. Yine Höyük üzerinde MÖ.2.000 ve MÖ.1.000 yılları seramiği az da olsa bulunmuştur.   
Höyük Kaçak Kazılar ve inşa yapılmasıyla tahrip olmaktadır. Höyük üzerinde kaçak kazı izleri ve batı yönündeki eteğinde bir evle tahrip olmuştur.
Gökçe Höyük, Çerkez Höyük olarak da anılmaktadır. Gökçe Höyük 1995 ve 2007 yılı Koruma Kurulu kararlarıyla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.          
   
Kaynak: www.envanter.gov.tr / Hayri Ertem -1990 Yılı Gölbaşı-Haymana Yüzey Araştırmaları- 9. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1991 / Sachihiro Omura – 1994 Yılı İç Anadolu’da Yürütülen Yüzey Araştırmaları -13. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2 -1995

Taylan Köken

26 Mart 2015 Perşembe

Çimşit Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Çimşit Mahallesi

Höyüğün Yeri: Çimşit Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çimşit (Köyü) Mahallesi sınırlarındadır.

Çimşit Höyük Bilgileri: Sachihiro Omura tarafından İç Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında iki kez ziyaret edilmiş olan bir höyüğümüzdür. 140x170m ölçülerinde, 13m yüksekliğinde bir höyüktür. Köyün yerleşim yeri alanında kalmış bir höyüktür. Höyük üzerinde derlenen çanak çömlek parçalarına göre İlk-Orta ve Son Tunç Çağında iskan görmüştür.
Çimşit Höyük Koruma Kurulu kararıyla 1993, 1997 ve 2001 tarihinde 1. ve 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
       
Kaynak: www.envanter.gov.tr / Sachihiro Omura -12. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1994

Taylan Köken

25 Mart 2015 Çarşamba

Çimşit Kalıntıları ve Cami / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Çimşit Mahallesi

Kalıntılar ve Caminin Yeri: Çimşit Cami, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çimşit (Köyü) Mahallesinin merkezindedir. Kalıntılar ise köyün etrafındadır.
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Cami
Çimşit Köyü Bilgileri: Çimşit Köyü hakkındaki bilgileri değerli araştırmacı Abdülkerim Erdoğan’ın kitabından aktaralım:
Anadolu Selçukluları Döneminde Müslüman Oğuz Türkmen boylarının iskânına açılan bölge ilk olarak Karacadağ Nahiyesine, daha sonra Çukurcak Nahiyesine bağlanır. Kurucular Bozulus Türkmen aşiretindendir. Cemşid ve Cimşidlü isimleriyle anılan köyün tarihiyle ilgili temin edilen ilk belge Kasım 1633 tarihlidir. Bu belgede özetle; Küçük Haymana Kazasına bağlı Cimşidlü Köyünden el-Hacı İsa, köy Camiinin hatibi iken vefat etmiş ve yerine Ali Halife, Haymana Kadısı Sunullah Efendi tarafından Hatip olarak tayin edilir. Bu vakıf kaydı, köyün büyük bir nüfusa sahip olduğunu ve köyde Cuma Namazının kılındığını, eğitim seviyesinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Çünkü o tarihlerde bazı köylerde sadece vakit Namazları için mescit bulunmaktaydı. Cuma Namazının kılınabilmesi için resmi görevli bir “imam hatip” in bulunması gerekiyordu. Daha sonraki yıllarda köyün Tabanlı Nahiyesine (Bala Kazası) bağlandığını görüyoruz. 21 Haziran 1909 tarihli bir Vakıf belgesinde de Nazif Efendi Alişan, Bala Kazasına bağlı Çimşit Köyü Camii’ne” imam hatip” olarak tayin edilir. Eski Camii yıkılarak yenisi 1950 yılında yaptırılır. 1960 yılında Çankaya İlçesine, 1985 yılında da Gölbaşı İlçesine bağlanır.

Çimşit Kalıntıları: Aynı kaynaktan köyün diğer kalıntıları hakkındaki bilgileri paylaşalım:
İlk Tunç Çağı’ndan itibaren iskân gören köyün içinde Kale Höyük bulunmaktadır. Ayrıca Turgut Mevkii, Çörekoğlu Öreni, Kabaklı ve Pırallar Mevkilerinde değişik dönemlere ait yerleşmeler bulunmaktadır.
Pırallar Mevkiinde bulunan, insan eli ile yapılan mağara oldukça önemlidir. Dere yamacında, kayalık bir mevkide, düzlüğe hakim bir yamaçta küçük bir giriş kapısı bulunan mağaranın koridoru yan odacıklarla, daha sonra da daralan bir koridorla devam etmektedir. Kanaatimizce bu Mağaralar Roma ve Bizans döneminde manastır ve korunma amaçlı kullanılmıştır.
Turgut Mevkiinde bir Nekropolis alanı bulunmaktadır. Çörekoğlu Öreni ise bir yerleşim yeri izleri taşımaktadır.

Çimşit Cami Bilgileri: Çimşit Cami yapımı 1775 yılıdır. Osmanlı Mimari üslubunda, dikdörtgen formda, eğimli kırma çatı kiremitle kaplı olarak, yığma ve düzgün taştan inşa edilmiştir. Tavan kaplamalara ahşaptandır. İbadete açık ve iyi durumdaki bu camimiz 1988 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir. 
       
Kaynak: www.envanter.gov.trwww.cimsitkoyu.com / Abdülkerim Erdoğan –Tarih İçinde Gölbaşı

Taylan Köken

24 Mart 2015 Salı

Küllük Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Çayırlı Mahallesi

Höyüğün Yeri: Küllük Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çayırlı (Köyü) Mahallesinin güneyinde bulunan Karaçalı Mevkiindedir.
Çayırlı Uydu Görüntü
Küllük (Alanı) Höyük
Küllük Höyük Bilgileri: Küllük Höyük etrafında yapılan tarım faaliyetleri sebebiyle tıraşlanmış ve bu yüzden 3m yüksekliğinde kalmış bir höyüğümüzdür. Höyüğün eteklerinde tarım faaliyetlerinin yapmış olduğu tahribatlar vardır. Çok yoğun olmasa da höyük üzerinde derlenen çanak çömlek kırıntılarına göre İlk Tunç Çağı, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde iskân görmüş bir höyüktür. Höyük üzeri çalı çırpı kaplıdır. Tepe noktasında bulunan beyaz küllerden dolayı Küllük Alanı olarak tanınmakta ve bu adla tescillenmiştir.
Küllük Höyük Koruma Kurulu kararıyla 2004 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
       

Taylan Köken

23 Mart 2015 Pazartesi

Çayırlı Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Çayırlı Mahallesi

Höyüğün Yeri: Çayırlı Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Çayırlı (Köyü) Mahallesinin 600m güneydoğusundadır.
Çayırlı Uydu Görüntüsü
Çayırlı Höyük
Çayırlı Höyük
Çayırlı ve Höyük Bilgileri: Çayırlı Köyü Türkmen taifesinden Kallaçlı Aşireti tarafından kurulmuş bir köyümüzdür. Mehmed oğlu Ali Efendi tarafından 1891 yılında yaptırılan eski bir yapı dikkat çekicidir. Köy mezarlığında mezar taşı olarak kullanılan birçok devşirme malzeme bulunmaktadır. 1921 yılında Sakarya Savaşında köy yakınında seyyar hastaneler kurulmuş, Merdivenlikaya Tepesine siperler kazılmıştır.
Çayırlı Höyük 126x135m ölçülerinde, 13m yüksekliğinde bir höyüğümüzdür. Höyük üzerinde kaçak kazılar, höyüğün eteklerinde tarım faaliyetlerinin yapmış olduğu tahribatlar vardır. Höyük Sachihiro Omura’nın 1994 yılında yapmış olduğu İç Anadolu Yüzey Araştırmaları Projesinde tespit edilmiştir. Toplanan seramik kırıntılarına göre İlk-Orta-Son Tunç Çağı ve Demir Çağında iskân gören bir höyüktür. 
        
Kaynak:  Sachihiro Omura – 1994 Yılında İç Anadolu’da Yapılan Yüzey Araştırmaları – 13. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2 -1995 / www.tayproject.org / www.haymanagazetesi.org (Sami Ümüt Beye teşekkürlerimle.)

Taylan Köken

22 Mart 2015 Pazar

Bezirhane Kalesi / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Bezirhane Mahallesi

Kalenin Yeri: Bezirhane Kalesi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bezirhane (Köyü) Mahallesinin 1 km kuzeyinde bir tepenin üzerindedir.
Bezirhane Uygu Görüntüsü
Bezirhane Kalesi Bilgileri: Bezirhane Kalesi etrafı kontrol eden bir konumdadır. Kale taşları tespit edilememiştir. Bunun sebebi kalenin bulunduğu tepe üzerinde dahi tarım faaliyetlerindendir. Yine iki parça halinde 20 m izlenen duvar kalıntısı ve 30 m. izlenen sur kalıntısı bulunmaktadır. Kayalık alanda ise kayalara oyulmuş mimari ayrıntılar bulunmaktadır. Kalenin Bizans Döneminde yapıldığı düşünülmektedir.     

Kaynak: Levent Egemen Vardar- Nalan Akyürek Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması: Ankara İli 1998 -17. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -1999   

Taylan Köken

21 Mart 2015 Cumartesi

Kaletepe Tümülüsü / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Bezirhane Mahallesi

Tümülüsün Yeri: Kaletepe Tümülüsü, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bezirhane (Köyü) Mahallesinin 2,5km güneybatısındadır.
Bezirhane Uydu Görüntüsü
Kaletepe Tümülüs Bilgileri: Kaletepe Tümülüsünün çevresi yerleşim yeridir. Tümülüs 22m yüksekliğindeki bir tepenin üzerindedir. Kaçak kazılara tümülüse büyük zarar vermiştir. Tümülüs eteğindeki düz yerleşim üzerinde toplanan seramik kırıntıları Roma Döneminden kalmıştır.   

Kaynak: Sachihiro Omura -1993 Yılında İç Anadolu’da Yürütülen Yüzey Araştırmaları -12. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1994

Taylan Köken

20 Mart 2015 Cuma

Kepenekçi Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Bezirhane Mahallesi

Höyüğün Yeri: Kepenekçi Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bezirhane (Köyü) Mahallesinin 1,5km güneybatısındadır.
Kepenekçi Höyük
Kepenekçi Höyük
Kepenekçi Höyük
Kepenekçi Höyük Bilgileri: Kepenekçi Höyük doğal bir tepe üzerinde 125x150m. ölçülerinde 15m yüksekliğinde bir höyüktür. Höyük etekleri tarım faaliyetleriyle tahrip edilmektedir. Derin kaçak çukurlarıyla tahrip olmuş bir höyüğümüzdür. Höyük üzerinde silo olarak kullanıldığı düşünülen bir duvar kalıntısı dikkat çekicidir. Höyük üzerinden toplanan seramik kırıntılarına göre Frig ve Roma Döneminde iskân görmüş bir höyüktür.
Kepenekçi Höyük 1995 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Arkeolojik SİT olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

19 Mart 2015 Perşembe

Gence Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Bezirhane Mahallesi

Höyüğün Yeri: Gence Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bezirhane (Köyü) Mahallesinin 2km kuzeydoğusunda, Ankara-Adana Karayolunun 500m doğusundadır.
Bezirhane Uydu Görüntüsü
Gence Höyük Bilgileri: Gence Höyük tarım alanlarının arasında kaldığından zamanla yayvanlaşmış bir höyüğümüzdür. Höyük 1993 yılında Sachihiro Omura tarafından ziyaret edilmiştir. 107x117m ölçülerindeki höyüğün yüksekliği 10m olarak ölçülendirilmiştir. Höyük üzerinde toplanan çanak çömlek parçalarına göre İlk-Orta-Son Tunç Çağı ve Demir Çağında iskân görmüştür. Bu höyüğümüzde tarım ve kaçak kazı çukurlarıyla tahrip edilmektedir.   

Kaynak: www.tayproject.org / Sachihiro Omura -1993 Yılında İç Anadolu’da Yürütülen Yüzey Araştırmaları -12. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1994

Taylan Köken

18 Mart 2015 Çarşamba

Bezirhane Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Bezirhane Mahallesi

Höyüğün Yeri: Bezirhane Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bezirhane (Köyü) Mahallesinin 2,5 km güneydoğusunda, Ankara-Konya Karayolunun 1km doğusundadır.
Bezirhane Höyük
Bezirhane Höyük
Bezirhane Höyük Kaçak Kazı
Bezirhane Höyük Kaçak Kazı
Bezirhane ve Höyük Bilgileri: Bezirhane Mahallesi adını köyde bulunan ve kayıtlarda adı geçen Bezir Hanından almıştır. Başka bir rivayete göre, Osmanlı’da kullanılan lambaların yakıtı olan bezir yağının imalatının yapıldığı yerlerden biri bu köyde olduğu için bu adı almıştır.    
Höyük D.French tarafından  keşfedilmiştir.  Höyük üzeri seramiklerine göre İlk Tunç Çağında iskân gören bir höyüktür. Bu höyüğümüzde tarım ve kaçak kazı çukurlarıyla tahrip edilmektedir.   

Kaynak: www.tayproject.org / www.golbasigazetesi.com (Sami Ümüt) 

Taylan Köken

17 Mart 2015 Salı

Bezirhane Cami / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Bezirhane Mahallesi

Caminin Yeri: Bezirhane Cami, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bezirhane (Köyü) Mahallesinin içindedir.
Bezirhane Cami
Bezirhane Cami
Bezirhane Cami
Bezirhane Cami
Bezirhane Cami
Bezirhane Cami
Bezirhane Cami
Cami Bilgileri: Bezirhane Cami, Geç Osmanlı Döneminden kalma yapım tarihi belli olmayan bir camimizdir. Yığma ve kesme taştan inşa edilmiştir. Eğimli kırma çatı, kiremitle örtülüdür. Dikdörtgen plana sahip caminin ahşap tavanı ve süslemeleri ilgi çekicidir. 
Bezirhane Cami Koruma Kurulu kararıyla 2002 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.   


Taylan Köken

16 Mart 2015 Pazartesi

Bağiçi Kale Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Bağiçi Mahallesi

Höyüğün Yeri: Bağiçi Kale Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bağiçi (Köyü) Mahallesinin 1,5km batısında doğal bir tepenin üzerindedir.
Bağiçi Uydu Görüntüsü
Bağiçi Girişi
Bağiçi Devşirme Malzemeler
Yazıt
Sütun Parçası
Bağiçi ve Höyük Bilgileri: Köyün eski adı Zirve’dir. Köyde bulunan SeyyidYusuf Dede’nin kurmuş olduğu zaviyeden dolayı Zivra adını aldığını düşünmekteyiz. Bir adı da Zirve olarak geçmektedir. Zivra: Türkçe Ağızları Sözlüğüne göre “Ağı geniş, paçaları dar bir tür şalvar”a verilen addır. Köy için dağınık olarak Roma Döneminden kalmış olan sütun başlıkları ve parçaları, mimari parçalar görülmektedir.
Bağiçi Köylülerinin Gavurkalesi olarak andığı höyüğün ziyaretini 1993 yılında İç Anadolu Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında bölgeye gelen Sachihiro Omura tarafından yapılmıştır. Höyük üzerinde mimari bloklar ve taş bloklar görülmektedir. Höyük 11x85m boyutunda 4m yüksekliğindedir. Höyük üzerinde toplanan seramik kırıntılarına göre Demir, Bizans ve İslam Dönemlerinde iskân gören bir höyüktür.      
Kaynak: www.tayproject.org / Sachihiro Omura -1993 Yılında İç Anadolu’da Yürütülen Yüzey Araştırmaları -12. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1994 / www.panoramio.com

Taylan Köken

15 Mart 2015 Pazar

Ahiboz Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Ahizboz Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Ahiboz Kalıntıları, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Ahizboz (Köyü) Mahallesindedir.
Kiepert Haritası (1890) 
Ahiboz ve Kalıntı Bilgileri: Ahiboz Köyünü Ankara ve çevresinde sık sık görmüş olduğumuz üzere muhtemelen bir Ahi büyüğü kurmuş olmalıdır. Köyün kısa tarihçesini Sayın Sami Beyin yazısını aktararak vereceğim:
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıflar kayıt arşivinde bulunan 27 Şevval 1289 (28 Aralık 1872) tarihli vakfiye kaydında Ankara’ya bağlı Haymana kazası Ahiboz Köyüne iskân etmiş bulunan 150 hanedan oluşan Nogay, Canıbuyluk (Comboyluk) kabilesinin, Ankara'dan güneye yolculuklarda, daha önceleri zaten bir gece konaklama noktası olan bu yerde kendi gayretleriyle bir mescit yaptıkları bu mescitte 5 vakit namaz kılındığını köyün yakınında ve civarında cuma namazı kılınan bir cami olmadığından ve köyünde cuma namazı kılınabilecek şartlara sahip olunduğu ve Sultan Abdülaziz'den Ahiboz köyü camiinde cuma namazı kılınması için izin istenilmiştir.

Selçuklular Döneminde Oğuz-Türkmen boylarının Ankara ve civarına yerleşmesi üzerine bu bölge Karacadağ Nahiyesi idaresine daha sonraki yıllarda Haymana kazasına bağlanır.
Dâhiliye Vekâleti’nin (İçişleri Bakanlığı) 1928 yılında yayınladığı “Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimizin Adları” isimli neşriyatında zaten Haymana’ya bağlı olan Ahiboz Köyü yeniden Haymana kazası Yabanhamamı Nahiyesine bağlanmıştır. Daha sonra İkizce Köyünün Nahiye olmasıyla Haymana İkizce Nahiyesine bağlanmıştır. Ankara Vilâyeti 1932 yılında idari yapılanma yönünden Gölbaşı Nahiye oluşmuş, 9 Haziran 1936 tarihinde kabul edilen 330 sayılı Kanunla da Ankara Merkez kazası Çankaya adını almış ve Gölbaşı Nahiyesi Çankaya İlçesine bağlanmıştır. E-5 Karayolunun Gölbaşı’ndan geçmesiyle Ahiboz Köyü 22.11.1955 yılında Çankaya İlçesi Gölbaşı Nahiyesine bağlanmıştır. 23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2’nci maddesi gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarını belirleyen 50 km yarıçap içinde kaldığından köy tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşmüştür.

  
Galat Dönemi yerleşimlerinden olan Rosolodiaco (Orosolocia / Orsologiacos) Şehrinin bu bölgede Ahiboz Köyü, Mahmatlı Köyü ile Bala’nın Tolköy arasında bulunan Deliler Çiftliği denilen mevkide bulunduğu  1885 Yılında burasını gezen ünlü arkeolog J.G.C ANDERSON tarafından tespit edilmiştir. Deliler Çiftliğinin civarında Kaldırımçayır Deresi, Tamu Pınarı, Ahpaç Tepesi, Teknecik Deresi gibi mevkiler bulunmaktadır. Anderson’a göre Ahiboz’un batısından Roma karayolunun geçtiği, Rosolodiaco şehrinin bir Tehdit istasyonu olarak kurulduğu, buradan çanak, çömlek çıkarıldığı, el yapımı boyasız ve hatları süslenmiş  beyaz astarlı ve kahverengi ile yan yana boyalı savaş gereçlerinin bulunması,  burada bir yerleşimin sürekli varlığını kanıtlamaktadır. Galatlar tarafından kullanılan ulaşım yollarının bir güzergâhı buradan geçmiş, daha sonra Antik Roma Yolunun (Via Taura) yani Hıristiyanların Hac Yolunun güneye giden 2. kolu da aynı güzergâhı kullanmıştır. Köyde Roma döneminde her 1485 metrede bir dikilen Mil Taşı bulunmuştur. Ayrıca yapılan araştırmalarda Taşyol Mevkiinden tarihi Roma Yolunun kalıntılarına rastlanmıştır. Bizanslılar tarafından da bu yol kullanılmıştır.

Kaynak: www.haymanagazetesi.org (Sayın Sami Ümüt Beye değerli bilgileri için teşekkür ederim)

Taylan Köken

14 Mart 2015 Cumartesi

Ağadağı Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Altınçanak Köyü

Höyüğün Yeri: Ağadağı Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Altınçanak Köyü arazisindedir.
Altınçanak Uydu Görüntüsü
Yerleşim Bilgileri: Sachihiro Omura’nın yönetmiş olduğu İç Anadolu Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında 2005 yılında ziyaret edilen höyüklerden biridir. Höyük 86x103m ölçülerinde, 7m yüksekliğindedir. Höyük yüzeyinden derlenen çanak çömlek kırıntılarına göre Kalkolitik, Orta ve Son Tunç Çağı ve Demir Çağında iskân görmüştür.  
   

Taylan Köken

13 Mart 2015 Cuma

Zindantepe Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Altınçanak Köyü

Höyüğün Yeri: Zindatepe Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Altınçanak Köyü arazisindedir.
Altınçanak Uydu Görüntü
Zindantepe Höyük
Zindantepe Höyük
Zindantepe Bilgileri: Sachihiro Omura’nın yönetmiş olduğu İç Anadolu Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında 1992 yılında ziyaret edilen höyüklerden biridir. Höyük 63x90m ölçülerinde, 5m yüksekliğindedir. Höyük yüzeyinden derlenen çanak çömlek kırıntılarına göre İlk Tunç Çağı ve Demir Çağında iskân görmüştür.
Zindantepe Höyük 1995 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.  
   
Kaynak: Sachihiro Omura -1992 Yılında İç Anadolu’da Yürütülen Yüzey Araştırmaları -11. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1993 / www.tayproject.org  

Taylan Köken