26 Haziran 2011 Pazar

Şehit Kemal Köyü Anıtı / İZMİR / AİOLİS / Aliağa / Yukarı Şehit Kemal Köyü


Yukarı Şehit Kemal Köyü’nün Yeri: İzmir ili Aliağa ilçesi sınırları içinde bulunan Kyme Antik Kenti sınırları içinde olduğu düşünülen köy, günümüzde İzmir –Çanakkale Karayolunda Aliağa’ya gelmeden önce tabelası rahatça görülmektedir. Yoldan 7 km uzaklıktadır. 

Anıt Kalıntıları ve Araştırma Sonuçları: Şehit Kemal Anıtı 19x19mt ölçülerinde, bir merdivenle çıkılan ve dört odadan oluşan bir yapıdır. Yapı taşlarının birbirine bağlantı noktaları olan kenetler veya harç kullanılmadığından yapı çok dağınık durumdadır. Ayrıca definecilerin aşırı tahribatı söz konusudur.
Yapı arazi ile uyum içinde yapılmasından dolayı piramidal bir formda inşa edilmiştir. Yapının batısından yer alan antik bir yol yapıya ulaşımı sağlamaktaydı. MÖ.400’lere tarihlenen çanak çömlek parçaları ve amphora parçalarına yol üzerinde rastlanmıştır. Ayrıca yapı etrafında da aynı zamana ait seramik parçalarına rastlanmıştır.
Sonuç olarak o yıllarda Anadolu’nun bu bölgesi Pers ve Mısır egemenliği altında bulunduğundan dolayı buranın doğu etkisiyle yapılmış olan bir anıt olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça: Aiolis’de Bir Anıt –Ersin Doğer –İsmail Gezgin

Taylan Köken

1 Haziran 2011 Çarşamba

Larissa Antik Kenti - III / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Buruncuk Köyü

Larissa Antik Kentine 24 Mayıs 2011 tarihinde yapmış olduğum ziyaret esnasında çekmiş olduğum fotoğrafların bir kısmını Larissa Antik Kenti-II maddesinde yayınladım. Diğer fotoğraflar aşağıdadır.
Larissa'dan günümüze kalan görülebilir en değerli yapı temelleri olarak Kuzey Sur Duvarlarını söylemiştik. Bir de ilk iki Larissa sayfasında çizimlerini verdiğimiz, Akropol alanındaki saray kalıntıları dikkat çekicidir. Akropolün tamamına dağılmış durumdaki bu saray temelleri kolayca izlenmektedir. 
Akropol Bina Temelleri
Akropol Bina Temelleri
Akropol Bina Temelleri
Megaron Yapı Temelleri
Akropol Saray Kalıntıları
Akropol Saray Kalıntıları
Akropol Saray Kalıntıları
Akropol Saray Kalıntıları
Akropol Saray Kalıntıları
Akropol Saray Kalıntıları
Mimari Parça
Mimari Parçalar
Mimari Detay
Mimari Detay
Akropolde İki Kuyu
Akropolde üç adet kuyu gördüm. Bunlardan yukarıda görülen ikisini yanyana görüntüledim. Biri kuruydu, diğeri su tutmaya devam ediyordu.
.
Akropolde Saray Kalıntıları
Athena Tapınağı Temelleri
Tabeladaki İç Sur Duvarları
Güney yönündeki Akropole yakınlığından dolayı İç Sur Duvarı olarak tanımladığım bu duvarın orta bölümden yıkılmış olduğu iki resim arasındaki farktan açıkça görülmektedir.
İç Sur Duvarları Bugün
İç Sur Duvarları Bugün
Akropolün Doğusunda Bina Temelleri
Akropolün Kuzeyoğusundaki Kalıntılar
Akropolün Kuzeyoğusundaki Kalıntılar
Akropolde Bulunan Başka Bir Kuyu
Kuzeydoğu Yönünde Devam Eden Sur Kalıntıları
Kuzey ve Kuzeydoğu Sur kalıntıları belirgin şekilde devam ediyor. Kısa bir çalışma dönemi ile gün yüzüne çıkmayan surlar da, Kuzey Surları gibi ortaya çıkarabilir.
Doğu Yönündeki Sur Parçaları
Önde Yeldeğirmenleri Arkada Buruncuk Kalesi
Yeldeğirmenleri
Larissa'da bu yeldeğirmenlerinden dört adet tespit ettik. Üçü Buruncuk Kalesi ile Akropol arasındaki sırt üzerinde peş peşe sıralanmış, diğeri ise tek olarak Güneydoğu yönündeki bir yükseltinin üzerinde konumlandırılmıştır.  
Yeldeğirmenleri Larissa Doğu Yönü
Yeldeğirmenleri Larissa Doğu Yönü
Larissa Doğu Yönü
Doğu Yönü Duvar Kalıntıları
Nekropolis (Mezarlık)
Mezar Kalıntısı
Mezar Kalıntısı
Buruncuk Kalesi
Larissa ile Buruncuk Kalesini Ayıran Hızlı Tren Hattı
Güney Yönündeki Taş Madeni
Larissa Antik Kentinin her iki yakasında bulunan taş ocaklarının fotoğraflarını da buraya koyduk. Bu taş ocakları bugün kapalı, ama zamanında başka taş çıkarılacak yer yokmuş gibi, sit alanının dibinde bu ocaklara izin verilmiş. Bu tarih bilinçsizliğini memleketin her yerinde görmek üzüntü verici...

Kuzeydoğu Yönündeki Taş Madenleri
Taylan Köken