30 Haziran 2014 Pazartesi

Afşar Tepe Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Bala –Afşar Beldesi

Afşar Tepe Yerleşimin Yeri: Yerleşim, Ankara İli Bala İlçesi Afşar Kasabasının merkezindedir.
Afşar Uydu Görüntüsü
Afşar Tepe Krokisi
Afşar Tepe Yerleşimi Bilgileri: Yerleşim seramik buluntularına göre Demir ve Roma Çağında iskân görmüştür. 90x88m ölçülerinde bir büyüklüğe sahiptir. Tabi bir kayalık üzerinde kurulmuştur.
Ankara Koruma Kurulu tarafından 2007 yılında alınan kararla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
Afşar Tepe Yerleşimi

Taylan Köken 

29 Haziran 2014 Pazar

Ayaş Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Ayaş

Ayaş’ın Yeri: Ayaş, Ankara merkezinden 57 km uzaklıktaki eski tarihi bir ilçedir.
Hisartepesi Uydu Görüntüsü
Ayaş Uydu Görüntüsü
Ayaş Uydu Görüntüsü
Ayaş Adı ve Anlamı: Ayaş adı ilgili doyurucu bir bilgi yoktur. Tüm bilgiler varsayımlar üzerine kurulmuştur. Ayaş isminin Ayas’dan geldiği söylenmektedir. Ayas, öztürkçede “Parlak, aydınlık gece” demektir.
Ramsay’ın haritasında ise Ayaş merkezi veya çok yakınındaki bir noktaya lokalize edilebilecek kentin adı ise Prasmon’dur.
Başka bir kaynağa göre Ayaş Grekler tarafından Mnizos adıyla kurulmuştur.
Ayaş Tarihi Harita
Eski Bir Ayaş Resmi
Ayaş Kısa Tarihçesi: Bölgenin Paleolitik Dönemden itibaren yerleşim gördüğü, bol miktarda mağara yerleşiminin bulunması, bu dönem imalatı tekil buluntuların ele geçmesiyle ispatlanmıştır. Yine bölgede bol miktarda bulunan İlk Tunç Çağı höyükleri, Düz Yerleşimleri, Kaleler ve Nekropoller bu bölgenin tarihi iskânlarıdır.
Ayaş ve ilçesi daha sonra bölge tarihiyle hareket ederek Hititliler, Frigler, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyeti altında varlığını sürdürmeye devam edecektir.
Ayaş İlçesi merkezinde bir çok ev, cami, çeşme ve diğer yapılar Koruma Kurulu kararlarıyla koruma altına alınmış ve vakıflara bağlı eserler restore edilerek yenilenmiştir. Ayaş Beypazarı’ndan sonra bölgenin en dikkat çekici ilçesidir.     
Hisartepesi
Hisartepesi Yakınında Devşirme Malzeme
Ovabağları Höyük Bilgileri: Ayaş halkının Hisartepesi olarak andığı höyük Ayaş’ın 2km batısında Ovabağları Mevkiindedir. 860 m rakıma sahip bir tepenin üzerindedir. Höyüğün doğu ve kuzeyini saran Ayaş Çayı höyüğün 60 m altından akmaktadır. Höyüğe güney kısmından 15-20 m’lik bir yükseklikten ulaşılması daha kolaydır. Tepe noktası, uzunluğu 50 m civarında bir duvarla çevrelenmiştir. Duvarın bazı bölümleri izlenememektedir. Duvar en iyi korunmuş yerinde 0,40m yüksekliğinde olup, harç kullanılmadan, orta büyüklükteki taşlarla, kuru teknikle inşa edilmiştir. Yüzeyde ele geçen seramik kırıntıları höyüğün Roma ve Bizans Dönemlerinde iskân gördüğünü göstermektedir.

Kaynak: Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara ve Bolu İlleri 2000 -19. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 2001 / Ayaş Tanıtım Dosyası / Bilge Umar –Türkiye’deki Tarihsel Adlar –İnkılâp Kitabevi -1993

Taylan Köken

28 Haziran 2014 Cumartesi

Yağmurdede Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Yağmurdede Köyü

Kalıntıların Yeri: Yağmurdede kalıntıları Ankara İli, Ayaş İlçesi Yağmurdede Köyü Örenköy yanında bulunan İlhan Çayı Ağan vadisinde bulunan mağaralar ve Yağmurdede yakınında bulunan kalıntılardır.
Yağmurdede Uydu Görüntüsü
Yağmurdede Köyü
Ağan Kanyonu
Ağan Kanyonu
Yağmurdede Köyü ve Kalıntı Bilgileri: Yağmurdede’nin eski adı Dastarlı’dır. Dastar, Türkçede “Başörtüsü”, “Kalın bez, yelken bezi”, “Yünden dokunmuş kilim” “Sofrası bol” anlamındadır.
Yağmurdede Köyünün mahallesi olan Örenköy batısında yer alan ve Ayaş-Güdül İlçeleri arasındaki sınırı oluşturan İlhan Çayının oluşturduğu kanyon Ağan Kanyonu –Ulupınar Kanyonu olarak anılmaktadır. Bu kanyonda bulunan mağaralar yerleşim izleri taşımaktadır.
Yağmurdede Köyünün yakınındaki çayın yanında Roma Döneminden kalma sütun başlıkları bulunmuştur. Köyün cami ve çeşmeleri eski dönemlerden kalmıştır.
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Ağan Mağaraları
Kaynak: www.nedir.antoloji.com / www.panoramio.com (Sayın Mustafa Erdinç’e resimleri için teşekkür ederim.)

Taylan Köken    

27 Haziran 2014 Cuma

Balçiçek Höyük / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Uğurçayırı Köyü

Höyüğün Yeri: Höyük, Ankara İli, Ayaş İlçesi, Uğurçayırı Köyünün 700m güneybatısında bulunan Balçiçek Çiftliğinin sırtındadır.
Balçiçek Höyük Uydu Görüntüsü
Balçiçek Höyük
Balçiçek Höyük
Balçiçek Höyük
Balçiçek Höyük
Balçiçek Çiftliği
Balçiçek Höyük Bilgileri: Höyük Balçiçek Çiftliğinin yakınındaki doğal tepe üzerindedir. Höyüğün kuzeyinden Ayaş Deresi geçmektedir. Balçiçek Höyüğünün kuzey kısmı tarla yoluyla, güney cephesiyse tarla açılmasıyla tahrip edilmiştir. Höyük Ayaş Deresinden 26m yüksekliktedir. Höyük, üzerinde toplanan seramiklere göre Roma ve Bizans Döneminde iskân görmüştür.
Balçiçek Höyük 1991 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

Kaynakça: www.envanter.gov.tr

Taylan Köken

26 Haziran 2014 Perşembe

Hanağzı Höyük / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Tekke Köyü

Hanağzı Höyüğün Yeri: Höyük Ankara İli Ayaş İlçesi Tekke Köyünün 5km güneyinde Temelli-Tekke Köyü yolunun kenarındadır.
Hanağzı Höyük
Hanağzı Mevki
Hanağzı Çeşmesi
Hanağzı Höyük Bilgileri: 70x70mt ebadında 5mt yüksekliğinde olan höyük üzerindeki keramik kırıntılarına göre höyük İlk Tunç Çağında iskân görmüştür. Höyüğün güney yamacında mimari kalıntıların varlığını işaret eden duvar kalıntıları bulunmaktadır.
Höyük Sachihiro Omura tarafından “1994 Yılı İç Anadolu’da Yürütülen Yüzey Araştırmaları” kapsamında tespit edilmiştir. Hanağzı Höyük Koruma Kurulu Kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak 1995 yılında tescil edilmiştir.    

Kaynakça: 13. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2 -1995

Taylan Köken

25 Haziran 2014 Çarşamba

Çayağzı Höyük / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Tekke Köyü

Çayağzı Höyüğün Yeri: Höyük Ankara İli Ayaş İlçesi Tekke Köyü Çayağzı Mevkindedir.
Çayağzı Höyük Uydu Görüntüsü
Çayağzı Höyük
Çayağzı Höyük
Çayağzı Höyük Kaçak Kazı
Çayağzı Höyük Kaçak Kazı
Çayağzı Höyük Kaçak Kazı
Çayağzı Höyük Bilgileri: 30x30mt ebadında 3mt yüksekliğinde olan höyük üzerindeki keramik kırıntılarına göre Kalkolitik ve İlk Tunç Çağında iskân görmüştür. Höyük üzerinde bulunan kaçak kazı çukuru 3mt ağzı 10mt derinliğiyle höyüğe çok büyük zarar vermiştir. Defineciler höyüğü muhtemelen Tümülüs olarak düşünüp mezar odasına ulaşmak için tahrip etmişlerdir.
Çayağzı Höyük Koruma Kurulu Kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak 1989 yılında tescil edilmiştir.    

Kaynakça: www.envanter.gov.tr

Taylan Köken

24 Haziran 2014 Salı

Datçabelen Höyük / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Tekke Köyü

Datçabelen Höyüğün Yeri: Höyük Ankara İli Ayaş İlçesi Tekke Köyünün 500m güneyindedir.
Datçabelen Uydu Görüntüsü
Gökhöyük Mevkii
Datçabelen Höyük Bilgileri: 115x60m ebadında 18m yüksekliğinde olan höyük üzerindeki keramik kırıntılarına göre höyük Orta ve Geç Tunç Çağında iskân görmüştür. Yine bol miktarda Hitit Dönemi keramik kırıntıları toplanmıştır. Höyüğün kuzey yamacında mimari kalıntılar bulunmaktadır. Höyük üzerinde çok miktarda kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir.
Höyük Sachihiro Omura tarafından “1994 Yılı İç Anadolu’da Yürütülen Yüzey Araştırmaları” kapsamında tespit edilmiştir. Höyük Koruma Kurulu Kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak 1995 yılında tescil edilmiştir.    

Kaynakça: 13. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2 -1995

Taylan Köken

23 Haziran 2014 Pazartesi

Sinanlı Kalıntıları / ANKARA / GALATİA –Ayaş –Sinanlı Semti

Kalıntıların Yeri: Sinanlı kalıntıları, Ankara İli, Ayaş İlçesi eski Sinanlı Kasabası, yeni Sinanlı Semtindedir.
Sinanlı Uydu Görüntüsü
Sinanlı Kalıntıları: Sinanlı Kasabası tescilli eski eserlerini maddeler halinde yayınladık. Osmanlı Dönemi eserleri arasında eski mezarlığı da sayabiliriz. Sinanlı Kasabası Osmanlı Döneminde Yeregömü adıyla anılmaktaydı. Sinanlı Yunanca Hierokome yani “Tapınakköy” olarak anılmaktaydı.
Sinanlı Kasabası
Sinanlı Kasabası
Sinanlı Kasabası
Sinanlı Kasabası
Sinanlı Kasabası
Sinanlı Kasabası
Sinanlı kalıntıları Roma Dönemine kadar gitmektedir. Ayaş’tan sonra bölgenin ikinci büyük yerleşim merkezinde değişik mevkilerde kalıntılar bulunmaktadır.

Afşar ve Gökpınarı Mevkilerinde eski çağ kalıntılarına rastlanmaktadır. Keçeler Mevkiinde Roma Dönemi eserleri, kasabaya dağılmış durumda mermer sütun parçalarına da rastlanmaktadır.

Kaynak: www.ankarasevdam.net / www.ayas.gov.tr / www.nisanyanmap.com

Taylan Köken