29 Nisan 2014 Salı

Elecik Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Akyurt –Elicek Mahallesi

Elecik Kalıntıların Yeri: Kalıntılar Ankara İli Akyurt İlçesi Elecik (Köyü) Mahallesine 300mt yakınlıktaki SİT alanında ve buradan köyün meydanına getirilen antik mimari elemanlardan oluşmaktadır.
Harmanyeri Mevki
Elecik Köyü Adı ve Kalıntıları: Elecik adı; “Bağevi, kulübe, Çocukların yaptığı oyuncak ev, Tulumba kolu” anlamına gelmektedir.
Elecik Köyü kalıntıları köyün yakınındaki Harmanyeri Mevki kalıntıları ve buradan köye götürülen mimari parçaların yanı sıra ayrı bir madde ile anacağımız Kızıleşik Tümülüsü bulunmaktadır.
Elecik Köyü Kalıntıları
Elecik Köyü Kalıntıları
Elecik Köyü Kalıntıları
Elecik Köyü Kalıntıları
Elecik Köyü Kalıntıları
Elecik Köyü Kalıntıları
Elecik Köyünün 300mt güney batısında bulunan Harmanyeri Mevkiinde yoğun şekilde keramik kırıntıları bulunmaktadır. Yine bu alandan köyün okulunun bahçesinde ve meydanında bulunan mimari parçalar bu alandan köye taşınmıştır. Bu malzemeler Roma ve Bizans Dönemine tarihlenmektedir. Harmanyeri Mevki Koruma Kurulunun 2010 yılındaki kararıyla 3.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescil edilmiştir.


Taylan Köken

26 Nisan 2014 Cumartesi

Çam Köy Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Akyurt -Çam Mahallesi

Çam Köy Kalıntıların Yeri: Kalıntılar Ankara İli Akyurt İlçesi Çam Mahallesi (Köyü) yakınında bulunan Alameşe Tepesi Mevkii, Maden Sahası civarındadır.
Çamköy Uydu Görüntüsü
Çamköy Kroki
Çam Köyü Kalıntıları: Tümülüsde 2007 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri tarafından Kaçak Kazı ile tahrip edilmesi dolayısıyla kurtarma kazısı yapılmıştır.
Maden Sahası içinde Alameşe Tepesi ile Boztepe arasında bulunan alan ise yerleşim yeridir. Kaçak kazılar ile tahrip edilen bu alanda bazı mimari parçalar bu kazılarla ortaya çıkmıştır. Yüzeyde bulunan bol miktarda çanak çömlek parçası yerleşimin Helenistik, Roma ve Bizans Döneminde iskan gördüğünü göstermektedir. Yerleşim Koruma Kurulu Kararıyla 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.   
Çamköy Kalıntıları
Çamköy Keramik Bakiyeleri

Taylan Köken

24 Nisan 2014 Perşembe

Büğdüz Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Akyurt -Büğdüz Mahallesi

Büğdüz Köy Kalıntıların Yeri: Kalıntılar Ankara İli Akyurt İlçesi Büğdüz Mahallesi (Köyü) meydanındadır.
Büğdüz Köyü Çeşmesi
Büğdüz Köyü Kalıntıları: Köyün meydanındaki çeşmede devşirme olarak kullanılmış olan Roma Döneminden kalma beyaz mermer üzerine işlenmiş yazıt dikkat çekici. Yazıt bir hayli tahrip edilmiş durumdadır. Akyurt İlçesi ile Balıkhisar Köyü arasında kalan Büğdüz antik dönemden mimari parçaları barındırmaktadır.
Büğdüz adı ise Oğuzların Üçok kolunun Bayındır aşiretine mensup boyların isimlerinden biridir. Ayrıca sözlüklere baktığımızda; “Ağacın budak yeri, Çam ağacının çıralı özü, Kambur, Eğri büğrü, Yamru yumru” anlamlarındadır.


Taylan Köken

21 Nisan 2014 Pazartesi

Balıkhisar Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Akyurt -Balıkhisar Mahallesi

Balıkhisar Kalıntıların Yeri: Kalıntılar Ankara İli Akyurt İlçesi Balıkhisar Mahallesi (Köyüne) dağılmış durumdadır. Balıkhisar Mahallesi Akyurt ilçe merkezine 9km uzaklıktadır.
Balıkhisar Uydu Görüntüsü
Balıkhisar Köyü Adı ve Kalıntıları: Balıkhisar’ın eski adı Balasar’dır. Bu adın köyün bulunduğu yerde bal yetiştiren bir çiftçinin bal kovanlarını ağaca asmasından dolayı Balasar olarak anılmıştır. Biz başka bir bakış açısıyla Bal-Asar olarak kelimeyi böldüğümüzde, köyün hemen yakınındaki tarihi yerleşimlere “Asar” denmesinden dolayı bu adı aldığını düşünmekteyiz. Tabi ki bu sadece bir varsayım.
Balıkhisar Antik Anadolu yollarından birinin üzerinde olduğundan Selçuklu Döneminde varlığını sürdürüp Osmanlı Döneminde merkez olarak büyümüştür. Çubuk ilçesi merkez olunca eski önemini kaybetmiştir.
Esenboğa Düz Yerleşimi
Esenboğa Düz Yerleşimi
Esenboğa Düz Yerleşimi
Esenboğa Düz Yerleşimi: Anakara-Çubuk karayolunun kenarında ve Esenboğa Havaalanın kenarındaki bu düz yerleşim yerinde herhangi bir mimari parça bulunmamaktadır. Yerleşim üzerinde seyrek olsa da Roma Dönemi keramiği gözlenmektedir. Havaalanı yapılırken yerleşimin tahribat gördüğü düşünülmektedir. Koruma Kurulu kararıyla 2008 yılında 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

Balıkhisar (Höyüktepe) Höyük: Balıkhisar’ın 1km kuzeydoğusunda bulunan höyük yaklaşık 15 mt yüksekliğinde 200x300mt büyüklüğündedir. Çanak çömlek analizlerinde höyüğün MÖ.3000’li yıllarda yerleşim gördüğü görülmüştür.
Höyük üzerinde yapılan kazıda Hitit Döneminden kalma pişmiş toprak testi, çift kulplu bir vazo, Hitit, Eski Tunç ve Frig döneminden kalma seramik parçaları ele geçmiştir.

Balıkhisar Kalıntıları: Balıkhisar merkezinde bulunan caminin bahçesinde antik malzeme kalıntıları bulunmaktadır.    


Taylan Köken

19 Nisan 2014 Cumartesi

Ahmetadil Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Akyurt –Ahmetadil Köyü

Ahmetadil Kalıntıların Yeri: Kalıntılar Ankara İli Akyurt İlçesi Ahmetadil Köyüne dağılmış durumdadır.
Ahmetadil 1976 Yılı
Ahmetadil Köyü
Ahmetadil Köyü
Ahmetadil Köyü Kalıntıları: Ahmetadil Köyü antik dönemlerden beri varlığını sürdüren bir yerleşimdir. Köye dağılmış durumda bir çok mimari parça gözükmektedir.
Yine Roma Döneminden kalma mermer yılan heykel parçası günümüzde Anadolu Medeniyetler Müzesinde sergilenmektedir. Bu buluntu da Ahmetadil Köyünden buraya aktarılmıştır.
Ahmetadil Köyü
Yılan Heykeli
Kaynakça: www.ankararehberi.com /  (Resim için Ekrem Göçer’e teşekkür ederim.)

Taylan Köken

16 Nisan 2014 Çarşamba

Achaion Liman / Hacı Ömerli Köyü...

Achaion Liman: Latince Achaeorum Portus olarak anılan Achaion Liman Akha’ların Limanı anlamındadır. Türkiye’de bu isimle anılan iki liman vardır.
İlki antik kaynaklarda Myrina ve Gryneion Antik Kentleri arasına lokalize edilmektedir. Hacı Ömerli Köyü sınırlarında olduğunu sanıyoruz.
Diğer Achaion Limanı ise Truva Antik Kentinin kuzeyinde kalan Kumkale Köyünde Karanlık Liman olarak bilinen yerdir.

Kaynakça: www.pleiades.stoa.org

Taylan Köken

14 Nisan 2014 Pazartesi

Acheloos / Troas...

Acheloos Irmağı: Günümüzde antik Troas Bölgesindeki ırmağın adı. Kesin yeri belli değildir. Bölgede Achaiion, Achilleion gibi yerleşim isimleri dikkat çekicidir. Bu yerleşimlerin yakınında bulunan bir ırmak olmalıdır. Achilleion Beşika Burnu, Beşik Burnu yakınında bulunan Papaz Deresi olabilir… MÖ.330 ile MS.300 yıllarında geçen bir isimdir.

Kaynakça: www.pleiades.stoa.org

Taylan Köken

12 Nisan 2014 Cumartesi

Achaiion / Hantepe...

Achaiion: Günümüzde Geyikli İskelesi’nin yakınındaki Hantepe Mevkii’nde bulunan antik yerleşimin adıdır. MÖ.750 ile MS.300 yıllarında yerleşim gören bir kenttir.

Kaynakça: www.pleiades.stoa.org

Taylan Köken

10 Nisan 2014 Perşembe

Aleia / Sındırgı...

Aleia: Günümüzde Sındırgı’nın antik adıdır. Helenistik ve Roma Döneminde bu isim kullanılmıştır.
Sayın Bilge Umar’a göre, Aleia Ale –Yurdu anlamındadır. Ale ise Luwi dilinde Sıcaklık -Güneş Isısı –Ateş anlamındadır. Yine aynı kaynaktan Sındırgı adı Sandarake’den dönüşmüştür. Başka şekilleri Sandrake, Sandraki şeklindedir.
Balıkesir Kültür Turizm Sitesinde ise: Sındırgı’nın antik dönemdeki adı Carsea olarak geçmektedir. Carsea adının anlamını bilmiyoruz.

Kaynakça: Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993 / www.balikesirkulturturizm.gov.tr

Taylan Köken

6 Nisan 2014 Pazar

Teuthras (Teuthrania Kurucusu) / Pergamon...

Teuthras Dağı: Roma Döneminde Pergamon Antik Şehrinin kurulu olduğu tepeye verilen ad.
  
Teuthras Efsanesi: Dağda avlanan Teuthras’nın karşısına kutsal yaban domuzu çıkar. Domuz insan gibi konuşarak kendisini vurmaması için Teuthras’ya yalvarır. Avcı onu dinlemez ve vurur. Yaralanan kutsal domuz Artemis Orthosia tapınağına sığınır. Kutsal hayvan burada ölünce cezalandırılır. Cüzam ve bir çeşit çılgınlık hastalığıyla cezalandırılır. Zaman içinde bu hastalıklardan kurtulur.
Arkadia kralının kızı Auge, Herakles’ten hamile kalınca çocuğun dayılarını öldürerek krallığı ele geçireceği kehaneti nedeniyle oğlu Telephos’la birlikte Mysia’ya sürülür. Burada kral Teuthras anneyi es çocuğu da öz oğlu olarak kabul eder.
Mitosun bir diğer versiyonunda sadece Auge Mysia’da Teuthras’a satılır. Telephos ise Arkadia’da bir dağa bırakılır. Fakat burada çobanlar tarafından büyütülen Telephos bilmeden iki dayısını öldürerek o da sürgün edilince, Delphoi kâhinin kendisine Mysia’ya gitmesi yönündeki buyruğuna uyarak Mysia’ya gelir. Burada annesinin Kilikia’lıların ve Mysia’lıların kralı Teuthras’la evlenmesi sonucu kendisi de kralın varisi olarak ondan sonra Mysia’lıların kralı olur      

Kaynakça: Azra Erhat –Mitoloji Sözlüğü –Remzi Kitabevi -1993 /Mustafa Türk –Antikçağ’da Mysia ve Arkeolojisi -2008

Taylan Köken

4 Nisan 2014 Cuma

Selinos (Selinous) / Bergama Çayı...

Selinos/Selinous Çayı: Günümüzdeki Bergama Çay’ının antik adıdır. Helen dilinde Selinon “Maydanoz-Maydanozlu” anlamındadır. Luvi dilinde ise S(wa)-el(a)-ina ise “Güzel geçit-sel yer” anlamındadır.

Kaynakça: Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993 / Wolfgang Radt –Pergamon –Y.K.Y.-2002.

Taylan Köken

2 Nisan 2014 Çarşamba

Keteios (Kaitos) / Kestel Çayı...

Keteios Çayı: Kaitos olarak da anılan çay günümüzdeki Kestel Çay’ının antik adıdır. Kastel/Kestel Latince “Hisar” anlamındadır. Yine Luvi dilinde Kastala “Kutlu/güzel akarsu” anlamındadır.
Pergamon Antik Kentinin doğu eteklerinde günümüzde Kestel Barajı inşa edilmiştir.

Kaynakça: Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993 / Wolfgang Radt –Pergamon –Y.K.Y.-2002.

Taylan Köken