30 Aralık 2014 Salı

Aşağı Emirler Cami / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Aşağı Emirler Köyü

Caminin Yeri: Cami, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Aşağı Emirler Köyündedir.
Aşağı Emirler Köyü
Aşağı Emirler ve Cami Bilgileri: Aşağı Emirler bölgeye göçle gelen Oğuzların 24 boyundan biri olan Eymür Boyu tarafından kurulmuştur. Köyün cami 1890 yılında yapılmıştır. Emirlerin eskiden bağlı olduğu Kalecik ilçesinin Minkatı (Yeşilöz) Köyünden kağnı arabalarıyla getirilen devşirme malzemelerle cami inşa edilmiştir. Yakın yıllara kadar yenileme çalışmaları yapılmış olan cami günümüzde ibadete açıktır. 
   

Taylan Köken

29 Aralık 2014 Pazartesi

Kara Höyük/ ANKARA / GALATİA / Çubuk –Akkuzulu Mahallesi

Höyüğün Yeri: Kara Höyük, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Akkuzulu (Köyü) Mahallesinde Eski Mezarlık Mevkiindedir.
Kara Höyük
Kara Höyük
Höyük Bilgileri: Kara Höyük Akkuzulu Köyünün 3km batısında yer alan Eski Türk Mezarlığının olduğu tepedir. Höyük Çubuk-Akkuzulu yolunun yanındadır. Kara Höyük 258x287m boyutlarında 22m yüksekliğindedir. 1994 yılında İç Anadolu Yüzey Araştırmaları’nda Sachihiro Omura tarafından keşfedilmiştir. Höyük üzerinde bulunan malzemeye göre İlk Tunç Çağı ve Demir Çağında iskân gören bir höyüktür.
   
Kaynak: www.tayproject.org / Sachihiro Omura -1994 Yılı İç Anadolu’da Yürütülen Yüzey Araştırmaları -13. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2-1995

Taylan Köken

28 Aralık 2014 Pazar

Akkuzulu Tümülüsü / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Akkuzulu Mahallesi

Tümülüsün Yeri: Tümülüs, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Akkuzulu (Köyü) Mahallesindedir.

Akkuzulu Tümülüsü
Akkuzulu Tümülüsü
Mezar Odası
Tümülüs Bilgileri: Akkuzulu Tümülüsü Köye yakın bir yerdedir. Akkuzulular bu tümülüsü Roma Hamamı olarak bilmekte ve eskiden buradan su çıktığını söylemektedirler. Oysa Erken Roma Döneminden kalma bir tümülüstür.
Tümülüs kurtarma kazısı yapılmadan önce soyulmuştur. Kazı öncesinde etrafa dağılmış durumda insan kemikleri tespit edilmiştir. Kazı sonucunda ortaya çıkarılan mezar odası iyi durumdadır. Mezar Odası 2x2,5x2,5m boyutlarındadır. Tümülüs, mezarda ele geçen pişmiş toprak koku şişelerine göre MS.100-200 yılları arasına tarihlenmektedir. Tümülüs dolgusu 50m çapında ve 4m yüksekliğindedir.
Kurtarma Kazısı 1968 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce arkeolog Çetin Anlağan tarafından yapılmıştır. Tümülüs Koruma Kurulu kararıyla 2009 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir. 
   
Kaynak: www.envanter.gov.tr / www.dergiler.ankara.edu.tr (Çetin Anlağan –Akkuzulu Tümülüsü Kazısı)

Taylan Köken

27 Aralık 2014 Cumartesi

Akkuzulu Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Akkuzulu Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Akkuzulu (Köyü) Mahallesindedir.

Kalıntı Bilgileri: Akkuzulu Tümülüsü kurtarma kazısı 1968 yılında yapılmıştır. Bu kazı esnasında Çetin Anlağan tarafından çevrede yapılan araştırmaların bilgileri kazı sonuçlarında yayınlanmıştır. Bu bilgilere göre Tümülüs dışı buluntular şöyledir:
Akkuzulu Deresinin kuzey sırtı üzerindeki evlerde birçok antik devşirme malzeme tespit edilmiştir. Akkuzulu Köylüleri evleri için temel kazarken veya bahçelerinde kazı yaparken antik malzemeye rastlamaktadır. III.Gordianus’a (MS.238-244) ait sikke buluntusu. İmparator Hadrianus zamanından kalma bir Miltaşı ele geçmiştir.
     
Kaynak: www.dergiler.ankara.edu.tr (Çetin Anlağan –Akkuzulu Tümülüsü Kazısı)

Taylan Köken

26 Aralık 2014 Cuma

Akbayır Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Akbayır Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Ağılcık (Köyü) Mahallesindedir.

Kalıntı Bilgileri: Akbayır Köyü Elmalı ve Bekirağa adında iki mahalleden oluşmaktadır. Elmalı Mağaraları insan eliyle yapılmış eski yerleşim yeridir.
   

Taylan Köken

25 Aralık 2014 Perşembe

Ağılcık Çeşmesi / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Ağılcık Mahallesi

Çeşmenin Yeri: Çeşme, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Ağılcık (Köyü) Mahallesindedir.

Ağılcık Çeşmesi
Ağılcık Çeşmesi
Ağılcık Çeşmesi
Ağılcık Çeşmesi
Ağılcık Çeşme Bilgileri: Ağılcık Köyünde Osmanlı Dönemi tarzında yapım tarihi 1897 yılı olan eski bir çeşme bulunmaktadır. Yığma düz taştan inşa edilmiştir.
Çeşme Koruma Kurulu kararıyla 2011 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.
   

Taylan Köken

24 Aralık 2014 Çarşamba

Ağılcık Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Ağılcık Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Ağılcık (Köyü) Mahallesindedir.
Asarın Kayalar
Asarın Kayalar
Asarın Kayalar
Asarın Kayalar
Asarın Kayalar
Asarın Kayalar
Ağılcık Tarihi Çeşme
Ağılcık Köyü ve Kalıntı Bilgileri: Ağılcık Köyü Osmanlı kayıtlarında 1463 yılında Ağılcuk olarak geçmektedir.
Köye yakın bir tepe Asarın Kayalar olarak anılmakta ve kaçak kazılarla tahrip edilmektedir. Köy içinde Roma Döneminden kalma antik devşirme malzeme bulunmaktadır. Köyde tescilli çeşmenin haricinde tarihi niteliği olan bir çeşme daha vardır.
    

Taylan Köken

23 Aralık 2014 Salı

Hatipler Mahallesi Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Çukurören Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Çukurören Köyü, Hatipler Mahallesindedir.
Hatipler Mahallesi
Hatipler Mahallesi ve Kalıntı Bilgileri: Hatipler Köyü olarak da anılan mahalledeki kalıntılarda bölgede önemli bir Bizans Yerleşiminin varlığını işaret etmektedir. Köyün tamamına yayılmış durumda andezit taşından bloklar, lahitler, aslan biçimli lahit kapakları, çift sütun başlıkları görülmüştür. Köy içindeki Manastırlık Mevkiinde andezit bloklar ve yüzeyde gözlenebilen duvar temelleri araştırılmayı beklemektedir.    
   
Kaynak: Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara İli, 2006 -25. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:3-2007

Taylan Köken

22 Aralık 2014 Pazartesi

Çukurören Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Çukurören Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Çukurören Köyü merkezinde ve Öreniçi Mevkiindedir.
Çukurören Cami
Çukurören Evlerinden
Çukurören Köyü ve Kalıntı Bilgileri: Çukurören Köyü kayıtlarda Çukurviran, Kozcaviran adlarıyla anılmaktaydı. 1463 yılında Şorba Kazasına bağlı bir köydür. Adını köy içinde bulunan antik malzemelerden almaktadır. Köy içinde lahit parçaları dikkati çekmektedir. 1905 yılından kalma çeşme vardır. Köyün yaylası ise Benli Yaylası olup burada da devşirme malzemeler bulunmaktadır.
Sayın Levent Egemen Vardar’ın 2006 yılında bölgede yapmış olduğu araştırmalarda, Öreniçi Mevkiindeki köy evlerinin duvarlarında üç mezar steli tespit etmiştir. Stellerden biri Geç Roma Dönemine, diğer ikisi ise Erken Bizans Dönemine tarihlendirilmiştir. Köy camisinde kullanılan devşirme malzemeler de Erken Bizans Dönemine tarihlenmektedir.   
   
Kaynak: Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara İli, 2006 -25. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:3-2007 / www.envanter.gov.tr

Taylan Köken

20 Aralık 2014 Cumartesi

Yahşihan Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Yahşihan Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Yahşihan Köyü merkezindedir.
Yahşihan'dan Bayındır Barajı
Yahşihan Köyü ve Kalıntı Bilgileri: Yahşihan Köyü Osmanlı kayıtlarında 1522/1572 yıllarında Yabanabad Kazasına, 1840 yılı kayıtlarında ise Şorba’ya bağlı bir köydür. Yahşihan Köyünü Oğuzların 24 boyundan biri olan Avşar/Afşar Boyunun Yahşihanli/Yahşihanlu Kolu kurmuştur. Yahşihan “Armağanlar” adıyla da anılmaktadır.
Köy içinde Erken Bizans Dönemine tarihlenen mimari bloklar, çift sütun başlıkları bulunmaktadır. 1,5m boyunda sekizgen bir blok parçası dikkat çekicidir.
Yine Bayındır Barajının çekilmesiyle Kiliselik Mevkiinde friz blokları, sütun gövdeleri ve diğer devşirme malzemelerin köprü üzerinde kullanıldığı görülmüştür. Geç Antik Çağdan bu yana bu alanın iskân gördüğünün kanıtı olarak düşünülmüştür.  
   
Kaynak: Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara İli, 2006 -25. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:3-2007 / www.tr.wikipedia.org / www.ankarasevdam.net

Taylan Köken

19 Aralık 2014 Cuma

Buğralar Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Buğralar Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Buğralar Köyü merkezindedir.
Buğralar Köyü
Buğralar Köyü ve Kalıntı Bilgileri: Köyün Saltuk Buğra Han soyuna bağlı bir boy tarafından kurulduğu rivayet edilir. Köy Ortadivan adıyla kayıtlarda yer almıştır. Şeyh Ömer Zaviyesi vakfı olan bir köydür.
Köy içinde bulunan 1989 yapımı caminin teras duvarlarında ve bahçesinde yer alan haç bezemeli bloklar, andezit mimari yapı taşları, köyün yakında bulunan Erken Bizans Dönemi yerleşimin varlığı olarak düşünülmektedir.
   
Kaynak: Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara İli, 2006 -25. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:3-2007

Taylan Köken

18 Aralık 2014 Perşembe

Avşarlar Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Avşarlar Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Avşarlar Köyü merkezinde ve Çam Köy yolu üzerindeki SİT Alanından oluşmaktadır.
Avşarlar Köyü (Bir Ev)
Meşeler Yaylası (Eski)
Avşarlar Köyü Bilgileri ve Kalıntı Bilgileri: Avşar / Afşar: Günümüzde Anadolu’da birçok köy isminin adı Avşar veya Afşar’dır. Anadolu’ya gelen 24 Oğuz Boyunun en kalabalıklarından biridir. Avşarlar Köyü yakındaki ören yeri Koruma Kurulu Kararıyla 2003 yılında 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.   
Sayın Levent Egemen Vardar’ın 2005 yılında bölgede yapmış olduğu yüzey araştırmalarında araştırılmıştır. Köy içinde tekil buluntu şeklinde Geç Antik Dönem devşirme malzeme evlerde ve kamu alanlarında yoğun olarak tespit edilmiştir. Andezit taşlardan yapılmış bloklar köy evlerinde, bahçelerinde işlevsel amaçlı kullanılmıştır.
Eski Mezarlık mevkiinde temel izleri görülen yapı kalıntıları görülmektedir. Bu mevkide seyrek de olsa seramik kırıntıları görülmektedir.
Köyün 750m. doğusunda, Çam Köy yolunda kayalara oyulmuş mezarlar tespit edilmiştir. bu kaya mezarlarının Helenistik veya Roma Dönemi kaya mezarlarına benzemektedir.     

Kaynak: Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara İli, 2005 -24. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2-2006 / www.facebook.com (Avşarlar Köyü Sayfası)

Taylan Köken

17 Aralık 2014 Çarşamba

Erenler Tepesi Kalesi / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Erenler Tepesi

Kalenin Yeri: Kale, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, merkezinin 2km güneydoğusunda bulunan Erenler Tepesi Mevkiindedir.
Çamlıdere
Kale Bilgileri: Sayın Levent Egemen Vardar’ın 2000 yılında bölgede yapmış olduğu yüzey araştırmalarında tespit edilmiş bir kale/yapı’dır. Tepenin doğu yanında kısmen kayalık arazide muhtemelen gözetleme amaçlı bir kale/yapı kalıntısının duvar izleri görülmektedir. Bu alanın batısında kalan başka bir yerde de mimari kalıntılar dikkati çekmektedir. Seyrek olsa bile bu alanlarda karakteristik olmayan seramik kırıntıları gözlenmiştir.

Kaynak: Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara ve Bolu İlleri, 2000 -19. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1-2001 / www.panoramio.com 


Taylan Köken

14 Aralık 2014 Pazar

Çamlıdere Merkez Cami / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Körler Mahallesi

Caminin Yeri: Cami, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, merkezinde Körler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesindedir.
Çamlıdere Merkez Cami
Çamlıdere Merkez Cami
Çamlıdere Merkez Cami
Çamlıdere Merkez Cami
Çamlıdere Merkez Cami
Çamlıdere Merkez Cami
Çamlıdere Merkez Cami
Çamlıdere Merkez Cami
Çamlıdere Merkez Cami
Cami Bilgileri: Çamlıdere Merkez Cami günümüzde kullanılmaktadır. Geç Osmanlı dönemi cami 1918 yılı yapımı olan cami dikdörtgen planlı, yığma düz taştan inşa edilmiştir. Eğimli kırma çatısı kiremitle örtülüdür. Ahşap tavan süslemeleri ve diğer ahşap kısımları kayda değerdir. Özgün yapısını günümüze kadar korumuştur.
Çamlıdere Merkez Cami ve Çeşmesi Cami 2008 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.
Çamlıdere Merkez Cami Çeşmesi
Çamlıdere Merkez Cami Çeşmesi
Çamlıdere Merkez Cami Çeşmesi

Taylan Köken

12 Aralık 2014 Cuma

Tatlak Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Tatlak Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli Çamlıdere İlçesi Tatlak Köyü içinde ve Bayındır Çayı vadisindedir.

Tatlak Köyü Bilgileri: Tatlak Köyü, eski bir yerleşim yeri olup, Bizans Döneminden devşirme malzemeler köyde bulunmaktadır. Ayrıca köye yakın Bayındır Çayı vadisinde mağaralar bulunmaktadır. Bu mağaraların da Bizans Döneminde insan eliyle yapıldığı düşünülmektedir.
Tatlak Mağaraları
Tatlak Mağaraları
Tatlak adı için yerel halkın “Tatlı-Ak”tan türemiştir düşüncesi vardır. Bu kelimeyi ararken Tatlık/Tatluk kelimesine ulaştık. Bu kelime de “Tandırın sıcaklığını korumak ve ısınmak için üstüne örtülen yorgan”, “Sini altına konulan küçük iskemle” “Mangal’ın altına serilen bez” ve “Önlük” anlamlarına ulaştık. Tatlak Tatlık veya Tatluk kelimesinden türemiş olabilir.

Kaynak: www.ankarasevdam.net (Abdülkerim Erdoğan)

Taylan Köken

11 Aralık 2014 Perşembe

Peçenek Cami / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Peçenek Beldesi

Caminin Yeri: Cami, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Peçenek Kasabası içindedir.
Peçenek Cami
Peçenek Cami
Peçenek Cami
Peçenek Cami
Peçenek Cami
Peçenek Cami
Peçenek Cami
Peçenek Cami
Peçenek Cami
Cami Bilgileri: Peçenek Cami 15. yüzyıl yapısı olup Erken Osmanlı camilerine örnektir. Cami dikdörtgen planlı, yığma taştan ve tuğla malzemeden, merkezi kubbeli inşa edilmiştir. Çatılar kiremitle örtülüdür. Ahşap tavan süslemeleri ve diğer ahşap kısımları kayda değerdir.
Vakıflar tarafından 1963 ve 1970 yıllarında onarım yapılmıştır.
Peçenek Cami 1985 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

10 Aralık 2014 Çarşamba

Elmalı Cami / ANKARA / GALATİA / Çamlıdere –Elmalı Köyü

Caminin Yeri: Cami, Ankara İli, Çamlıdere İlçesi, Elmalı Köyü içindedir.
Elmalı Cami
Elmalı Cami
Elmalı Cami
Elmalı Cami
Elmalı Cami
Elmalı Cami
Elmalı Cami
Elmalı Cami
Elmalı Cami
Elmalı Cami
Cami Bilgileri: Elmalı Cami günümüzde kullanılmaktadır. Yapım tarihi bilinmesede Geç Osmanlı Dönemi yapısına sahip cami kare planlı, yığma taştan inşa edilmiştir. Eğrisel örtülü çatısı kiremitle örtülüdür. Ahşap tavan süslemeleri ve diğer ahşap kısımları kayda değerdir.
Elmalı Cami 1992 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken