30 Kasım 2014 Pazar

Depel...

Depel: Günümüzde Ankara İli Beypazarı İlçesinde bulunan ve Keltepe olarak adlandırılan sıradağların yerel ismi Depel’dir.
Bu ismi incelediğimizde Depeli kelimesine rastladık bu da “Tepeleme, Tıkabasa dolu” anlamına gelmektedir. Depel muhtemelen Tepe’den (Depe) gelmektedir.
Bölgede Depelarkası diye aralarında birlik oluşturmuş köyler bulunmaktadır. Bu köyler Aşağıgüney, Yukarıgüney, Hamzalar, Dudaş, Dağşeyhler, Nuhhoca ve Yıldız Köyleridir.  


Taylan Köken

29 Kasım 2014 Cumartesi

Zeyve...

Zeyve: Günümüzde Ankara İli Beypazarı İlçesi Bağözü Köyünün eski adıdır. Köy önceleri Zeyve, daha sonra Zaviye en son olarak da Bağözü Köyü olmuştur.
Anadolu içinde Zeyve adında yerleşim yerleri, nehir ismi ve İran-Irak’ta da bulunan bir aşiret vardır. Muhtemelen zaviye ile alakalı olmalıdır.  


Taylan Köken

28 Kasım 2014 Cuma

Zeyde...

Zeyde: Günümüzde Ankara İli Beypazarı İlçesi Doğançalı Köyünün eski adıdır. Zeyde adı bir sahabenin adı olan Zeyd’ten gelmiş olabilir. Arapça “Zade” fiilinin mastarıdır. Anlam olarak “Artan, çoğalan, ilave, fazla” anlamındadır.


Taylan Köken

27 Kasım 2014 Perşembe

Avrak / Avdan...

Avrak / Avdan: Günümüzde Anadolu’da birçok köy ismi Avdan’dır.. Ankara Çamlıdere İlçesi Avdan Köyünün eski adı Avrak’tır.. Avrak/Avdan Osmanlı’da “Av Yapılan Bölge- Av Yeri” anlamındadır. Avdan aynı zamanda “Pazar Günü” demektir.    

Kaynakça: www.ne-demek.net

Taylan Köken

26 Kasım 2014 Çarşamba

Sama...

Sama: Günümüzde Ankara İli Beypazarı İlçesi Yıldız Köyünün eski adıdır. Sama “Dericilikte deriyi inceltmek için yapılan işlem. Bu işlemde kullanılan köpek pisliği” “Sünnet eğlencesi” “Küçük kulaklı kadın” anlamındadır ve Osmanlıcada yazım şekli “Sam’a”dır.


Taylan Köken

24 Kasım 2014 Pazartesi

Beğ Pazarı...

Beğ Pazarı: Beypazarı İlçesinin Osmanlı Dönemindeki adıdır. Orhan Gazi Bursa’yı fethedince Beypazarı o zamanki adı Hüdavendigar Livasına (Bursa İli) kaza olarak bağlanır. Osmanlı Devleti’nin Tımarlı Sipahi Merkezlerinden biridir. Roma Yolu-Hac Yolu-Ticaret Yolu üzerindedir. Sipahi Beyi’nin bölgede yaratmış olduğu canlılıktan, ekonomik hayattan dolayı Beğ Pazarı adı verilmiştir.
Beypazarı Anadolu Selçukluları Döneminde Germiyanoğlu Yakup Şah’ın veziri Dinar Hezâr tarafından Bizanslılardan alınmış ve daha sonra Osmanlı Toprağına katılmıştır. Beypazarı Osmanlı’ya geçmeden önce Germiyan Hezari daha sonra Dinarhezar ile alınırken Osmanlıya geçince günümüzde dahi kurulan Beytepe Mahallesi Pazarından dolayı Beğpazarı/Beypazarı adını almıştır.
Not: Hezar Arapça “bin”(sayı) demektir. Bir de “bülbül” demektir. Hezarfen “Binbir şeyi bilen” anlamındadır.

Kaynakça: www.beypazaridh.gov.tr / Tolga Bozkurt -Beypazarı'ndaki Türk Devri Yapıları -2004.

Taylan Köken

22 Kasım 2014 Cumartesi

Lagania / Laganeia / Lagania Anastasiopolis...

Lagania / Laganeia / Euphrasius Laganiae / Lagania Anastasiopolis: Günümüzde Ankara İli Beypazarı İlçesi’nin ilk adı olarak anılmaktadır. Princeton Üniversitesi’nin Tahirler Projesi kapsamındaki raporuna göre Dikmen Höyük Lagania’dır. İstanbul-Ankara-Bağdat Roma yolu üzerinde bir şehir olarak da anılmaktadır.
Bizans İmparatorluğu zamanında Piskoposluk Merkezidir. 451 yılında Kalchedon Konsüllüğü’ne katılmış ve Euphrasius Laganiae adını almıştır. İmparator Anastasios (491-518) ziyareti üzerine kentin yeni adı Lagania Anastasiopolis yani "Anastasios'un Şehri" olacaktır. 

Kaynakça: www.tr.wikipedia.org / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993 / Tolga Bozkurt -Beypazarı'ndaki Türk Devri Yapıları -2004.

Taylan Köken

21 Kasım 2014 Cuma

Peium / Peion...

Peium / Peion (?): Günümüzde Ankara İli Beypazarı İlçesi Adaören Köyünde bulunan Roma, Bizans ve Selçuklu Döneminde iskan görmüş olan kaledir.
Kale, Tabanlıoğlu Kalesi, Sedkaşı Kalesi, Gavur Kalesi olarak da anılmaktadır. Kirmir Çayının oluşturduğu vadide etrafı korunaklı bir kaledir.
Peium’un anlamını bilmiyoruz. Bilge Umar Strabon’da adı geçen bir Galat Kalesinin adının Peion olduğunu belirtmekte. 

Kaynakça: www.ankararehberi.com / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993.
  
Taylan Köken

20 Kasım 2014 Perşembe

Aspona...

Aspona: Günümüzde Ankara İli Bala İlçesi Sarıhüyük Köyüne lokalize edilmektedir. Sarı Höyük bu köydedir. Sarı Höyük- Şedid/ Şedit/ Şedik Höyük Orta-Son Tunç ve Demir Çağı yerleşimidir. Aspona ise Roma Dönemindeki adıdır. Bilge Umar Aspawana demektedir.

Kaynak: Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993.

Taylan Köken

19 Kasım 2014 Çarşamba

Androna / Andros / Aneros / Androsia...

Androna / Andros / Aneros / Androsia: Günümüzde Ankara İli Gölbaşı İlçesi Topaklı Köyü Topaklı Höyüğe lokalize edilmektedir.
Androna adı Tanrı Men adına dikilen bir yazıtta geçmektedir. Bu yazıtta bu tanrıya Andromenos lakabı verilmiştir.
Adrawana Luvi dilindeki adı olmalıdır. Bu da Adra-wana yani “Adra-sal” dır. Adra “Erkek-Koca (Ana Tanrıça’nın kocası)” anlamındadır.

Kaynak: www.tr.wikipedia.org / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993.

Taylan Köken

18 Kasım 2014 Salı

Samud / Samut...

Samud / Samut: Günümüzde Ankara İli Akyurt İlçesi’ne bağlı Bozca (Köyü) Mahallesinin eski adıdır. Sayın Bilge Umar’a göre bu isim Luwi dilinde Swa-Mut’dan gelmedir. Anlamı “Kutlu/Güzel/Vadi”dir.
Türkçe-Osmanlı Sözlüğünde ise Samut “Suskun, Susmuş, Surat asarak susan” anlamındadır.  

Kaynakça: Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993.

Taylan Köken

17 Kasım 2014 Pazartesi

Andraka / Andrapa...

Andraka / Andrapa: Günümüzde Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Gülhöyük Köyü Keles/Kelestepe Höyük Andraka olarak lokalize edilmektedir.
Ramsay Andraka/Andrapa’yı Galatia ile Kapodakya sınırında bir yerleşim yeri söylemektedir.
Bilge Umar Andraka maddesinde Adraka yani Adra-ka “Adra Yeri” olarak tanımlamaktadır.   

Kaynak: W.M. Ramsay –The Historical Geography of Asia Minor / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993.

Taylan Köken

16 Kasım 2014 Pazar

Skopas / Scopas / Scopius / Aladağ Çayı...

Skopas / Scopas / Scopius: Günümüzde Ankara İli Nallıhan İlçesinde bulunan Aladağ Çayının antik ismidir. Latin Dilinde Scopas / Scopius’dur. Nallıhan’ın batısından geçip Sakarya Nehrine katılır. Şimdiki adı Nal Deresi, Nallı Su olarak da anılmaktadır.
Skopas Helen Dilinde “Koruyan, kollayan, gözetleyen” anlamındadır.

Kaynakça: Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993.

Taylan Köken

15 Kasım 2014 Cumartesi

Aliassum / Aliassos...

Aliassum / Aliassos: Günümüzde Ankara İli Bala İlçesi Afşar Köyüne lokalize edilmektedir. Ramsay’a göre Ankara-Aksaray yolu üzerinde Tuz Gölüne yakın konumdadır.
Aliaasum Latince’dir. Aliassos ise Bizans Dönemindeki ismidir.

Kaynak: Gojko Barjamoviç – A Historical Geography of Anatolia in the Old Assyrian Colony Period / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi- 1993.

Taylan Köken

14 Kasım 2014 Cuma

Sykeon / Beypazarı - Tahir Köyü..

Sykeon: Günümüzde Ankara İli Beypazarı İlçesi’nin Tahir Köyü Kiliseler Mevkii olduğu iddia edilmektedir. Princeton Üniversitesi’nin Tahirler Projesi kapsamındaki raporuna göre söylenmektedir. Helen Dilinde “İncirlik” anlamındadır.    

Kaynak: Mark Stallings - www.courses.washington.edu/tahirler  

Taylan Köken

13 Kasım 2014 Perşembe

Juliopolis / Gordioukome...

Juliopolis / Gordioukome: Günümüzde Ankara İli Nallıhan İlçesi Çayırhan Beldesi Gülşehri Mevki, günümüzde Sarıyar Barajının suları altındadır. 2009-2011 yıllarında bölgede yapılan kurtarma kazılarında ele geçen sikkeler bugüne kadar yeri kesin olarak bilinmeyen Juliopolis Antik Kentinin Nekropolü olduğunu açığa çıkarmıştır. Kentin Frigler Dönemindeki adı Gordioukome’dir. Bu da Friglerin kurucusu Kral “Gordios’un Köyü” anlamındadır.    

Kaynakça: Melih Aslan - Juliopolis Nekropolü 2010 Yılı Kazı Çalışmaları – 20. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempezyumu -2011

Taylan Köken

12 Kasım 2014 Çarşamba

Dikmen Kale / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Dikmen Köyü

Kalenin Yeri: Dikmen Kale, Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Dikmen Köyüne 750mt kuzeydoğusunda 100mt yüksekliğinde konik bir tepenin üzerindedir.
Dikmen Kale'nin Bulunduğu Tepe
Kale Bilgileri: Dikmen Kale yaklaşık 20-25km’lik bir mesafeyi gözetleyen konumdadır. Kale 200mt lik bir alanı kaplamakta, üç burcu bulunmakta, ortalama duvar kalınlığı 2,20m’ye sahiptir. Çokgen taşlar kabaca işlenerek, harçsız olarak kale inşa edilmiştir. Galat Kalesi olup, Helenistik Dönemde de iskân görmüştür.
Kalenin 1km kuzeyinde kayaya oyma mekanlar bulunmaktadır. Bunlar kilise ve yer altı şehridir. Kirmir Çayı vadisinde bir çok örneğine rastlanmaktadır.    

Kaynak: Levent Egemen Vardar- Nalan Akyürek Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri -15. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -1998

Taylan Köken

11 Kasım 2014 Salı

Hacılar Köprüsü / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Merkez

Köprünün Yeri: Hacılar Köprüsü, Ankara İli, Beypazarı İlçesi merkezinde, Beytepe Mahallesi Hacılar Köprüsü Sokaktadır.
Hacılar Köprüsü
Hacılar Köprüsü
Köprü Bilgileri: 14-15. yüzyılda inşa edilmiş Selçuklu mimari tarzında tek gözlü bir köprüdür. Yığma ve kesme taştan inşa edilen köprü, yer yer betonla sıvanarak orijinalliğini kaybetmiştir.
Yakın tarihli yenileme yapılmamış olan köprü Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

10 Kasım 2014 Pazartesi

Sulu Han / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Merkez

Sulu Hanın Yeri: Sulu Han, Ankara İli, Beypazarı İlçesi merkezinde, İstiklal Mahallesi Suluhan Sokaktadır.
Sulu Han Restorasyonu
Sulu Han Restorasyonu
Sulu Han Restorasyonu
Sulu Han Restorasyonu
Sulu Han Restorasyonu
Sulu Han Restorasyonu
Sulu Han Restorasyonu
Sulu Han Restorasyonu
Sulu Han Bilgileri: 17. yüzyılın ortalarında Nasuh Paşa tarafından yaptırılan Sulu Han, Osmanlı Dönemi yapısıdır. Dikdörtgene yakın formda kesme taştan ve düz tuğladan inşa edilmiştir.
Yakın tarihte tekrardan restore edilen Sulu Han Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

9 Kasım 2014 Pazar

İsimsiz Han / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Merkez

Hanın Yeri: İsimsiz Han, Ankara İli, Beypazarı İlçesi merkezinde, İstiklal Mahallesi Suluhan Sokaktadır.
İsimsiz Han
İsimsiz Han
İsimsiz Han
İsimsiz Han Bilgileri: 19. yüzyılda yılında inşa edilen İsimsiz Han Geç Osmanlı Dönemi yapısıdır. Banisi Hasan Albayrak olan Han iki katlı inşa edilmiştir. Alt katında dükkanlar vardır, üst katı ev olarak kullanılmaktadır. Yığma taş ve kesme taştan inşa edilmiştir.
Yakın tarihli yenileme yapılmamış olan Han Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 2. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

8 Kasım 2014 Cumartesi

Paşa Hamamı / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Merkez

Hamamın Yeri: Paşa Hamamı, Ankara İli, Beypazarı İlçesi merkezinde, İstiklal Mahallesi Yenice Sokaktadır.
Paşa Hamamı
Paşa Hamamı
Paşa Hamamı
Paşa Hamamı
Paşa Hamamı
Hamam Bilgileri: 16. yüzyılda inşa edilen hamam Osmanlı Dönemi yapısıdır. Banisi bilinmeyen hamamın kare planlı düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. 2012 yılında restorasyonu tamamlanan hamam günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
Paşa Hamamı Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

7 Kasım 2014 Cuma

Beyoğlu Hamamı / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Merkez

Hamamın Yeri: Beyoğlu Hamamı, Ankara İli, Beypazarı İlçesi merkezinde, Beytepe Mahallesi Hamam Sokaktadır.
Beyoğlu Hamamı
Beyoğlu Hamamı
Beyoğlu Hamamı
Beyoğlu Hamamı
Hamam Bilgileri: 16. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen hamam Osmanlı Dönemi yapısıdır. Banisi bilinmeyen hamamın dikdörtgene yakın bir planı vardır. Kadın ve Erkek bölümü kareye yakındır. Yığma taştan inşa edilen hamam günümüzde kullanılmamaktadır.
Yakın tarihli yenileme yapılmamış olan hamam harap durumda olup Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

6 Kasım 2014 Perşembe

Bedesten / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Merkez

Bedesten’in Yeri: Bedesten, Ankara İli, Beypazarı İlçesi merkezinde, Beytepe Mahallesi Bedesten Sokaktadır.
Bedesten
Bedesten
Bedesten
Bedesten
Bedesten
Bedesten
Bedesten Bilgileri: 19. yüzyılda yılında inşa edilen bedesten Geç Osmanlı Dönemi yapısıdır. Banisi bilinmeyen bedestenin iki giriş kapısı bulunmakta ve 12 dükkândan oluşmaktadır. Bedesten altı ahşap olup dıştan sıvanmış, üstü ise kesme taştan inşa edilmiştir.
Yakın tarihli yenileme yapılmış olan bedesten Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.

Kaynak: www.envanter.gov.tr

Taylan Köken

5 Kasım 2014 Çarşamba

Yeni Cami / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Merkez

Caminin Yeri: Yeni Cami, Ankara İli, Beypazarı İlçesi merkezinde, Beytepe Mahallesi Develik Sokaktadır.
Yeni Cami
Yeni Cami
Yeni Cami
Yeni Cami
Yeni Cami
Yeni Cami
Yeni Cami
Yeni Cami
Cami Bilgileri: 1897 yılında inşa edilen cami Geç Osmanlı Dönemi yapısıdır. Banisi Hacı Abdullahzade Mustafa Efendi olan cami, yamuk planlı, yığma ve kesme taştan, eğimli, kırma çatıdan inşa edilmiştir.
Yakın tarihli yenileme yapılmamış olmasına rağmen sağlam olan cami Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

4 Kasım 2014 Salı

Tabakhane Cami / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Merkez

Caminin Yeri: Tabakhane Cami, Ankara İli, Beypazarı İlçesi merkezinde, Beytepe Mahallesi Develik Sokaktadır.
Tabakhane Cami
Tabakhane Cami
Tabakhane Cami
Tabakhane Cami
Tabakhane Cami
Tabakhane Cami
Tabakhane Cami
Tabakhane Cami
Cami Bilgileri: 1896 yılında inşa edilen cami Geç Osmanlı Dönemi yapısıdır. Banisi Söylemezzade Hafız Hüseyin Efendi olan cami, kare planlı, kesme taştan, eğimli, kırma çatıdan inşa edilmiştir.
Yakın tarihli yenileme yapılmış ve Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.

Kaynak: www.envanter.gov.tr

Taylan Köken

2 Kasım 2014 Pazar

Sultan Alaaddin Cami / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Merkez

Caminin Yeri: Sultan Alaaddin Cami, Ankara İli, Beypazarı İlçesi merkezinde, İstiklal Mahallesi Kuyumcular Sokaktadır.
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Sultan Alaaddin Cami
Cami Bilgileri: 1221-1228 yıllarında yapılan cami Selçuklu Dönemi yapısıdır. Banisi bilinmeyen cami, kare planlı kesme ve yığma taştan, eğimli kırma çatıdan inşa edilmiştir. Cami içi ahşap detaylar günümüze kadar korunmuştur.
Yakın tarihli yenileme yapılmış olan cami Koruma Kurulu kararıyla 1976 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.

Kaynak: www.envanter.gov.tr

Taylan Köken