7 Ağustos 2015 Cuma

Sorgun Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Güdül –Sorgun Mahallesi

Sorgun Kalıntıları: Sorgun Kasabası adının anlamı şöyledir: “Bir çeşit Söğüt Ağacı”, “Sepetçi söğüdü” ve “Uzun, güzel saç”tır.
Sorgun (Kasabası) Mahallesi kayıtlarda 1463 yılında görüldüğüne göre bu tarihten önce kurulmuş olmalıdır. Oğuz/Türkmen boylarının bölgeye yoğun olarak yerleşmesiyle iskân görmüş bir yerleşimdir.
Kasabanın batısında yer alan Sorgun Göletinin yakınında bulunan Kapaklı Düzü mevkiinin kuzey yamaçlarında Bizans Döneminden kalma ören yeri bulunmaktadır. Bölgede bulunan andezit taşının işlenmesiyle, orman içinde kalan mimari kalıntılardan oluşmaktadır. Bu alanda bol miktarda duvar bakiyeleri seçilmektedir.


Taylan Köken

5 Ağustos 2015 Çarşamba

Çağa Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Güdül –Çağa Mahallesi

Çağa Kalıntıları: Çağa Kasabası adını kasaba içinde medfun bulunan Çağa Beyden almaktadır.
Sarıkaya Mevkiinde Roma Döneminden kalma Nekropol alanı bulunmaktadır. Burada bulunan lahit mezar dikkat çekicidir. Yine nekropol alanının yanında hamam, su kanalları ve yerleşim kalıntılarının bakiyeleri gözlenmektedir.


Taylan Köken

3 Ağustos 2015 Pazartesi

Yelli Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Yelli Mahallesi

Yelli Bilgileri: Yelli Köyü eski yerleşim yeri üzerine kurulmuş bir köydür. Oğuz/Türkmen adetlerini yaşatan Yelli Köylüleri Kayı Boyundan olduklarını söylemektedir.


Taylan Köken

2 Ağustos 2015 Pazar

Taşören Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Taşören Mahallesi

Taşören Bilgileri: Taşören Köyü Kirmir Çayının oluşturmuş olduğu vadinin kuzeyinde kalan bir tepenin yapmacında kurulmuştur. Köyün eski adı Katla/Galta/Galtabeyi olarak geçmektedir. Bu adın Galatlardan kalma olduğunu düşünmekteyiz.
Köy yakındaki tepe Asarın Kale olarak anılmaktadır. Burada herhangi bir kale veya yerleşim yeri olduğunu düşünmekteyiz. Bölgedeki tüm kaleler ve savunma yapıları Kirmir Çayını gözler konumdadır.
Asarın Kale

Taylan Köken