29 Mayıs 2011 Pazar

Larissa Antik Kenti - II / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Buruncuk Köyü

Larissa Antik Kenti ile ilgili bilgileri Larissa Antik Kenti-I maddesinde yayınladık. Larissa Antik Kentine 24 Mayıs 2011 tarihinde yapmış olduğum ziyaret esnasında çekmiş olduğum fotoğraflar aşağıdadır.
Aşağıdaki tabelaları, Buruncuk Köyünün içinden geçip, solunuzda kalan sulama kanalını takip ettiğinizde, köyün bitiminden itibaren yaklaşık 1 km sonra göreceksiniz.

Larissa Tabela
Larissa Tabela
Larissa Tarihçesi
Larissa Kent Planı
Larissa Kent Planındaki yapılar (Saray Temelleri), Akropol dediğimiz yerde net olarak ayırt edilmektedir.
İzmir-Çanakkale Karayolundan Larissa
Larissa İzmir'den Çanakkale yönüne giderken, Gediz (Hermos) Nehrini geçer geçmez sağda adı gibi bir burun yapan tepenin üzerindedir. Larissa'yı dolaştıktan sonra yol üzerindeki kamyoncuların uğrak yerlerinden olan lokantalarda karnınızı doyurabilirsiniz.
Kuzeyden Buruncuk Köyü ve Larissa Akropolü
Kuzey Surlarının Tabeladaki Fotoğrafı
Aynı Surların Bugün Durumu
Kuzey Surları, günümüze kadar gelen kentinin kayda değer en önemli kalıntılarındandır. Kuzey yönüne bakan bu surların devamı oldukça net olarak görülmektedir ve kazılıp ortaya çıkarılmayı bekliyor... 
Arkaik ve Hellenistik Dönem Kuzey Surları
Arkaik ve Hellenistik Dönem Kuzey Surları
İki dönem sur yapısı Kuzey Surlarında açıkça ayırt edilebilmektedir. İki sur yapısının birleştiği yer iki yerde net olarak görülmektedir.
Arkaik ve Hellenistik Dönem Kuzey Surları
Kuzey Sur Duvarları
Kuzey Sur Duvarları
Kuzey Surlarından Akropol
Kuzey Surları İçten Görünüm
Kuzey Surları İçten Görünüm
Kuzey Surlarının Önünde Antik Yol
Ben gezintiye köy içinden direk akropole çıkarak başladığımdan, dik tepeyi çıkarken akropole çıkan antik yol izine bir yerde daha rastladım. Resimlediğim bu yol, otlardan ve dikenlerden pek ayırt edilemiyor. Ama planlarda gösterildiği gibi bu yol mevcutta var. 
Kuzey Surlarının Önünde Antik Yol
Kuzey Surlarının Önünde Antik Yol
Kuzey Sur Duvarları
Ana Kapı
Kuzey Sur Duvarları

Arkaik ve Hellenistik Dönem Surları

Arkaik ve Hellenistik Dönem Surları
Kuzey Sur Duvarları
Kuzey Sur Duvarları
Kuzey Sur Duvarları
Antik Yol
Akropolden Buruncuk Köyü ve Bereketli Ege
Akropole çıktığınızda tepenin tüm noktalarına erişmeye çalışın. Deniz ne kadar uzakta kalıyor ve bir zamanlar muhtemelen sahilde kalan Buruncuk, Gediz'in zaman içinde burayı doldurması ile ne kadar içeride kalmış, gözlerinizle görün... Bereketli Ege Toprakları ne güzel, bunu izleyin... 
Batı Sur Kalıntıları
Doğu Sur Kalıntıları
Güney Sur Kalıntıları
Resimlerde görüldüğü gibi, Kuzey Sur Duvarlarının haricinde diğer sur duvarları yığıntı halindedir. Bunu bir çok yerde göreceksiniz...
Güney Sur Kalıntıları

Güney Sur Kalıntıları
Taylan Köken 

20 Mayıs 2011 Cuma

Emiralem Buluntuları / İZMİR / AİOLİS / Menemen

Emiralem’in Yeri: İzmir İli Menemen İlçesi’nden Manisa merkeze giden yol üzerindedir.

Emiralem ve Çevresi Araştırma Sonuçları: MS.167 yılında çok hasta olan ve Smyrna’dan, Pergamon’a giden Aelius Aristides, bugün adı Gediz olan Hermos nehrini nereden geçmişti? Sayın Erkanal yüzey araştırma sonuçlarında Emiralem’in regülatör mevkiinin Hermos’un en dar yeri olduğunu belirtir ve bu arada bir köprü ayağını oluşturduğuna inandığı, kaya bakiyelerinden ve bunların üzerindeki oygu izlerinden söz eder. Ayrıca kıyının her iki yanında bol miktarda yıpranmış Roma Dönemi seramik parçası belirlenmiştir.
Hermos Köprü Ayakları
Emiralem Regülatörü
Emiralem Regülatörü
Palamut Tepe üzerinde üç kişilik ana kayaya oyulmuş bir mezar tespit edilmiştir. Ölünün tavandan aşağı indirildiği ve deliğin kaba kapak ile kapatıldığı ve etrafının sıva ile kapatıldığı düşünülmektedir. Ayrıca kayanın üzerine açılmış bir niş de tespit edilmiştir.   

(Prof. Dr. Armağan Erkanal- Güney Aiolis Yüzey Araştırması 2003- 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2004) 

Taylan Köken

19 Mayıs 2011 Perşembe

Kevser Kayaları Buluntuları / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Haykıran Köyü

Kevser Kayaları Yeri: İzmir İli Menemen İlçesi Haykıran Köyünden Görece’ye giderken yolun solunda kalır.

Kevser Kayaları Araştırma Sonuçları: Aslında kayalık bir yer olmayan Kevser Kayaları, yoğun seramik buluntularına sahip tarladır. MS.200 ila 600 yıllarına tarihlenen Roma Dönemi seramiklerdir. Bu tarlalar arasında zaman içinde sürülerek özelliğini kaybettiğini düşündüren bir höyük de, Orta Tunç Çağına ait buluntular vermiştir.
Ayrıca ana kayaya oyulmuş bir şarap presi yatağı da tespit edilmiştir.
Kevser Kayaları
(Prof. Dr. Armağan Erkanal- Güney Aiolis Yüzey Araştırması 2003- 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2004) 

Taylan Köken

18 Mayıs 2011 Çarşamba

Serden Kayaları Buluntuları / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Çukur Köy

Serden Kayaları Yeri: İzmir İli Menemen İlçesi Çukur Köye yakın konumdadır.

Serden Kayaları Araştırma Sonuçları: Kybele kabartması bulunan Serden Kayalıklarını daha önce Prof. Dr. Ersin Doğer yayınlamıştır. Defineciler tarafından tahrip edilen kabartma, yuvarlanmış bir kaya bloğunun üzerine yapılmıştır.
Serden Kayaları Kybele Kabartması 
Çukurköy Serden Kayaları arasında Ninenin Çeşmesi denilen mevkide küçük bir üzüm presi tespit edilmiştir.
Ninenin Çeşmesi Üzüm Presi
Beygaz’ın batısındaki Leylek Tepesi’nde yine bir kayanın üzerine sağlık amacıyla çizilmiş resimlere rastlanmıştır. İki adet ayak ve 4 adet daireden oluşan bu adak yeri, antik çağda bir organ şeklinin, ucuz bir adak kopyası olarak düşünülmektedir.  
Leylek Tepesi Çizimleri
Armutlutarla’dan dik bir yamaçtan inilen Gavurağılları’nda yol ve mimari kalıntılara rastlanmıştır. Burada ayrıca buğday öğütme taşı, mezar stel kaidesi ve seramik buluntuları ele geçmiştir. Daha güneyde küçük bir düzlükte, bir çiftlik olduğunu düşündüğümüz yapı kalıntısına rastlanmıştır.   

(Prof. Dr. Armağan Erkanal- Güney Aiolis Yüzey Araştırması 2003- 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2004) 

Taylan Köken

16 Mayıs 2011 Pazartesi

Sakaltepe Buluntuları / İZMİR / AİOLİS

Sakaltepe Yeri: İzmir İli Menemen İlçesi Emiralem girişindedir.   

Sakaltepe Araştırma Sonuçları: Sakaltepe’de Tunç Çağından Bizans Dönemine kadar yerleşim izlerine rastlanmıştır. Tunç çağına ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Yine burada Roma Çağına ait mermer parçaları ve bir soyguncular tarafından Tümülüs mezarları tespit edilmiştir.
Sakaltepe’ye yakın olan ve II. Çamlık Piknik Alanı olarak adlandırılan yerde hırsızlar tarafından tahrip edilmiş olan Tunç Çağından kalma bir höyük ile yine tahribata uğramış Roma Dönemi Tümülüs mezarlar tespit edilmiş ve belgelenmiştir.
Bugün mevcut Emiralem'in güneyinde kalan Eski Emiralem Camisinden iki görüntü.
Eski Emiralem Cami
Eski Emiralem Cami Girişi ve Kitabesi 
(Prof. Dr. Armağan Erkanal- 2002 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması- 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt2 2003)

Taylan Köken