27 Ekim 2012 Cumartesi

Karina-Karine Yerleşimi-II / İZMİR / AİOLİS / Dikili-Nebiler Köyü-Üçtaş Tepe

Üçtaş Tepe Doruğu Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Doruğu Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Doruğu Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepedan Doğu Yönü Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Doruğu Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepeden Batı Yönü Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepeden Batı Yönü Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepeden Doğu Yönü Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Doruğu Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kale Temelleri Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepeden Batı Yönü Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepeden Batı Yönü Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kuzey Terasları Panoramik Görüntü
Üçtaş Tepe Kuzey Terasları Panoramik Görüntü
Karina Kalıntıları: Karina Yerleşiminin yeri Bilge Umar’ın kitabında genel olarak kabul gören Nebiler Ilıcası olarak anılan Astyra’nın hemen yakınında olarak anılmaktadır. Ilıcaya yakınlığı 100mt kadar olan bir düzlükteki keramik kırıntılarına ve ufak tefek mimari parçalara bakarak bu alanı Karina olarak lokalize etmektedir. Bu alanın Astyra olarak anılamayacağını, çünkü alan olarak tarihte de anıldığı gibi üç-beş evin kaplayacağı alandan çok daha fazla, bir kenti içine alacak kadar büyük olduğunu belirtmektedir. Üçtaş Tepe üzerindeki kale yapısının ise Orta Çağdan kalma özensiz bir yapı olduğunu, dolayısıyla buranın bir akropol (T.K.) olamayacağını belirtmektedir. Yine bu tepeye çıkan antik yol kalıntısını göremediğimizi de belirtmeliyim. Ama Üçtaş Tepe yolu boyunca keramik kırıntılarını gözlemledik. Ayrıca Üçtaş Tepe’ye arkadan toprak bir yolla ulaştık ve bu tepenin etrafında yaptığımız yürüyüşte bol miktarda keramik kırıntısı tespit ettik. Burada da yerleşim yeri izlerinin olduğunu sandığımız terasların varlığını gözlemledik. Sonuç olarak ya Karina yerleşimi bayağı geniş bir alana yayılmaktadır veya Bilge Umar’ın bahsetmiş olduğu düzlük alan Astyra Yerleşimine aittir ve iki yerleşimin birbirine çok yakın ve bağlantılı olduğunu düşünüyoruz.
Üçtaş Tepe Buluntu Dağılımı
Astyra Çevresi Buluntu Dağılımı
Kalede Mimari Parçalar
Kalenin Bulunduğu Düzlük
Kalenin Temelleri
Kale Kayalıklarındaki İzler
Kalenin Bulunduğu Düzlük
Kale Duvarlarında İzler
Kale Temelleri
Kale Temelleri
Kale Temelleri
Kale Temelleri
Kale Temelleri
Kalenin Üzerindeki Kayalar
Kalenin Bulunduğu Burun
Kalede Keramik Buluntusu
Kalenin Bulunduğu Düzlük
Kalenin Bulunduğu Düzlük
Kalenin Temelleri
Kalenin Temelleri
Aşağıdan Kalenin Bulunduğu Düzlük
Sunağın Bulunduğu Kaya
Sunağın Bulunduğu Kaya
Karina Antik Yerleşiminin yeri bu alanlarda hiçbir kazı, yüzey araştırması yapılmadığından dolayı tam olarak bilinmemektedir. Bu yüzden bölgeyi dolaşan yerleşim Batılı araştırmacılar tarafından değişik yerlerde lokalize edilmektedir. Örneğin Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük’de araştırmalar yapan K.Lambrianides ve N.Spencer’in bölgede yapmış olduğu araştırmalarını 1996 yılında “The Madra Çay Delta Archaeological Project” adlı makalede yayınlamışlardır. Bu makaleye göre Fig.9 nolu haritada Yerleşim Asarkaya-Taşağıl (Karene?) olarak belirtilen yer Salihler Köyünün üzerindeki tepede bulunan yerleşim Asar Kaya veya Asar Kale diye bilinen yerdir.
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
Keramik Buluntuları
O zaman Karina Yerleşiminin yeri detaylı araştırmalarla belirlenecektir diyebiliriz. Bu araştırmalara kadar biz Karina/Karine/Karene Yerleşimini Nebiler Ilıcası ile Üçtaş Tepe arasındaki alandadır diye anabiliriz.
Görülebilen kalıntılara gelince bol miktarda çoğu Roma Dönemi keramik kırıntısı, Üçtaş Tepe üzerinde nefis manzaraya sahip bir kalecik, ona yakın konumda bulunan bir kaya sunağı ve birkaç mimari parça dışında bir şey görülmemektedir.   
  
Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi -2002

Taylan Köken