21 Şubat 2019 Perşembe

Dombay Höyük / İZMİR / AİOLİS / Dikili – Salihler Köyü


Dombay Höyüğün Yeri: İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Mahallesi (Köyü) Karamürsel Mevkiindedir. Salihleraltı’nda deniz kıyısına çok yakın konumdadır. Osmanlı’nın son döneminden beri varlığını sürdüren Dombay Çiftlik bu höyüğün üzerinde bulunduğundan bu adı kullanmayı uygun gördük.
Dombay Çiftliği Ana Bina

Höyüğün Orta Noktası
Çiftlik Binaları

Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları
Çiftlik Binaları

Höyük Bilgileri: Bölgede bulunan İlk Tunç Çağı höyüklerine göre bugüne kadar gözden kaçan ve keşfedilmemiş bir höyüktür. 19. yüzyılda üzerinde kurulan çiftlik binasından (Dombay Çiftlik) dolayı bugüne kadar keşfedilmediğini düşünüyoruz.
Höyük Salihleraltı’na kurulan yazlık sitelerle çepeçevre sarılmış durumdadır. Höyük etekleri tatil siteleri tarafından tıraşlandığı gibi moloz atıklarıyla bir hayli kirlenmiş durumdadır. Denize olan uzaklığı 1 km., denizden yüksekliği 7 m., çapıysa 150 m. kadardır.  Höyüğün hemen yanında batı yönünde bulunan dere, denize kavuştuğu noktada genişleyerek bir gölet oluşturmuştur. 19. yüzyıl sonlarında veya 20. yüzyılın başlarında bölgede kurulan birçok çiftlik gibi bu arazi üzerinde de Dombay Çiftliği kurulmuştur. Dombay “manda” demektir. Bu göletin uygun yapısından dolayı çiftlikte manda yetiştirildiğini ve çiftliğinin adının buradan geldiğini düşünüyoruz.
Höyüğün Ortasına Yığılan Molozlar
Dombay Çiftlik Ana Bina
Dombay Çiftlik Ana Bina
Dombay Çiftlik Ana Bina
Dombay Çiftlik Ana Bina
Dombay Höyük
Dombay Höyük, Körfez ve Batı Anadolu arkeolojisinde örneklerine birçok noktada rastlamış olduğumuz İlk Tunç Çağında yerleşim görmüştür. Ortaya çıkarılan diğer seramik parçalarına göre Helenistik ve Roma Döneminde de iskân gören bir höyüktür. Son kullanımındaysa Geç Osmanlı Döneminde çiftlik olarak kullanılmıştır.   
Müze Açmaları
Müze Açmaları
Müze Açmaları
Salihler köyü arazisi içinde bulunan ve sahil kısmında yer alan bu SİT bölgede hızla gelişen yazlık sitelerinin baskısıyla tıraşlanınca ortaya çıktığını düşünüyoruz. İzmir Arkeolojisi Müzesi ekiplerince 2006 yılında höyük üzerinde yapılan sondaj kazılarında prehistorik döneme ait seramik kırıntılarına rastlanmış ve alınan kararla Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkii 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescil edilmiştir.
2014 yılında İzmir Koruma Kurulu tarafından yapılan detaylı çalışmalarla höyük ve çevresi 1. ve 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak genişletilerek tescillenmiştir.

Kaynak: Bilgiler www.korumakurullari.gov.tr ‘de yayınlanan tescil belgesinden aktarılmıştır.

Taylan Köken

16 Şubat 2019 Cumartesi

Demircidere Ilıcası / İZMİR / MYSİA / Bergama – Demircidere Köyü

Demircidere Ilıcasının Yeri: İzmir İli, Bergama İlçesi, Kozak Nahiyesine bağlı Demircidere Mahallesi’nin(Köyü) kuşuçuşu 3,5 km. güneybatısında, Madra Barajının ucunda yer almaktadır.
Havuzlu Odanın Girişi
Ilıca Havuzu
Havuzlu Oda Girişinde Devşirme Malzeme
Havuzlu Oda Detay
Havuzlu Oda Detay
Havuzlu Oda Detay
Havuzlu Oda Detay
Havuzlu Oda Detay

Ilıca Bilgileri: Perperene Antik Kentine 6 km. mesafede yer alan bu sıcak su kaynağının üzerinin Roma döneminde kapatıldığını ve şehir ile bağlantılı olduğunu düşünmekteyiz. İki odalı kaynarcanın tek gözünde çok küçük bir havuz bulunmaktadır, diğer odada bulunduğunu düşündüğümüz havuzun ise sonradan tahrip edilerek yok olduğunu düşünmekteyiz. Bu odadan dışarıya borularla sıcak su taşınmaktadır. Başka bir olasılık ise ikinci odanın dinlenme amacıyla inşa edilmiş olmasıdır. İkinci odanın beşik tonozlu çatısı çökünce yerine betonarmeden çatı yapılmış. Yuvarlak planlı havuzun çapı yaklaşık 3,5-4 m. kadardır. Hamam genel olarak bölgede bolca bulunan granit taştan yığma olarak inşa edilmiştir. Ilıcada Perperene'den taşınıldığını düşündüğümüz devşirme malzemeler de göze çarpmaktadır. Havuz bölümü tuğla malzemeden yapılmıştır. Bu malzeme daha geç bir dönemde kullanılmış olabilir.
Ilıcanın Çatı Sistemi
İkinci Oda Detay
İkinci Oda Detay
İkinci Oda Detay
İkinci Oda Detay
Havuzlu Oda Tonozlu Çatı
1950-1960 yılları arasında etrafında kaplıcadan yararlanmak amacıyla sıralı ve tek tek betonarmeden kalınacak basit odalar inşa edilmiş. Bu kalınacak yerler günümüzde bölgede yaşayan çobanlar tarafından barınma amacıyla yer yer kullanılmaktadır.
Devşirme Malzeme
Tesis İçin Yapılan Odalar
Tesis İçin Yapılan Odalar
Tesis İçin Yapılan Odalar
Tesis İçin Yapılan Odalar Detay
Ilıca alanın çok yakınında tespit ettiğimiz bir kaçak kazı çukurundaki keramik kırıntıları bu alanın Roma veya Erken Bizans Döneminden kaldığını kanıtlar niteliktedir.

Taylan Köken