31 Aralık 2011 Cumartesi

Myrina Antik Kenti-III (Mourina-Marinna) / İZMİR / AİOLİS / Aliağa

Myrina Kalıntıları ve Araştırma Sonuçları: Myrina’nın önemli kılan şey ise pişmiş topraktan (Terracotta) yapılmış olan küçük heykelleridir. Bu figürinler buradan birçok Anadolu Kentine dağılmıştır. Genellikle kalıplarla üretilen bu eserler, dönemin heykelleri gibi boyanmaktadır. Bu figürinler o kadar rağbet görür ki, 19.yüzyılda sahteleri yapılır ve bazıları müzelere dahi satılırlar.      
İzmir Ark.Müzesi Kent Planı
İzmir Ark.Müzesi Myrina Yazısı
İzmir A.M. Eros Figürini MÖ.100
İzmir A.M. Eros Figürini MÖ.100
İstanbul Ark.M. Sergi Myrina Figürinleri  (2002)
Myrina’nın yalnız Nekropolisinde kazılar yapılmıştır. Myrina’yı önemli kılan figürinler bu mezarlıklarda bol miktarda ele geçmiştir ve kazıyı yapan yabancı ülkeler tarafından yağmalanmıştır. Nekropolisde ele geçen figürinlerde Aphrodite ve Eros çoğunluktadır. Aphrodite MÖ.300’lerden sonra evliliğin koruyucusu olmuş, bu görevi Hera’dan almıştır. Hellenistik Dönemde Aphrodite hem aşk tanrıçası, hem de doğa tanrıçasıdır. Eros’da Aphrodite eşlik etmekten ziyade ayrı olarak betimlenir. Aphrodite figürinleri hem yaşam içinde hem de mezarlıkta kullanılıyordu, çünkü “Yeniden Yaratıcı” olduğuna inanılıyordu.
Bergama Ark.M. Myrina Tabelası-1
Bergama Ark.M. Myrina Tabelası-2
Bergama Ark.M. Myrina Figürin Tabelası
Bergama A.M. Dans Eden Kadın
Bergama A.M. Dans Eden Kadın
Bergama A.M. Dans Eden Kadın
Bergama A.M. Dans Eden Kadın
Bergama A.M. Eros Figürini
Bergama A.M. Eros Figürini
Bergama A.M. Eros Figürini
Bergama A.M. Eros Figürini
Bergama A.M. Eros Figürini
Bergama A.M. Eros Figürini
Birki ve Öteki Tepe üzerine kurulmuş olan Myrina Kentinde görünür bir yapı kalıntısı bulunmamaktadır. Buna rağmen kenti ziyaretimizde Öteki Tepeye çıktık ve burada kaçak kazılara rastladık. Bu kazılarda bazı bina temellerini gördük. Kıyı bölgesinde bulunan birçok antik kentin başına gelen Myrina’nın da başına gelmiş ve deniz yoluyla başka binalarda kullanılmak üzere işlenmiş mimari parçalar taşınmıştır.
Bergama A.M. Giysili Kadın-1
Bergama A.M. Giysili Kadın-1
Bergama A.M. Giysili Kadın-1
Bergama A.M. Giysili Kadın-2
Bergama A.M. Giysili Kadın-2
Bergama A.M. Giysili Kadın-2
Bergama A.M. Giysili Kadın-3
Bergama A.M. Giysili Kadın-3
Bergama A.M. Giysili Kadın-3
İlk olarak 1880-1882 yıllarında Fransız arkeologlar E. Pottier ile S.Reinach tarafından kazı yapılmıştır. Kazı sonuçlarını 1887 yılında La necropole de Myrina kitabında yayınlamışlardır.
Arkeologlar özellikle nekropolis alanında çalışmışlar ve burada 4000 ile 5000 arasında mezar olduğunu tespit etmişlerdir. Çoğu mezar kireç tabana açılmış, dikdörtgen biçiminde basit çukurlardır. Bazı mezarlar iki veya üçlü mezar grubudur. Bu grupların bazıları dairesel formdadır. Az sayıda mezar türü ise yakılarak küllerin bir çömlek içinde gömülmesi geleneği görülmektedir. Bu kazılarda az sayıda Arkaik Dönem buluntusu ile bol miktarda Hellenistik Dönem figürinleri ele geçmiştir. Bol miktardaki figürinlerin yanında mezarlarda ölüye ait günlük kullanım araçları, ufak gümüş sikkeler bulunmuştur. Sikkeler dönem olarak İskender’den Tiberius dönemine kadar çeşitlilik göstermektedir. Eserler Fransa Louvre Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzesi arasında paylaşılmıştır. Bergama Arkeoloji Müzesi de 1970’li yıllarda nekropolis alanında kurtarma kazıları yapmış ve ele geçenler müzede sergilenmektedir.
Bergama A.M. Giysili Kadın-4
Bergama A.M. Giysili Kadın-4
Bergama A.M. Giysili Kadın-4
Bergama A.M. Giysili Kadın-5
Bergama A.M. Giysili Kadın-5
Bergama A.M. Giysili Kadın-5
Bergama A.M. Giysili Kadın-6
Bergama A.M. Giysili Kadın-6
Bergama A.M. Giysili Kadın-6
Bergama A.M. Giysili Kadın-7
Anadolunun Gözyaşları çalışması ile değerli araştırmacı Yaşar Yılmaz bu nekropolisden I. Dünya Savaşında Yunanlılar tarafında Atina’ya 3000 adeti geçkin figürin kaçırıldığını tespit etmiştir. Atina Müzesinde ve Alman Kassel Müzesindeki Myrina figürinlerinin resimlerini sitede görebilirsiniz.
Bu mezarlık bugün tarla olarak kullanıldığından herhangi bir mezar kalıntısı görülmemektedir.   
Atina Müzesi Myrina Figürinleri
Kassel Müzesi Myrina Figürinleri
Kassel Müzesi Myrina Figürinleri
Birki tepe üzerinde şehrin akropolisi bulunmaktaydı. Fransız arkeologlar kitaplarında bu tepede bulunan polygonal sur’un iki parçasından bahsetmektedirler. Bu duvarlar günümüze kadar ulaşamamıştır. İzmir Çanakkale karayolundan da görülen sur kalıntısı Bizans döneminden kalmadır. Birki Tepenin Öteki Tepeye bakan yüzünde bulunan büyük bir oyuk vardır. Bu oyuğun ilk çağ kenti tiyatrosunun caveası olduğu kabul görmektedir.
Bergama Ark.M. Figürin Parçası
Bergama Ark.M. Figürin Parçası
Bergama Ark.M. Figürin Parçası
Bergama Ark.M. Kadın Başı
Bergama Ark.M. Kadın Başı
Bergama Ark.M. Kadın Başı
Bergama Ark.M. Kanat Parçası
Bergama Ark.M. Mezar Erosu
Bergama Ark.M. Mezar Erosu
Kentin görünür kalıntısı olarak liman kalıntıları görülmektedir. Bu liman parçalarının deniz içinde de devam ettiği bilinmektedir. Suların zaman içinde yükselmesi ile su altında kalmıştır.
Myrina haritasında görülen ve nekropolisin kuzey ucundaki tepe üzerinde kayaya oyma sade bir mezar bulunmaktadır. Köylülerin İntaş olarak isimlendirdiği bu kaya mezarının içine 1,83m. derinliğinde on adet kemerli niş açılmıştır. İntaş’ın dışında da daha basit formlarda kayaya oyulmuş mezarlar vardır.
MÖ.425-375
MÖ.300-200 Athena
MÖ.165 Apollo
MS.20 Tiberius
MS.98-117 Trajan
MS.100-200 Kithara-Telesphonos
MS.200-300 Athena-Telesphonos
MS.300 Athena-Artemis
İzmir Çanakkale karayolunda Myrina kentini geçince yol hafif bir yokuşla tepeye çıkınca, yolun sağında bir tümsek bulunmaktadır. Bu tümsek kaçak kazı ile defalarca tahrip edilmiş olan Roma Çağından kalma bir Tümülüs’e aittir. Bu Tümülüs de Myrina Antik Kentine aittir.           

Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Bergama Belleten No.15 –Bergama Müzesi Özel Sayısı -2006 / Yrd.Doç.Dr. Ömer Özyiğit –6. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1988 / Prof.Dr. Serra Durugönül -23. Cilt1 Araştırma Sonuçları Toplantısı -2005 / George E. Bean – Eskiçağda Ege Bölgesi – Arion Yayınevi – 1997 / http://www.anadolunungozyaslari.com/ / http://www.asiaminorcoins.com/

Taylan Köken