1 Kasım 2011 Salı

Çaltılıdere Höyük / İZMİR / AİOLİS / Aliağa / Çaltılıdere Köyü

Çaltılıdere Höyüğün Yeri: İzmir İli Aliağa İlçesine 9km uzaklıktaki Çaltılıdere Köyü sınırlarındadır. Çaltılıdere Höyük köyden 1km uzaklıktadır. Mezarlığın ve denizin 200mt uzağında yer almaktadır.
2005 yılında 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.
Çaltılıdere Höyük
Çaltılıdere Höyük
Çaltılıdere Höyük
Çaltılıdere Höyük
Çaltılıdere Höyük
Çaltılıdere Köyü Kısa Tarihi: Çaltıdere olarak da adlandırılan köy 19. yüzyıl öncesi Çalbahçe adıyla Güzelhisar Kazası’na bağlıydı. Güzelhisar kazasının kaldırılmasıyla Menemen İlçesine bağlanmıştır. Aliağa İlçesinin kurulması ile bu ilçeye bağlanmıştır.  (Prof .Dr. Ersin Doğer – İlk İskânlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi – Sergi Yayınevi -1998)    
Çaltılıdere Köy Mezarlığı
Çaltılıdere Köy Mezarlığı
Çaltılıdere Köy Mezarlığı
Çaltılıdere Köy Mezarlığı
Çaltılıdere Köy Mezarlığı
Çaltılıdere Köy Mezarlığı
Çaltılıdere Höyük Yüzey Araştırmaları Sonuçları: Bölgede yapılan yüzey araştırmalarında incelenen Höyük, Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı dönemlerine ait buluntular vermektedir.
Höyük D.French tarafından Kalkolitik Döneme ait buluntular verdiği belirtilmektedir. 
Çaltılı Dere
Çaltılı Dere
Çaltılı Dere
Sayın Prof.Dr. Recep Meriç tarafından yürütülen İzmir Manisa Yüzey Araştırmaları Sonuçlarına göre höyükte bulunan dikdörtgen biçimli kap parçaları ele geçmiştir. Bunlar Menemen Höyücektepe Höyük(?) ile benzerlik taşımaktadır ve dönem olarak Neolitik Döneme denk gelmektedir.

Yerleşme J.Mellaart tarafından Son Kalkolitik Dönem buluntu yeri olarak nitelendirilmiştir.
Çaltılıdere Höyük Üzeri
Çaltılıdere Höyük Üzeri
Çaltılıdere Höyük Üzeri
TAY projesi kapsamında 2000 yılında ziyaret edilen höyük üzerinde İlk Tunç Çağı buluntuları tespit edilmiştir. 2000 yılında bu ziyarette kaçak kazı ve tarımsal faaliyetler dolayısıyla tahrip edilen höyüğün üzerinde günümüzde üç adet bina bulunduğu görülmüştür.      
Höyük Üzerindeki Binalar
Höyük Üzerindeki Binalar
Höyük Üzerindeki Binalar
Höyük Üzerindeki Binalar
Taylan Köken