19 Aralık 2017 Salı

KULA İLÇESİ PREHİSTORİK-PROTOHİSTORİK YERLEŞİMLERİ:

KULA İLÇESİ PREHİSTORİK-PROTOHİSTORİK YERLEŞİMLERİ:
2008 ve 2009 yıllarında Adnan Menderes Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof.Dr. Engin Akdeniz’in “Manisa İli ve İlçelerinde Prehistorik-Protohistorik Yüzey Araştırmaları” çalışmalarında tespit etmiş olduğu Höyük, Yamaç Yerleşimi ve Mezarlık alanları bilgileri çok değerlidir. Kula İlçesinde günümüze kadar böyle bir çalışma yapılmamıştır. Aşağıda vereceğimiz listede bu bölgedeki yerleşim alanlarını ve özet buluntu bilgilerini bulacaksanız. 

AKKAYA MEVKİİ MEZARLIĞI:
Kalınharman Köyünün 1,5 km kuzeydoğusunda tespit edilen mezarlık alanında pitoslar tespit edilmesine rağmen dönemi saptanamamıştır.

ARMUTARASI HÖYÜK:
Gökçeören’in 3,5km kadar batısında yer alan höyük 80x60mt ölçülerindeki höyük tarım faaliyetleri dolayısıyla tahrip olmuştur. Höyük üzerinde yoğun olarak İTÇ ve az miktarda OTÇ buluntusu ele geçmiştir.

BADEMYAKA HÖYÜK:
Manisa'da Kula'nın 5 km kuzeydoğusunda, Körez Köyü'nün 700 m kuzeybatısında yer almaktadır. Yaklaşık 250x200 m boyutlarında ve 10 m yüksekliğindedir. Az miktarda İTÇ'ye ait buluntulara rastlanmıştır.
2015 yılında İzmir Koruma Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

BÖLMETEPE MEZARLIĞI:
Güvercinlik Köyü yakınında tarafından keşfedilen mezarlık alanı İTÇ’ye ait buluntular vermiştir.

ÇAMLIÇUKUR HÖYÜK:
Manisa İli, Kula İlçesi'nde Hamidiye Köyü'nün yaklaşık 800 m kuzeydoğusundadır. 250x100 m boyutlarında ve ova seviyesinden 10 m yüksekliktedir. Erken Demir Çağı'na ait olduğu düşünülen bazı buluntular mevcuttur.

ERENBAĞI YAMAÇ YERLEŞİMİ:
Erenbağı Köyü Kula İlçesi’nin 30 km. kuzeybatısındadır. Adını köy merkezindeki bir arazide tesadüfen bulunan Aphrodite Heykeli ile duyuran Erenbağı (Tekkeköy) Köyü’nün yaklaşık 200 m. güneybatısında, Ören Mevkii’nde yer almaktadır. 300x200 m.lik bir alanda Prehistorik buluntular vardır.

ERENBAĞI MEZARLIĞI:
Manisa İli, Kula İlçesi'nde Erenbağı (Tekkeköy) Köyü yakınlarındadır. Mezarlık alanında İTÇ buluntuları tespit edilmiştir.

GÖKÇEÖREN SAMANLIK MEVKİİ (KARAPINAR) TEPEÜSTÜ YERLEŞİMİ:
Gökçeören Köyü’nün 5km batısında yer almaktadır. 300x200 mt ölçülerinde 14 mt yüksekliğindedir. İTÇ buluntusu vermektedir.

GÖLCÜK HÖYÜK:
Manisa'da Kula'nın 14.5 km kuzeybatısında, Hamidiye Köyü'nün 1 km batı-kuzeybatısında yer almaktadır. 200x270 m boyutlarında ve 5 m yüksekliğindedir. Höyükte yoğun olarak İTÇ'ye ait buluntulara rastlanmıştır.

GÖLCÜK MEZARLIK:
Manisa'da Kula'nın 15 km kuzeybatısında, Kenger Köyü'nün 1 km batı-kuzeybatısında yer almaktadır. Gölcük Höyük'ün kuzey-kuzeydoğusundadır. Bu alanın, İTÇ'ye ait bir küp mezarlık alanı olduğu düşünülmektedir.

İNCESU KÖYİÇİ MEVKİİ YAMAÇ YERLEŞİMİ:
Manisa'da Kula'nın 7 km kuzeybatısında, köyün hemen içinde, kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan yamaç sırtlarında yer almaktadır. Yaklaşık 5 m'lik bir dolguya sahip bu alan 250x170 m boyutlarındadır. Özellikle Son Kalkolitik Çağ ve İTÇ'ye tarihlenebilecek parçalar ele geçirilmiştir.

KIZILTEPE YAMAÇ YERLEŞİMİ:
Manisa İli, Kula İlçesi, Güvercinlik Köyü'nün 1,5 km güneydoğusundadır. 200x120 m'lik bir alanda yayılım göstermektedir. Tepe üzerinde ele geçen buluntular İTÇ'na tarihlenmektedir.

KURUÇAY HÖYÜK:
Manisa İli, Kula İlçesi, Güvercinlik Köyü'nün 4 km güneybatısındadır. 150x80 m boyutlarında, 3 m yüksekliğindedir. İTÇ buluntuları vermektedir.

MANASTIRTEPE TEPEÜSTÜ YERLEŞİMİ:
Manisa'da Kula'nın 10 km kuzeyinde, İbrahimağa Köyü'nün 200 m güneybatısında yer almaktadır. Ovadan 14 m yükseklikteki bu tepe, hemen batı-kuzeybatısındaki deniz seviyesinden 584 m yükseklikteki Höyüktepe kuvvetli bir Antik Çağ yerleşmesi iken 300x200 m'lik bir alanı kaplayan Manastır Tepe üzerinde İTÇ'ye ait buluntulara rastlanmıştır.

MENYE MEZARLIĞI:
Manisa il sınırları içinde; Kula İlçesi yakınlarındaki Menye Köyü civarında İTÇ mezarlığı olduğu bildirilmektedir. Olasılıkla köylüler tarafından çok çabuk tahrip edilen İTÇ mezarlıklarından biridir. İTÇ mezarlarının yanında Hellenistik-Roma Dönemi mezarları da bulunmaktadır. (Mellink.1965)

NARİNCE(Lİ) PITIRAK TEPEÜSTÜ YERLEŞİMİ:
Manisa'da Kula'nın 7 km güneybatısında, Sandal Köyü'nün 4.5 km güneyinde, terk edilen Narince-Pıtrak Köyü'nün 500 m güneyinde yer almaktadır. Alışılmış İTÇ yerleşmelerinden farklı olarak deniz seviyesinden 945 m yüksek bir noktada yer alır. 260x140 m'lik bir alanda İTÇ'ye ait buluntulara rastlanmıştır.

ÖREN TEPE HÖYÜĞÜ:
Manisa’da Kula’da Eroğlu Köyünün 2km kuzeydoğusunda sulak ve verimli bir arazi üzerinde yer almaktadır. 220x130 mt boyutlarında 2 mt. yüksekliğe sahip höyükte İTÇ buluntusu ele geçmiştir.

SARI BALIKLI GÖL HÖYÜK:
Manisa İli, Kula İlçesi'nde Encekler Köyü'nün 2-2,5 km doğu-kuzeydoğusundadır. Yaklaşık 250x200 m'lik bir alanda buluntuya rastlanmaktadır. Günümüzde sadece 4 m'si korunmuştur. Yoğun ve kaliteli İTÇ malları gözlenmektedir.

SARI BALIKLI GÖL MEZARLIĞI:
Manisa İli, Kula İlçesi'nde Encekler Köyü'nün 2-2,5 km doğu-kuzeydoğusundadır. İTÇ buluntuları vermektedir.

SÖĞÜTÇAYI HÖYÜK:
Manisa'da Kula'nın 6 km güneydoğusunda, Şeritli Köyü'nün 2.5 km doğusunda yer almaktadır. 300-220 m boyutlarında ve 21 m yüksekliğindedir. Yüzeyinden Son Kalkolitik Çağ ve İTÇ'nin aynı sıra OTÇ'ye ait yoğun miktarda buluntu ele geçirilmiştir. Höyüğün yaklaşık 300 m güneyinde üzerinde küp parçalarından mezarlık alanı olarak nitelendirilebilecek bir tepe daha yer almaktadır.

ŞEREMET KAVAKLI HÖYÜK:
Manisa'da Kula'nın 13.5 km kuzeyinde, Şeremet Köyü'nün 1 km güneydoğusunda, Kavaklı/Kavakalanı Mahallesi sınırları içindedir. Yaklaşık 400x600 m boyutlarındadır. İTÇ'ye ait buluntulara rastlanmıştır.

TİJENTEPE TEPEÜSTÜ YERLEŞİMİ:
Manisa'da Kula'nın 4.5 km doğu-kuzeydoğusunda, İzmir-Uşak karayolunun 100 m kuzeyinde yer almaktadır. Yaklaşık 200x170 m'lik bir yerleşmedir. 19 m yüksekliğindedir. Yoğun antik çağ malzemesi dışında erken dönemlere ait parçalar İTÇ'ye aittir.

ÜÇKUYULAR HÖYÜK:
Manisa'da Kula'nın 9.5 km batısında, İzmir-Ankara asfaltının 250 m güneyinde yer almaktadır. Yerleşmenin güneybatısında höyüğe adını veren 3 tane su kuyusu vardır. 300x200 m boyutlarında ve 11 m yüksekliğindedir. İTÇ'ye ait buluntulara rastlanmıştır.

YAYLAK HÖYÜK:
Gökçeören’in 1km güneyinde yer alan höyük 130x90 mt boyutlarında 6 metre yüksekliğindedir. İTÇ buluntusu vermektedir.

YAYLAK MEZARLIĞI:
Manisa'da Kula'nın 19 km kuzeybatısında, Kenger Köyü'nün 1 km, Yaylak Höyük'ün ise 300 m güneyinde yer almaktadır. Yöre halkının verdiği bilgilerden arazide içerisinden kemik parçalarının çıkarıldığı küpler bulunduğu anlaşılmaktadır. Yapılan incelemelerde aarzide bu bilgilerle paralel şekilde yoğun miktarda küp parçası bulunmuştur. Bu alanın, Yaylak Höyük'e ait İTÇ mezarlığı olduğu düşünülmektedir.

YUSUF TEPE HÖYÜĞÜ:
Manisa'da Kula'nın 8.5 km kuzeydoğusunda, Ahmetli Köyü'nün 800 m güneydoğusunda yer almaktadır. Yaklaşık 160x80 m boyutlarında ve 4 m yüksekliğindedir. İTÇ'ye ait buluntulara rastlanmıştır.

KAYNAK: Doç.Dr. Engin Akdeniz – 2008 Yılında Manisa İli İlçelerinde Yürütülen Prehistorik-Protohistorik Yüzey Araştırmaları – 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt.I -2009 / Doç.Dr. Engin Akdeniz – 2009 Yılında Manisa İli İlçelerinde Yürütülen Prehistorik-Protohistorik Yüzey Araştırmaları – 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt.I -2010.

Taylan Köken