24 Şubat 2013 Pazar

Kyme Antik Kenti-III / İZMİR / AİOLİS –Aliağa –Çakmaklı Köyü

KYME ARAŞTIRMA SONUÇLARI:
1. Araştırma Sonuçları Toplantısı-1983: Sayın Hasan Malay’ın yazısı dikkat çekicidir. Kyme’de Hasan Tahsin Uçankuş’un 1979 yılında yapmış olduğu kazılarda ele geçen 165 satırlık Geç Helenistik Dönemi yazıt hakkında bilgiler vermektedir.
Sayın Sebastiana Lagona'nun yazısında, Kyme Kentinin komşuları olan Larissa, Myrina ve Grynaion kentlerinde topografik çalışmalar yapılmış ve Kyme ile olan ilişkileri çıkarılmaya çalışılmıştır.  
2. Araştırma Sonuçları Toplantısı-1984: Sayın Sebastiana Lagona'nun yazısında, Kyme Kentinin limanında yapılan kazılar sonucunda diğer Anadolu kentlerinin limanlarıyla olan benzerlikleri ortaya konulmuştur.
3. Araştırma Sonuçları Toplantısı-1985: Sayın Sebastiana Lagona yazısında, Kyme Kentinin limanında yapılan kazılar sonucunda ele geçen materyallerin diğer kentlerle olan ilişkilerini incelemektedir.
4. Araştırma Sonuçları Toplantısı-1986: Sayın Sebastiana Lagona yazısında, Kyme Kentinde yapılan kazıların sonuçlarının detaylarına girmektedir.
Kyme Kalıntılarının Dağılımı
Kyme Stoa Kalıntıları
Kyme Stoa Kalıntıları
Kyme Stoa Kalıntıları
Kyme Stoa Kalıntıları
Kyme Stoa Kalıntıları
Kyme Stoa Kalıntıları
Kyme Stoa Kalıntıları
Kyme Stoa Kalıntıları
Kyme Stoa Kalıntıları
Kyme Stoa Kazıları
Kyme Stoa Kazıları
KYME KALINTILARI: 14 Mayıs 2011 yılında kente yapmış olduğumuz ziyaret esnasında kalıntıları detaylı dolaşamadık. Kıyıda, Güney Tepe sahil kısmında ve Agora kısmını dolaşabildik. Kent Bekçisi özel arazi diye müsaade etmedi. Çekilen fotoğraflarımızda kazı alanındaki bitki yoğunluğu da dikkat çekicidir. İtalyan ekipler her yıl gelip kazıya başlamadan önce 15 gün kadar kazılan yerleri tekrar bitkilerden temizlemek için çalışma yapıyorlarmış. Çektiğimiz resimlere ilaveten internet ortamında bulmuş olduğum kazı zamanında çekilmiş az sayıda ilave resimlerle kalıntıları aktarmaya çalışacağım.       
Kyme Tiyatrosu
Kyme Tiyatrosu
Kyme Tiyatrosu
Kyme Tiyatrosu
Kyme Tiyatrosu
Kyme Tiyatrosu
Kyme Tiyatrosu
Kyme Tiyatrosu
Liman Kalıntıları: 190 mt uzunluğundaki mendireğin çoğu suyun altında görülmektedir. Liman, Arkaik Dönemden Bizans Dönemine kadar işlevine devam etmiştir. 1979 yılında Liman Kalıntıları arasında bulunan koşan bir atleti betimleyen bronz heykel en önemli Kyme buluntusudur ve İzmir Arkeoloji Müzesinde  sergilenmektedir. Limanın sağ tarafında Stoa’nın deniz içinde devam etmektedir.
Ortaçağ Kalesi: MS.12. yüzyılda Kyme Kentinden toplanan devşirme malzemelerle yapılmıştır. Çevresindeki kuleler ile düzgün olmayan beşgen biçimindedir. Daha eski devirlerden olan binaların üzerine kurulmuştur ve avlusunda yapılar mevcuttur.
Kyme Andazit Duvar
Kyme Andazit Duvar
Kyme Andazit Duvar
Kyme Andazit Duvar
Andazit Duvar: Helenistik Dönemden kalma surların varlığını liman yakınlarında görmekteyiz. Andazit duvar bu surları desteklemektedir ve daha geç dönemlerden kalmadır. Bu duvarlara yakın küçük bir tapınak bulunmaktadır.
Güney Tepe Konut Kazıları
Güney Tepe Konutları
Güney Tepe Konutları
Güney Tepe Sahili
Güney Tepe Sahili
Güney Tepe Sahili
Güney Tepe Sahili
Güney Tepe Sahili Sarnıç
Güney Tepe Sahili Kalıntıları
Güney Tepe Sahili
Güney Tepe Sahili
Güney Tepe Yerleşim Alanı: MÖ.8. yüzyıldan MS.7. yüzyıla kadar Güney Tepenin etekleri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.
Roma Hamamı: MÖ.2-3. yüzyıla ait bir hamam kompleksi kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır.
Helenistik Anıt
Helenistik Anıt
Helenistik Anıt
Helenistik Anıt: MÖ.2-1. yüzyılda inşa edilmiş bulunan dikdörtgen planlı Geç Helenistik Dönem yapısı daha sonra Roma yapılarıyla bütünleşmiştir. Bu alanda bulunan bir sütunun üzerinde “Apollonides Serapis’e bir satyr heykeli adanmıştır” yazısı okunmaktadır.  
Sütunlu Yol Kazıları
Sütunlu Yol Kazıları
Sütunlu Yol
Sütunlu Yol Kazıları
Sütunlu Yol Kazıları
Sütunlu Yol: Kyme’nin ilk kazılan yerlerinden olan, gri renkli mermer sütunlarla sınırlandırılmış olan yol Sütunlu Yol (Cadde) olarak isimlendirilmiştir. Yol Geç Antik Çağa tarihlenmekte ve denize uzanan taş döşemeli cadde ile kesişmektedir.
Kuzey Tepe: Bu tepe üzerinde İsis Tapınağı olarak adlandırılan bir tapınak kalıntısı veya kutsal alan tespit edilmiştir. Bu alanda Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma döneminden kalma yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Bu alanda bir Aiol sütun başlığı, figürinler, sikkeler, günlük kullanım kapları ve binlerce emzikli kandillerin bulunduğu seramik çöplüğü bulunmuştur. 
Agora Panoramik Görüntü
Agora Panoramik Görüntü
Agora Panoramik Görüntü
Agora Panoramik Görüntü
Agora Panoramik Görüntü
Agora Panoramik Görüntü
Agora: Pazar yeri olan Agora, Roma döneminden kalmadır. Daha sonraki dönemde sadece apsis kısmı net belli olan ve yanındaki MS. 5-7. yüzyıla mezarlarla gün ışığına çıkan bir kilise ortaya çıkmıştır.
Stoa: 130 mt uzunluğunda 14 mt genişliğindeki Stoa alanın etrafı kazılmayı beklemektedir. Sanırım bu alanın özel arazi içinde olması bir takım engeller çıkarmaktadır. Bu alan kazıldığı taktirde Kyme Antik Kenti tüm ihtişamı ve büyüklüğüyle ortaya çıkacak ve tiyatronun da ayağa kaldırılmasıyla, her yönüyle dolaşılan bir yerleşim olarak turizme kazandırılacaktır.
Agora Mezarlığı
Kyme Agorası
Agora Mezarlığı
Agora Mezarlığı
Kyme Agorası
Kyme Agora Apsisli Yapı
Kyme Agorası
Kyme Agora Apsisli Yapı
Kyme Agorası
Kyme Agorası
Kyme Agora Apsisli Yapı
Kyme Agorası
Tiyatro: Kuzey Tepesinin limana bakan kısmında Helenistik dönemde inşa edilmiştir. Roma döneminde sahne kısmı devşirme mermerler ile kaplanmış, Bizans döneminde ise üç tane kireç ocağının tiyatroda faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.
Nekropolis Alanı: Mezarlık alanları içinde büyük olanı Güney Tepenin eteklerindedir. MÖ.700’ler ile MS.700’ler arasında kullanılan mezarlık özellikle Helenistik dönemde yoğun olarak kullanılmıştır. 
Kyme Agorası
Kyme Agorası
Kyme Agorası
Kyme Agorası
Kyme Agorası
Kyme Agorası
Kyme Agorası Kazıları
Kyme Agorası Kazıları
Bergama Müzesindeki Kyme Buluntuları: 1990 yılında Kyme'de nekropolis alanında kaçak kazı ile ele geçen 14 eser Bergama Müzesi'ne teslim edilmiştir. MÖ. 5. yüzyıl ile MS. 50-60. yıllara ait eserlerdir. (Tevhit Kekeç -Bergama Belleten Sayı:1 -1992) 

Genel Kaynakça: Antonio La Marca –Kyme Antik Kenti Tanıtım Dosyası -2010 / Sebastiana Lagona –Arslantepe Hierapolis Iasos Kyme – Ankara İtalyan Kültür Heyeti Basımı -1993 / Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi -2002 / www.wowturkey.com / www.panoramio.com.

Taylan Köken