31 Ocak 2015 Cumartesi

Karataş Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Meşeli Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Meşeli Köyü sırtlarındaki Karataş Mevkiindedir.
Meşeli Köyü
Meşeli Köyü
Karataş Bilgileri: Meşeli Köyünün arkasında bulunan kaya bloğu, Karataş Mevkiinde Mağara kalıntıları, Roma ve Bizans Dönemi yerleşim izleri taşımaktadır.
   

Taylan Köken 

30 Ocak 2015 Cuma

Kuruçay Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Kuruçay Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Kuruçay Köyündedir.

Kuruçay ve Kalıntı Bilgileri: Kuruçay Köyü 1463 yılı öncesi iskân görmüş köylerdendir. Köy Kuruçay Medresesi ile tanınmaktadır. Son dönem müderrislerden Seyyid Hacı Ahmet Efendi Kuruçay’da doğmuş ve burada vefat etmiştir.
Köye yakın konumdaki Kale ve Aktepe mevkilerinde antik dönem yerleşimleri vardır.
   

Taylan Köken

29 Ocak 2015 Perşembe

Keçi Kalesi / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Karadana Köyü

Kalenin Yeri: Kale, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Karadana Köyü Bodurlar Mahallesindedir.

Keçi Kalesi Bilgileri: Keçi Kalesi, Karadana Köyünün Bodurlar Mahallesinde 1.250m rakımlı konik, kayalık bir tepenin üzerindedir. Yoldan 75m yüksekliğindeki tepe üzerinde ve eteklerinde belli bir sur kalıntısına rastlanmamıştır. Seyrek seramik kırıntısı gözlenmiştir.
Keçi Kalesinin Bizans Döneminden kalmış olduğu söylenmektedir.
Köyde yine antik dönem izleri taşıyan Acin Kayası ve Hititlere ait olduğu belirtilen Oyulu Kaya Mezarı bulunmaktadır.
   
Kaynak: www.ankararehberi.com / www.gezi-yorum.net / Levent Egemen Vardar- Nalan Akyürek Vardar – Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması: Ankara İli 1996 – 15. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -1998    

Taylan Köken 

28 Ocak 2015 Çarşamba

Yukarıçavundur Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Yukarıçavundur Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yukarıçavundur (Köyü) Mahallesindedir.
Yukarıçavundur Köyü
Yukarıçavundur ve Kalıntı Bilgileri: Yukarı Çavundur Köyü Oğuzların 24 boyundan biri olan Çavuldur / Çavundur Kolu tarafından kurulmuştur. Köy Roma ve Bizans Döneminde iskân görmüş olup, 1463 yılında artık Osmanlı Kayıtlarında görülmeye başlar.
1908 yılında yaptırılan medreseden bir de Kuruçay Köyünde vardır.
Köy içinde antik devşirme malzemeler bulunmaktadır. Köy camisinde devşirme malzeme olarak kullanılan iki yazıt bulunmaktadır. Köy içinde eski çeşmeler vardır.
Bu tekil buluntu malzemenin köy yakınında bulunan Roma ve Bizans Döneminde iskân görmüş olan Höyük üzerinden getirilmiş olabileceğini düşünmekteyiz.
Höyük 2000 yılında bölgede araştırmalar yapan Levent Egemen Vardar tarafından da ziyaret edilmiştir. 1.370m rakımlı bir tepe üzerinde dere yatağından 70-80 m yüksekliğindeki bir tepe üzerindeki yerleşmedir. Tepe üzerinde 25x45m ölçülerindeki yoğun bir alan Roma ve Bizans Dönemi seramiğe sahiptir.       
   
Kaynak: www.ankararehberi.com / Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması. Ankara ve Bolu İlleri 2000 -19. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -2001

Taylan Köken

27 Ocak 2015 Salı

Dağkalfat Kalesi / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Dağkalfat Köyü

Kalenin Yeri: Dağkalfat Kalesi, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Dağkalfat Köyü yakınında bulunan tepe üzerindedir.
Kale Dede Türbesi
Dağkalfat ve Kale Bilgileri: Dağkalfat Köyü eski yerleşimlerden biridir. Köy bir tepenin eteğinde kurulmuş olup, bu tepe üzerinde bir kale bulunmaktadır. Kale Dede Türbesinin de bulunduğu bugünkü yapay kale değildir. Daha eskiden burada dönemini bilemediğimiz kale kalıntısı bulunmaktadır. Köyün adı Dağ-Kalafat’tır. Kalafat kelimesinden, Kalfat olmuştur.
Dağkalfat Kale / Yerleşimi 2000 yılında Levent Egemen Vardar tarafından ziyaret edilmiştir. Bugün 1432 m rakımlı tepenin en üst noktasında bulunan Kale Dede yatırının doğuya eğimli yamacında antik dönemde kullanıldığı bilinen bir yapının temel izleri görülmektedir. Temel izlerine ait 1m den az olmayan iri blok taşlar dikkat çekicidir. Bu yapının kule olduğu düşünülmektedir. Tepe üzerinde ve etrafında başka duvar izine rastlanmamıştır. Yüzeyde karakteristik olmayan çok az seramik kırıntısına rastlanmıştır.  
   
Kaynak: www.ankararehberi.com / Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması: Ankara ve Bolu İlleri, 2000 -19. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -2001

Taylan Köken 

26 Ocak 2015 Pazartesi

Eskiçöte Kalesi / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Eskiçöte Köyü

Kalenin Yeri: Eskiçöte Kalesi, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Eskiçöte Köyünün 1,5km kadar doğusunda bulunan Kale Tepe üzerindedir.

Eskiçöte ve Kale Bilgileri: Eskiçöte Köyü 1463 yılı öncesi iskân gören köylerimizden biridir. Eskiçöte Köyü Çubuk İlçesine bağlıyken, Yeniçöte Köyü Kalecik İlçesine bağlıdır.
Eskiçöte’nin 1,5 km doğusunda 1.340m rakımlı, Kale Tepe isimli tepe üzerinde Kale / Yerleşim izleri tespit edilmiştir. Etrafında başka tepelerle çevrili bu alanda, tarım faaliyetleri sebebiyle yapı taşı kalmamıştır. Tepe üzerinde 120x80m boyutlarında bir alan seramik buluntusu vermektedir. Bu seramik kalıntılarının dağılımına göre yerleşimin bu ölçülerde olduğu düşünülmektedir. Kalenin Roma ve Bizans Döneminden kalmış olduğu sanılmaktadır.  
   
Kaynak: www.ankararehberi.com / Levent Egemen Vardar-Nalan Akyürek Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri /Yerleşmeleri Yüzey Araştırması: Ankara ve Kırıkkale illeri 1999 -18. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2-2000

Taylan Köken   

25 Ocak 2015 Pazar

Çitköy Mağaraları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Çit Köyü

Mağaraları Yeri: Mağaralar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Çit Köyü yakında bulunan dere yatağındadır.

Çitköy ve Mağara Bilgileri: Çit Köy 1463 yılı kayıtlarından önce iskân görmüş bir köyümüzdür. 
Çit Köye yakın konumda Çubuk-II barajına dökülen Çit Dere yatağında doğal mağaralar bulunmaktadır.
   

Taylan Köken

24 Ocak 2015 Cumartesi

Çatköy Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Çat Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Çat Köyündedir.

Çatköy ve Kalıntı Bilgileri: Çat Köy 1463 yılı kayıtlarından önce iskân görmüş bir köyümüzdür. Köyün eski adı kayıtlarda Çatak olarak geçmektedir.
Çat Köyde antik dönemlerden kalma devşirme malzeme görülmektedir. Bu malzemelerin köye yakın Ören Yeri olarak isimlendirilen yerleşimden getirildiğini düşünmekteyiz.
   

Taylan Köken

23 Ocak 2015 Cuma

Yenice Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Yenice Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yenice (Köyü) Mahallesindedir.

Yenice ve Kalıntı Bilgileri: Yenice Köyü 1463 yılı öncesi iskân görmüş köylerdendir. Çubuk-Ankara Karayolu üzerindeki köyde antik devirlerden kalma devşirme malzeme bulunmaktadır. Malzemenin nereden getirilmiş ve hangi dönemden kalmış olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur.
   

Taylan Köken

22 Ocak 2015 Perşembe

Manastır Höyük / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Yazlıca Mahallesi

Höyüğün Yeri: Manastır Höyük, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yazlıca (Köyü) Mahallesi Koru Mevkiindedir.

Yazlıca ve Höyük Bilgileri: Yazlıca Köyü 1463 yılı öncesi iskân görmüş köylerdendir. Ankara Savaşı’nın bu köyde yapıldığı söylenmektedir. Osmanlı kayıtlarında köyde Şeyh İvaz Zaviyesi bulunmaktadır. Köyün eski adı Manastır’dır. Bu yüzden Roma Dönemi höyük Manastır Höyük olarak anılmaktadır.
Manastır Höyük Koru Mevkiinde, Çiftlik Yolunun batısında, Kaypaç Deresine doğru eğimli bir tepenin üzerinde yer alır. Höyük üzerinde yapılan yüzey araştırmasında ele geçen seramik kırıntıları MS.100’lere aittir. Bu da alanın Roma Döneminde iskan gördüğünü göstermektedir.
Manastır Höyük, Yazlıca Köyü Höyüğü olarak Koruma Kurulu kararıyla 1988 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.   
   

Taylan Köken

21 Ocak 2015 Çarşamba

Tuğlaköy Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Tuğlaköy Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Tuğlaköy (Köyü) Mahallesindedir.
Doygar Çeşmesi
Kalıntı Bilgileri: Tuğla Köyde 1930 yılı yapımı Toygarzade Çeşmelerinden biri bulunmaktadır. Bu çeşmeden bir tane de Yazır Mahallesinde bulunmaktadır. Bu çeşmenin de banisi Toygarzadelerden Naşit Bey ve eşi Sıdıka Hanımdır. Çeşme kitabesinde Doygar Çeşmesi yazmaktadır.
Köy içinde devşirme olarak kullanılmış olan antik malzeme bulunmaktadır.
   

Taylan Köken

20 Ocak 2015 Salı

Taşpınar Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Taşpınar Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Taşpınar (Köyü) Mahallesindedir.
Taşpınar Köyü
Taşpınar ve Kalıntı Bilgileri: Taşpınar 1463 yılı öncesi iskân görmüş köylerdendir. Taşpınar Köyünde 1748 yılından kalma çeşme bulunmaktadır. Köy içinde devşirme olarak kullanılan antik malzemenin Karapınar ve Üçkurna Mevkilerinden getirilmiş olmalıdır. Roma Dönemi seramik kırıntısına sahip olan bu alanlar Taşpınar’da büyük bir Roma Köyünün varlığını göstermektedir. 
Bu alanlar Koruma Kurulu kararıyla 1.ve 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
   

Taylan Köken

19 Ocak 2015 Pazartesi

Tahtayazı Yerleşmeleri / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Tahtayazı Mahallesi

Yerleşmelerin Yeri: Yerleşmeler, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Tahtayazı (Köyü) Mahallesinin etrafındaki tepelerin üzerindedir.
Tahtayazı Uydu Görüntüsü
Tahtayazı Bilgileri: Tahtayazı 1463 yılı öncesi iskân görmüş köylerdendir. Tahtayazı Köyü Osmanlı Kayıtlarında Taht-ı Yazı olarak geçmektedir.
Asartepe
Kaletepe-I Bilgileri: Tahtayazı Köyünün 3km Kuzeydoğusunda iki kayalık tepeden oluşan bir kale / yerleşimdir. Bulunduğu konum itibariyle geniş bir görüşe sahiptir. Belli bir sur yapısı yoktur. Doğal kayaya oyulmuş ve uyumlu bir mekan düzenlemesi vardır. Seramik kırıntısı çok azdır.

Kaletepe-II Bilgileri: Tahtayazı Köyünün 1km batısında, 1350m. rakımlı bir tepenin üzerindeki kale / yerleşimdir. Orta Çağdan kalma yerleşim yerini belli eden, moloz taşlı yıkıntılar bulunmaktadır. Orta Çağdan kalma seramik kırıntıları iskânın bu devirde yapıldığının da kanıtı olmalıdır.

Asartepe Bilgileri: Kaletepe-II kale / yerleşimin 600m batısında, Çubuk Çayına 1km uzaklıktadır. 1.300m rakımlı bir tepe üzerindedir. Yoğun bir biçimde kayalık olan alan üzerindeki yerleşimin planı belli değildir. Kayalığa uygun bir düzenleme yapılmıştır. Seramik bulunamamıştır. 
Tahtayazı Çeşmeleri
Tahtayazı Çeşmeleri
Kaynak: www.ankararehberi.com / Levent Egemen Vardar –Nalan Akyürek Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara İli 1996 – 15. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -1998

Taylan Köken

18 Ocak 2015 Pazar

Kızılca Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Kızılca Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Kargın (Köyü) Mahallesindedir.

Kızılca ve Kalıntı Bilgileri: Kızılca 1463 yılı öncesi iskân görmüş köylerdendir. Köy içinden geçen Kızılca Deresi Ankara Savaşında, Osmanlı ve Moğol orduları arasındaki sınırı oluşturmuştur. Köy içinde Roma ve Bizans Döneminden kalma antik malzeme bulunmaktadır.
   

Taylan Köken

17 Ocak 2015 Cumartesi

Kargın Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Kargın Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Kargın (Köyü) Mahallesindedir.

Kargın ve Kalıntı Bilgileri: Kargın 1463 yılı öncesi iskân görmüş köylerdendir. Kargın Köyü Oğuzların 24 boyundan biri olan Kargın Boyu tarafından kurulmuştur. Köy içinde kesin tarihi bilinmeyen üç tane kitabesiz çeşme bulunmaktadır.
   

Taylan Köken

16 Ocak 2015 Cuma

Kapaklı Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Kapaklı Mahallesi

Mağaranın Yeri: Mağara, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Kapaklı (Köyü) Mahallesi Gavur İni denilen yerdedir.

Kapaklı ve Kalıntı Bilgileri: Kapaklı Köyü 1463 yılı öncesinde iskân tutulan köylerdendir. Kapaklı Melike Hatun Kervansarayı vakıflarındandır.
Köye yakın Tepe Düzlüğü mevkiinde Gavur İni olarak anılan mağara bulunmaktadır.
   

Taylan Köken

14 Ocak 2015 Çarşamba

Güldarbı Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Güldarbı Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Güldarbı (Köyü) Mahallesindedir.

Güldarbı ve Kalıntı Bilgileri: Güldarbı Köyü ismi ilginç olan köylerimizden biridir. Osmanlı Döneminde  Ankara Savaşı Çubuk Ovasında gerçekleşmiştir. Timur’un filleri köy yakınında bulunan gül bahçelerine girince buraları tarumar etmiş, bu yüzden köye Gül-Darbı adı konmuştur. Köy 1463 yılı öncesinden iskân görmüştür. Osmanlı kayıtlarında eski adı Güladar ve Kürdalpi olarak geçmektedir.
Güldarbı Köyünde kazılar yapılmıştır. Bunun ne zaman yapıldığını bilmiyoruz. Ele geçen Roma Dönemine ait bir Aslan Heykeli bulunmuştur.      
   

Taylan Köken

13 Ocak 2015 Salı

Aşağı Çavundur Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Aşağı Çavundur Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Aşağı Çavundur (Köyü) Mahallesindedir.

Aşağı Çavundur ve Kalıntı Bilgileri: Aşağı Çavundur Köyü Oğuzların 24 boyundan biri olan Çavundur / Çavuldur Boyu tarafından Ankara Savaşı’nın ardından kurulmuştur. Köy 1463 yılı Osmanlı kayıtlarında Binari Bey’in evlatlarının Tımarı olarak görülmektedir. Köy içinde devşirme olarak antik malzeme gözlenmektedir. Bu bakiyelerin nereden geldiği konusunda herhangi bir bilgi yoktur.
   

Taylan Köken

12 Ocak 2015 Pazartesi

Karşı Mahalle Cami / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Karşı Mahalle

Caminin Yeri: Karşı Mahalle Cami, Ankara İli, Çubuk İlçesi merkezinde Karşıyaka Mahallesi Kıvrıl Sokaktadır.
Karşı Mahalle Cami
Karşı Mahalle Cami
Karşı Mahalle Cami
Karşı Mahalle Cami
Karşı Mahalle Cami
Cami Bilgileri: Geç Osmanlı dönemi tarzında 1944 yılında inşa edilen cami 1978 yılında 1.Derece Anıt Eser olarak tescil edilmiştir.
Mülkiyeti Vakıflara ait olan cami yığma taştan, kerpiçten inşa edilmiştir. Kareye yakın planlı, kırma, kiremitli çatıyla örtülmüş olan caminin ahşap tavanı ve diğer ahşap süslemeler dikkati çekmektedir.  
      

Taylan Köken

11 Ocak 2015 Pazar

Melikşah Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Melikşah Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Melikşah (Köyü) Mahallesindedir.

Melikşah ve Kalıntı Bilgileri: Melikşah Köyü Oğuzlar tarafından kurulmuş bir köy olduğunu düşünmekteyiz. Köyün adının Selçuklu imparatoru Sultan Alpaslan’ın oğlu Sultan Melikşah’tan aldığı düşünülmektedir. 
Köy iskân olarak 1463 yılından önce yerleşime açıktır. Ankara Savaşında Yıldırım Beyazıt ve ordusunun köy yakınında karargah kurduğu söylenmektedir. Köyde çıkan doğal kükürtlü su kaynağı bir havuz içinde toplanmıştır. Ankara Savaşından sonra Timurlenk tarafından yaptırıldığı düşünülen havuza yerliler Hamam demektedir. Hamamın Kükürtlü Suyu 1979 yılında kuruduğu görülmüştür. Suyun çıktığı yerde yapılan sondajla su tekrar bulunmuş ve başka bir havuza aktarılarak kullanıma açılmıştır.
Köyde eski çeşmeler ve Bizans Döneminden kalma devşirme malzeme bulunmaktadır.        
   

Taylan Köken

10 Ocak 2015 Cumartesi

Toygarzade Çeşmesi / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Yazır Mahallesi

Çeşmenin Yeri: Çeşme, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Sele Köyü Siyami Sultan Mevkiindedir.
Toygarzade Çeşmesi 
Toygarzade Çeşmesi 
Toygarzade Çeşmesi 
Toygarzade Çeşmesi Kitabesi
Çeşme Bilgileri: Çeşme Cumhuriyet Dönemi yapısı olup, yığma ve kesme taştan dikdörtgen formda inşa edilmiştir. Kitabesinde yazan tarihe göre 1939 yılında inşa edilen çeşmenin banileri Naşit ve eşi Sıdıka Toygar’dır. Çeşme ufak tamiratlarla özgünlüğünü ve bezemelerini koruyarak günümüze kadar gelmiştir.
Çeşme Koruma Kurulu kararıyla 2011 yılında 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.  
   

Taylan Köken

9 Ocak 2015 Cuma

Sele Çeşmesi / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Sele Köyü

Çeşmenin Yeri: Çeşme, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Sele Köyü Siyami Sultan Mevkiindedir.
Sele Çeşmesi
Sele Çeşmesi
Sele Çeşmesi Kitabesi
Çeşme Bilgileri: Çeşme Geç Osmanlı Dönemi yapısı olup, yığma ve kesme taştan dikdörtgen formda inşa edilmiştir. Kitabesinde yazan tarihe göre 1903 yılında inşa edilmiştir. Çeşme özgün olarak bugüne kadar gelmesine rağmen günümüzde suyu akmamaktadır.
Çeşme Koruma Kurulu kararıyla 1994 yılında 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.  
   

Taylan Köken

7 Ocak 2015 Çarşamba

Mahmutoğlan Cami / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Mahmutoğlan Köyü

Caminin Yeri: Mahmutoğlan Cami, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Mahmutoğlan Köyündedir.
Mahmutoğlan Cami
Mahmutoğlan Cami
Mahmutoğlan Cami
Mahmutoğlan Cami
Mahmutoğlan Cami
Cami Bilgileri: Mahmutoğlan Cami Osmanlı Dönemi mimarisine sahip olup, kitabesi olmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. Vakıflar tarafından yakın tarihli bir onarım geçirmiştir. Dikdörtgen formda, yığma taşla inşa edilmiş olup, eğimli kırma çat kiremitle örtülmektedir. İç mekanda dikkati çeken bir süsleme görülmemektedir. Duvarlarda yer yer devşirme antik malzeme kullanılmıştır.
Mahmutoğlan Cami Koruma Kurulu kararıyla 2008 yılında 1 Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.     
   

Taylan Köken

6 Ocak 2015 Salı

Kutuören Cami / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Kutuören Mahallesi

Caminin Yeri: Kutuören Cami, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Kutuören (Köyü) Mahallesi içindedir.
Kutuören Cami
Kutuören Cami
Kutuören Cami
Kutuören Cami
Kutuören Cami
Kutuören Cami
Kutuören Cami
Cami Bilgileri: Kutuören Cami Osmanlı Dönemi mimarisine sahip olup, yaklaşık 400 yıllık bir cami olduğu düşünülmektedir. Vakıflar, sahibi olmasına rağmen bugüne kadar restorasyonu yapılmamış, özgün yapısını korumayı başarmış bir camidir. İbadete kapanınca haraplaşmaya başlamıştır. Dikdörtgen formda, yığma taşla inşa edilmiş olup, eğimli kırma çat kiremitle örtülmektedir. Tavan ahşap süslemeleri, mihrap süslemeleri, ahşap minber detayları dikkat çekicidir.
Kutuören cami Koruma Kurulu kararıyla 1994 yılında 1 Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.     
   

Taylan Köken

4 Ocak 2015 Pazar

Kocapınar Çeşmesi / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Karaağaç Mahallesi

Çeşmenin Yeri: Çeşme, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Karaağaç (Köyü) Mahallesi Pınarbaşı, Kocapınar Mevkiindedir.
Kocapınar Çeşmesi
Kocapınar Çeşmesi
Kocapınar Çeşmesi
Kocapınar Çeşmesi
Çeşme Bilgileri: Çeşme Geç Osmanlı Dönemi yapısı olup, yığma ve kesme taştan dikdörtgen formda inşa edilmiştir. Kitabesinde yazan tarihe göre 1900-1901 yılında inşa edilmiştir. Çeşmenin taş alınlığında bezemeler mevcuttur. Çeşme özgün olarak bugüne kadar gelmiştir.
Çeşme Koruma Kurulu kararıyla 2008 yılında 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.   
   

Taylan Köken

3 Ocak 2015 Cumartesi

Aktepe Kalesi / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Hacılar Köyü

Kalenin Yeri: Aktepe Kalesi, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Hacılar Köyünün kuş uçumu 4,5km güneybatısında bölgeye hakim bir tepe üzerindedir.
Aktepe Kalesi Uydu Görüntü
Aktepe Kalesi Uydu Görüntü
Aktepe Etrafı
Aktepe Tepesi
Aktepe Kalesi
Aktepe Kalesi Surları
Aktepe Kalesi Surları
Kale Bilgileri: Aktepe Yamaçları Hacılar Köyünün ilk yerleşim yeridir. Buradaki kuraklıklar sebebiyle bugünkü yerine taşınır.
Aktepe 1855m yüksekliğinde kayalık bir alan üzerinde, bölgedeki vadileri kontrolü altında tutan, yerel malzemeler kullanılarak inşa edilmiş bir kaledir. Kaleye rahat ulaşım, Hacılar Köyü üzerinden kalenin kuzeyinde kalan yollardan yapılabilmektedir. Kalenin boyutları 320x75m boyutlarında, tepenin topografyasına uygun konumlanmış, 3/2’si kayalık zemin olan, kuzey bölümünde yerleşme olan, sur duvarlarının kesintisiz gözlenebildiği bir kaledir. Sur yüksekliği 3,5m, sur duvarları 2,6. kadardır. Yüzeyde görülen malzeme çanak çömlek kırıntılarıdır. Bu kırıntılara göre kale Hitit İmparatorluk Çağı, Erken Demir Çağı ve Bizans Döneminde iskân edilmiştir.   
   

Taylan Köken

2 Ocak 2015 Cuma

Camili Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Camili Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Camili (Köyü) Mahallesindedir.
Camili Köyü
Camili Köyü ve Kalıntı Bilgileri: Camili Köyü 1844 yılı kayıtlarından önce kurulmuş olmalıdır. Köy adını Osmanlı Dönemi yapısı olan tarihi camiden almıştır. Caminin alçı mihrabı ve pencere süslemeleri günümüze kadar özgün biçimde gelmiştir.
Köyün yakınında Sivri Höyük adında bir höyük vardır. hangi devirden kaldığı konusunda bir bilgi yoktur.
   

Taylan Köken

1 Ocak 2015 Perşembe

Avcıova Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Çubuk –Avcıova Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Çubuk İlçesi, Ağvcıova (Köyü) Mahallesindedir.
Ayı Kayası
Avcıova Köyü ve Kalıntı Bilgileri: Avcıova Köyü adını, Ankara Savaşında Yıldırım Beyazıt’ın ordusunda bulunan avcıların burada konaklamasından aldığı rivayet edilir.
Köy yakınında Kale, Kilise ve Nekropol kalıntıları bulunmaktadır. Bu kalıntıların hangi dönemden kalmış olduğu bilinmemekle birlikte Roma ve Bizans Döneminden kalmış olduğu düşünülmektedir.
Ay Kayası veya Ayı Kayası ile beraber Kale Mevkii kalıntıları defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
   
Kaynak: www.tr.wikipedia.org   

Taylan Köken