29 Eylül 2015 Salı

Yeşilöz Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Güdül –Yeşilöz Mahallesi

Yeşilöz Kalıntıları: Yeşil Kasabasının adı kayıtlarda Keşanöz/Keşanus/Örenkaşı olarak anılmakta olup eski kayıtlarda 5130’lu yıllarda Ayaş’a bağlı bir köydür. Kirmir Çayı vadisinde kurulmuştur. Bölgeye gelen Oğuz/Türkmen boylarının ilk iskân yerlerinden biri olup, Sultan II. Beyazıt’ın Amasya’da yaptırmış olduğu külliyenin vakıf köylerinden biridir.
Kasabada bulunan iki camiden Aşağı Cami 1910 yılında, Yukarı Cami ise 1914 yılında inşa edilmiştir.
İnönü Mağaraları
İnönü Mağaraları
İnönü Mağaraları
İnönü Mağaraları
İnönü Mağaraları
İnönü Mağaraları
İnönü Mağaraları
İnönü Mağaraları
İnönü Mağaraları
Kasabanın güneyinde Kirmir Çayının oluşturmuş olduğu ada çevresinde İnönü Mağaraları veya Kaya Mağaralar olarak anılan yerde yaklaşık yüz kadar mağara Bizans Döneminde iskân görmüştür.
Yine kasabanın 1,5 km doğusunda Asartepe olarak anılan yer Galatlardan kalma bir yerleşimdir.
Ayrıca köyün sitesinde Dikmen Kalesi ve Emürün Taş Kestiği Mevkilerinde yerleşim izleri bulunmaktadır.  
  
Kaynak: www.ankararehberi.com / www.yesilozkasabasi.net / www.panoramio.com (Sayın İsmail Akpınar Beye resimleri için teşekkür ederim.)

Taylan Köken

7 Ağustos 2015 Cuma

Sorgun Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Güdül –Sorgun Mahallesi

Sorgun Kalıntıları: Sorgun Kasabası adının anlamı şöyledir: “Bir çeşit Söğüt Ağacı”, “Sepetçi söğüdü” ve “Uzun, güzel saç”tır.
Sorgun (Kasabası) Mahallesi kayıtlarda 1463 yılında görüldüğüne göre bu tarihten önce kurulmuş olmalıdır. Oğuz/Türkmen boylarının bölgeye yoğun olarak yerleşmesiyle iskân görmüş bir yerleşimdir.
Kasabanın batısında yer alan Sorgun Göletinin yakınında bulunan Kapaklı Düzü mevkiinin kuzey yamaçlarında Bizans Döneminden kalma ören yeri bulunmaktadır. Bölgede bulunan andezit taşının işlenmesiyle, orman içinde kalan mimari kalıntılardan oluşmaktadır. Bu alanda bol miktarda duvar bakiyeleri seçilmektedir.


Taylan Köken

5 Ağustos 2015 Çarşamba

Çağa Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Güdül –Çağa Mahallesi

Çağa Kalıntıları: Çağa Kasabası adını kasaba içinde medfun bulunan Çağa Beyden almaktadır.
Sarıkaya Mevkiinde Roma Döneminden kalma Nekropol alanı bulunmaktadır. Burada bulunan lahit mezar dikkat çekicidir. Yine nekropol alanının yanında hamam, su kanalları ve yerleşim kalıntılarının bakiyeleri gözlenmektedir.


Taylan Köken

3 Ağustos 2015 Pazartesi

Yelli Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Yelli Mahallesi

Yelli Bilgileri: Yelli Köyü eski yerleşim yeri üzerine kurulmuş bir köydür. Oğuz/Türkmen adetlerini yaşatan Yelli Köylüleri Kayı Boyundan olduklarını söylemektedir.


Taylan Köken

2 Ağustos 2015 Pazar

Taşören Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Taşören Mahallesi

Taşören Bilgileri: Taşören Köyü Kirmir Çayının oluşturmuş olduğu vadinin kuzeyinde kalan bir tepenin yapmacında kurulmuştur. Köyün eski adı Katla/Galta/Galtabeyi olarak geçmektedir. Bu adın Galatlardan kalma olduğunu düşünmekteyiz.
Köy yakındaki tepe Asarın Kale olarak anılmaktadır. Burada herhangi bir kale veya yerleşim yeri olduğunu düşünmekteyiz. Bölgedeki tüm kaleler ve savunma yapıları Kirmir Çayını gözler konumdadır.
Asarın Kale

Taylan Köken

31 Temmuz 2015 Cuma

Tahtacıörencik Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Tahtacıörencik Mahallesi

Tahtacıörencik Bilgileri: Tahtacıörencik Köyü eski bir köydür. Taşlık kayalık bir arazi üzerinde kurulmasına rağmen tarım faaliyetleriyle geçimini sağlamaktadır.
Köyün eski evleri özgün yapılarıyla görülmeğe değerdir. Yenilemesi yapılan ve özgün ahşap tavanını koruyan köy camisi 1917 yılı yapımıdır.
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Kaynak: www.ankarasevdam.net / www.unalkoksal.blogspot.com.tr (Ünal Köksal Beye resimleri için teşekkür ederim.)

Taylan Köken

29 Temmuz 2015 Çarşamba

Salihler Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Güdül –Salihler Mahallesi

Salihler Bilgileri: Salihler Köyü köy yakınında harabeleri görülen Gargın/Karkın köyünden göçenler tarafından kurulduğu söylenmektedir. Bu köy de Oğuz/Türkmenlerin adetlerini koruduklarına göre bir Oğuz Boyu olan Kargın Aşireti tarafından kurulmuş olmalıdır.
Köyün etrafında değişik kalıntı grupları bulunmaktadır. Altı köy öreni bulunmaktadır. Bu köylerin Roma ve Bizans Döneminde iskân gördüğü düşünülmektedir. Köy yakınında İncik Kalesi olarak adlandırılan ve kaçak kazılarla tahrip edilmiş olan bir kale kalıntısı vardır. Yine köyün arazisinde kalan ve Kirmir Çayının oluşturduğu vadideki kayalıklarda bulunan ve Galatlardan kaldığı söylenen kaya yerleşimleri dikkati çekmektedir.
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri: Düdük Dağının doğuya bakan kısmında dört ayrı noktada Türklerin Anadolu’ya geldiği tarihte çizildiğine inanılan kaya resimleri bulunmaktadır. Kayı Boyunun damgasının da bulunduğu kaya resimlerinin sayısının bine yakın olduğu tespit edilmiştir.


Taylan Köken

25 Temmuz 2015 Cumartesi

Asarardı Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Güdül –Özköy Mahallesi

Asarardı Yerleşimi: Asarardı Yerleşimi Öz Köyün 1km kadar güneyinde bir tepenin üzerindedir. Yerleşim yerinde yoğun şekilde moloz taştan duvar izleri seçilmektedir. Yine bol miktarda bulunan çanak çömlek parçasına göre yerleşim yeri Roma ve Bizans Döneminde iskân görmüştür. Tarım faaliyetleriyle bozulmuş olan bir yerleşimdir.
Asarardı Yerleşimi Koruma Kurulu kararıyla 2010 yılında 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir. 
Asarardı Yerleşimi
Asarardı Yerleşimi

Taylan Köken

24 Temmuz 2015 Cuma

Meyvabükü Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Meyvabükü Mahallesi

Meyvabükü Bilgileri: Meyvabükü Köyü çevre köylerde olduğu gibi Oğuz/Türkmen adetlerini yaşattıklarından dolayı bu boydan gelen iki ailenin köyü kurmasıyla oluşmuştur. Kirmir Çayının yaratmış olduğu vadinin üzerinde kurulmuştur. Çay kenarında İnönü Mağaraları bulunmaktadır. Köy yakınında Esköy ve Setköy adında eski kalıntılar da bulunmaktadır.


Taylan Köken

19 Temmuz 2015 Pazar

Kavaközü Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Kavaközü Mahallesi

Kavaközü Bilgileri: Kavaközü Köyünün ilk adı Hamidiye olup daha sonra Çimder adını ve en son Kavaközü adını almıştır. Köyün kayıtlarda 1463 yılından önce kurulmuş olduğu gözükmektedir. Oğuz/Türkmen boylarından biri tarafından kurulmuştur.


Taylan Köken

18 Temmuz 2015 Cumartesi

Güzel Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Güzel Mahallesi

Güzel Bilgileri: Güzel Köyü Akçakese Köyünden ayrılan Hacı Emin Ağa ve yakınları tarafından kurulmuştur. Hacı Emin Ağanın köy arazisinde kurmuş olduğu çiftlikten dolayı Güzelçiftlik olarak da anılmaktadır.
Köy Dikmen Tepe yamacında kurulmuştur. Köyün yakınında Küçük Kaletepe Yerleşimi bulunmaktadır. Yerleşimin hangi dönemde iskân gördüğü hakkında bilgimiz yoktur.


Taylan Köken

16 Temmuz 2015 Perşembe

Çukurören Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Çukurören Mahallesi

Çukurören Bilgileri: Köyün kuruluşu köyün sitesinde 1771 tarihi görülmektedir. 1463 yılı kayıtlarında köy Şorba Kazasına bağlıdır. Köyün eski adı Çukurviran olarak geçmektedir. Köy İlhan Çayına karışan bir derenin kenarında kurulmuştur. Köyün yeri eski yerleşim yeridir. Köyde bol miktarda antik malzeme devşirme olarak kullanılmıştır.
Ayrıca El-Hac Mustafa Ağa’nın 1912 yılında yaptırmış olduğu çeşme günümüzde halen kullanılmaktadır.    


Taylan Köken

13 Temmuz 2015 Pazartesi

Akçakese Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Akçakese Mahallesi

Akçakese Bilgileri: Akçakese Köyü bölgeye gelip yerleşen Oğuz/Türkmen boyları tarafından kurulmuştur. Osmanlı Döneminde nüfusu yoğun olan köylerden biridir.
1738 rakımlı Erenler Tepesi eteğinde kurulmuş bir köydür. Eski adı Akçakilise, Akçakise olarak kayıtlarda geçmektedir. 1840 yılında Yabanabad (Kızılcahamam) Kazasına bağlı olan köy Güdül İlçesinin oluşmasıyla buraya bağlanır.
Osmanlı Kayıtlarında Tımar Köyü olduğu gibi Paşacık Camisi ve Türbesinin vakfıdır.   


Taylan Köken

11 Temmuz 2015 Cumartesi

Akbaş Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Akbaş Mahallesi

Akbaş Bilgileri: Köy bölgeye gelip yerleşen Oğuz/Türkmen boylarından Akbaş/Akbaşlı boyu tarafından kurulmuş olmalıdır. Bu ada Anadolu’da birçok köy isminde rastlanmaktadır.
Sık sık depremlerle yıkılan köy eski kayıtlarda Karaviran, Karaviran Ağbaş ve Ağbaş adlarıyla anılmıştır. Osmanlı Döneminde Ayaş’a bağlı olan köy 1957 yılında Güdül İlçesinin kurulmasıyla buraya bağlanır.
Akbaş Köyünde bulunan bakiyelere göre tarihinin MÖ.3500-3000’li yıllara gittiği söylenmesine rağmen bu konuda kesin bilgi bulunmamaktadır.


Taylan Köken

10 Temmuz 2015 Cuma

Afşar Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Afşar Mahallesi

Afşar Bilgileri: Köy bölgeye gelip yerleşen ve özgün adını koruyan Oğuzların 24 boyundan biri olan Avşar/Afşar Boyu tarafından kurulmuştur. 1347 rakımlı bir tepenin eteğine kurulan köy “Örnek Köy” statüsünü almıştır.


Taylan Köken

22 Haziran 2015 Pazartesi

Tepeyurt Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Tepeyurt Mahallesi

Tepeyurt Bilgileri: Tepeyurt Köyünün eski adı Germeyit’dir. Germeyit’in anlamına ulaşamadık. Germe ise Osmanlıcada “Kale,Duvar,Bölme” anlamındadır.


Taylan Köken

18 Haziran 2015 Perşembe

Mahmatlıbahçe Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Mahmatlıbahçe Mahallesi

Mahmatlıbahçe Bilgileri: Mahmatlı, Mihmadlu, Mehmedlu, Mahmudlu cemaatleri aynı boydan olup Oğuz/Türkmen aşiretlerinin Kızık kolundandır. Bölgeye 16 yüzyılda geldikleri Osmanlı Kayıtlarında yer almıştır. Mahmatlı Köyü ile kardeş köy olduğunu düşünmekteyiz.


Taylan Köken

15 Haziran 2015 Pazartesi

Günalan Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Günalan Mahallesi

Günalan Bilgileri: Köyün eski adı Holos’dur. Holos’un anlamını incelediğimizde şu manalara geldiğini gördük: “Kökü derine ve tarlalarda yetişen bir tür yonca”, “İri gözlü kalbur” ve “Tüm, bütün”.
Günalan, Ballıkpınar ve Taşpınar ile birlikte bölgeye gelip yerleşmiş olan üç Tatar Köyünden biridir.


Taylan Köken

14 Haziran 2015 Pazar

Dikilitaş Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Dikilitaş Mahallesi

Dikilitaş Bilgileri: Köyün eski adı Urunkuş’tur. U-Run-Kuş mana olarak Run, Kürtçe “Yağ” demektir. Yani “Kuşyağı” anlamındadır.
Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalan kayıtlarda Runkuş Kabilesi bulunmaktadır. Bu kabileden Oğulbey, Çepni, Oklukçu, Erdevem, Dermağın ve İbrahim Hacılı Cemaatleri Yörükan Kazasına yerleşmiştir.
Adana Saruçam Yöresinden Ankara’ya 16. yüzyılda gelip yerleşen Urunkuş Oymağı’nın Çepni Kolu şimdiki Dikilitaş’ı kurmuştur. 

Kaynak: www.seyhbizin.com (Orhan Çeker) / www.haymanagazetesi.org (H.İbrahim Uçak)

Taylan Köken

18 Mayıs 2015 Pazartesi

Oyaca Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Oyaca Mahallesi

Kalıntılar Yeri: Oyaca Kasabasının diğer kalıntıları, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca (Kasabası) Mahallesi ve çevresindedir.
Gelin Kayası
Gelin Kayası
Oyaca Bilgileri: Oyaca Kasabası Bozulus Türkmenlerinin Obaca Boyu tarafından kurulmuştur.

Oyaca Kalıntıları: Oyaca ve çevresi Kalkolitik Çağdan başlamak üzere iskân gören ve bir çok çağda yerleşim görmüş bir alandır. Göç yolları üzerinde kurulmuş bir kasabadır. Tarihi Kral Yolu Kül Höyük yakınından geçip, Bağlar Mevkiinde bulunan Gelin Kayası yakınından geçip, ünlü Hitit Kalesi Gavur Kalesi’ne gidecektir. Gelin Kayası mevkiinde kayaya oyulan iki mezar yeri ve yine kayaya oyulmuş izler buranın Hitit ve Frig Döneminde kullanıldığının işareti olarak belirtilerdir.
1993-94 yılları arasında Stephen Lumsden öncülüğünde bir heyet bölgede araştırmalar yapmış ve Gavur Kale’ye 1km mesafede Dereköy-Oyaca arasında Samutlu Mevkiinde Helenistik ve Roma Döneminde iskân görmüş bir yerleşim yeri tespit edilmiştir.
Kül Höyük’ün 1km doğusunda, Topkaya Mevkiinde Klasik Devir’den kalan bir yerleşim yeri izlerine rastlanmıştır.       
   

Taylan Köken

17 Mayıs 2015 Pazar

Oyaca Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Oyaca Mahallesi

Höyüğün Yeri: Oyaca Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca (Kasabası) Mahallesine Dereköy Yönünden 2km mesafedir.
Oyaca Höyük
Höyük Bilgileri: Oyaca Höyük adını haddimiz olamayarak biz verdik. Höyüğü Sayın Hayri Ertem 1990 yılında araştırmıştır.
Höyük 75x100m ölçülerinde 8m yüksekliğindedir. Höyük üzerinde irili ufaklı temel taşları görülmektedir. Höyük buluntulara göre İlk Tunç Çağında, Hitit Çağında, Asur Koloni Çağında iskân görmüştür.
           
Kaynak: Hayri Ertem -1990 Yılı Gölbaşı-Haymana Yüzey Araştırmaları -9. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1991

Taylan Köken

16 Mayıs 2015 Cumartesi

Yaprağınkale Nekropolü / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Oyaca Mahallesi

Nekropolün Yeri: Yaprağın Nekropolü, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca (Kasabası) Mahallesinin 4km doğu –güneydoğusunda Boyalık Yolunun batısında ve bitişiğinde bulunan Kül Höyük’ün 800m güneybatısındadır.
Yaprağın Kale
Kurtarma Kazısı
Nekropolis Bilgileri: Yaprağın Nekropolü 2002 yılında kurtarma kazısı yapılan bir alandır. Kazılar Anadolu Medeniyetleri Müzesi ekipleri tarafından alanın Taş Ocağı olarak işletileceği duyulunca kurtarma kazısı şeklinde yapılmış ve alan tescillenmiştir.
Yaprağın Nekropolü Hitit Döneminde Taş ocağı olarak kullanılmış, Roma Döneminde gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Roma Dönemi nekropolünün eski çağlarda soyulduğu tespit edilmiştir.
Yaprağın Nekropolü, 2003 yılı Koruma Kurulu kararlarıyla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
   

Taylan Köken

15 Mayıs 2015 Cuma

Kül Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Oyaca Mahallesi

Höyüğün Yeri: Kül Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca (Kasabası) Mahallesinin 4km doğu –güneydoğusunda Boyalık Yolunun batısında ve bitişiğinde kalmaktadır.
Kül Höyük
Kül Höyük
Kül Höyük
Kül Höyük
Höyük Bilgileri: Kül Höyük 1978 yılında keşfedilmiş ve 1992 yılında kazısı yapılan höyüklerimizdendir. Kazılar Anadolu Medeniyetleri Müzesi ekipleri tarafından 1992-1995, 1998-2000 ve 2001-2006 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Kazılarda kültür katlara ortaya çıkarılmış ve özellikle üst katların mimari karakteri hakkında önemli bulgulara ulaşılmıştır.
Kazılarda pişmiş topraktan testiler, Rython Kapları ve parçaları, İdoller, çok sayıda damga mühürler, ağırşaklar ve boncuklar ele geçmiştir.
Höyük buluntulara göre İlk-Orta ve Son Tunç Çağında, Hitit Çağında, Asur Koloni Çağında iskân görmüştür.
Kül Höyük, 2001 yılı Koruma Kurulu kararlarıyla 1. ve 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
Not: Envanter sayfasında bu höyük hakkında detaylı bir kaynakça verilmiştir.         
Ağırşak-Eski Hitit
Bulla-Hitit İmparatorluk
Emzikli Kap-Eski Hitit
Gaga Ağızlı Kap-Eski Hitit
İdol-İlk Tunç Çağı
Mühür-Eski Hitit

Taylan Köken

14 Mayıs 2015 Perşembe

Gerder Öreni / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Yurtbeyi Mahallesi

Örenin Yeri: Gerder Öreni, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Yurtbeyi (Köyü) Mahallesinin 1,5km güneyinde kalan taşlık, kayalık alandadır.
Gerder Öreni
Gerder Öreni Buluntuları
Ören Bilgileri: Envanter listesinde görmüş olduğumuz bu alana Gerder Öreni olarak anılmaktadır. Korumasız olan bu alan imar ve tarım faaliyetleriyle tahrip edilmektedir. Yüzey üzerinde toplanan seramik kırıntılarına göre ören Kalkolitik ve İlk Tunç Çağında iskân görmüş bir alandır.               
Gerder Öreni Koruma Kurulu kararıyla 2010 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

13 Mayıs 2015 Çarşamba

Gerder Kalesi / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Yurtbeyi Mahallesi

Kalenin Yeri: Gerder Kalesi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Yurtbeyi (Köyü) Mahallesinin 1,5km kuzeydoğusunda kalan kayalık alandadır.
Yurtbeyi Köyü Uydu Görüntüsü
Kale Bilgileri: Sayın Levent Egemen Vardar ve Nalan Akyürek Vardar tarafından iki araştırma sonuçlarında bilgi verilmiş bir kaledir.
Kale üzerinden enerji nakil hatları geçmektedir. Tepenin üzeri düzlük şeklindedir ve burada kuzey yönünde 40-50m ölçülerinde bir sur duvarı gözlenmektedir. Kalenin güney tarafı bir falezle kesilmektedir. Batı duvarında gözlemlenen sur duvarı en iyi durumdaki duvardır. Yer yer 1,80m kalınlığa ulaşan duvar, yerli taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. yapılan tespitlerde yüzeyde hiç seramik kırıntısına rastlanmamaktadır.             
Yurtbeyi Kaya Sığınağı Koruma Kurulu kararıyla 1996 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

Kaynak: Levent Egemen Vardar- Nalan Akyürek Vardar -15. Araştrıma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -1998 / Levent Egemen Vardar- Nalan Akyürek Vardar -16. Araştrıma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -1999

Taylan Köken

12 Mayıs 2015 Salı

Yurtbeyi Kaya Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Yurtbeyi Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Yurtbeyi Kalıntıları, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Yurtbeyi (Köyü) Mahallesinin kuzeyinde Gerder Kale’ye yakındır.
Yurtbeyi Kaya Yerleşimi
Yurtbeyi Bilgileri: Köyün eski adı kayıtlarda Gerder olarak geçmektedir. Gerder anlam olarak şöyledir: “Süt vb. şeyler koymaya ya da hayvanlara yem vermeye yarayan kova şeklinde tahta kap.” “Ayakkabıcıların, işlenmek için gön, kösele koydukları tahta kap.”
Gerder Karyesi 1530 yılı kayıtlarında Ankara Merkez ilçesine bağlıdır. Daha sonra Kasaba-ı Bala, Haymana ve Çankaya ilçelerine bağlanmıştır.
Yurtbeyi Köyü Türkmen, Azizbeylü ve Oğulbeylü aşiretleri tarafından kurulmuştur. Osmanlı Döneminden kalma bir çeşme ve köprü kalıntısı bulunmaktadır. El-Hac Hüseyin Efendi tarafından yaptırılan cami yıkılarak yenisi yapılmıştır.   

Kaya Yerleşimi Bilgileri: Köyün kuzeyinde kalan Kale’ye yakın Yurtkuyu Mevkii olarak anılan yerde doğal kayalara insan eliyle açılmış olan ve Erken Hıristiyanlık Dönemine tarihlenen mağaralardır. Bu insan yapımı mağaraların sığınak, saklanma ve inziva yeri olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. Yer yer kaçak kazılarla tahrip edilen bu kaya yerleşimi üç gözden oluşmakta, dar girişlerden sonra içeride büyüyerek birbirine bağlı odalardan oluşmaktadır. Bu mağarayı küçük bir ekiple araştıran Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma ekibine göre mağara insan eliyle yapılmış 30-40m derinliğinde bir mağaradır.         
Yurtbeyi Kaya Sığınağı Koruma Kurulu kararıyla 1996 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

11 Mayıs 2015 Pazartesi

Yaylabağ Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Yaylabağı Mahallesi

Höyüğün Yeri: Yaylabağı Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Yaylabağı (Köyü) Mahallesinin 2,5km güneybatısındadır.
Yaylabağ Höyük
Yaylabağ Höyük
Yaylabağ Bilgileri: Köyün adı eski kaynaklarda Bursal olarak geçmektedir. Bursal kelimesine baktığımızda, “Maddi olanakların, paranın; kamu kaynaklarının” anlamına ulaştık.
Köy içinde antik dönem malzemeleri, sütunlar dikkati çekmektedir.

Höyük Bilgileri: Yaylabağı Höyük yaklaşık 100x158m ölçülerinde 11m yüksekliğindedir. Sachihiro Omura tarafından İç Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında ziyaret edilen bir höyüğümüzüdür. Höyüğün eteğinin doğusunda bir ev, kuzeydoğusunda bir çeşme bulunmaktadır. Yaylabağ Höyük İlk-Orta-Son Tunç ve Demir Çağında iskân görmüş bir höyüktür. Bu höyüğümüzün 200m güneybatısında ağır tahribata uğramış ve kaçak kazılar açılmış başka bir höyük kalıntısı da tespit edilmiştir.  
Yaylabağ Höyük  Koruma Kurulu kararıyla 2012 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.

Kaynak: www.envanter.gov.tr / Sachihiro Omura -12. Araştırma Sonuçları Toplantısı-1994

Taylan Köken