29 Ocak 2014 Çarşamba

Yahşelli Kalıntıları / İZMİR / AİOLİS / Menemen- Yahşelli Köyü

Yahşelli Köyünün Yeri: Kalıntılar İzmir İli Menemen İlçesine yakın konumdaki Yahşelli Köyü sınırlarındadır. Eski Yahşelli ve Yahşelli kalıntıları bölgeye dağılmış konumdadır. Menemen-Manisa yoluna saptığınızda yaklaşık 3km sonra Yahşelli Köyüne gelirsiniz.
Yahşelli Uydu Görüntüsü
Gözetleme Kulesi Panoramik Görüntü
Gözetleme Kulesi Panoramik Görüntü
Kuleden Kumtepe ve Menemen Ovası P.G.
Kumtepe Höyük Panoramik Görüntü
Kulenin Kaçak Kazı Çukuru
Kulenin Bulunduğu Tepe
Kuleden Kumtepe Höyük
Kuleden Manisa Yönü
Kule Etrafında Keramik Kırıntıları
Kule Etrafında Keramik Kırıntıları
Yahşelli Köyü ve Kalıntıları: Menemen’e yakın konumdaki bu köyün varlığı Tapu-Tahrir Defterlerinde 1531 yılında gözükmektedir. Yörük taifesinden Yahşili, Yahşilü ve Yahşieli olarak anılan cemaattendirler. Eski Yahşelli şimdiki köyün 1,5km kadar güneyindedir. İki dere arasındaki Eski Yahşelli, Notion Yerleşiminin hemen üzerindedir. Eski Yahşelli Mazapınar ve Zeynepınar mevkilerindeki su kaynaklarından yararlanmışlar ve bu suları taşımak için tuğla tonozlu tüneller yapmışlardır.
Antik Mezar ve Eski Yahşelli
Gavur Evleri
Antik Kaya Mezarı
Kaya Mezarındaki Tahribat
Bugün Gavur Evi veya Gavur Damı olarak adlandırılan Antik Kaya Mezarının bulunduğu kayalığın yamacında bahar aylarında Menemenli Hıristiyanlar Azize Agia Mrina adına her yıl panayır düzenlermiş. Zeynepınar kaynağını Ayazma olarak kullanmış olabilirler.
Kumtepe Höyük ile Yahşelli Kalıntılarının bulunduğu tepeyi yeni tren yolu ayırmaktadır. Yahşelli Köyünü kuzeyinde kalan ve Menemen Ovasına hakim konumda bir tepedir. Biz bu tepeyi Kumtepe Höyük diyerek ziyaret ettik. Etrafa dağılmış geç dönem keramikleri buranın höyük olabileceğini düşündürmüştü. Oysa burada tesadüf eseri rastladığımız bir genç arkadaştan bu tepede bir Gözetleme Kulesinin temel taşlarının kaçak kazılar ile ortaya çıktığını öğrendik. Bu taşlar daha sonra toprakla örtülerek tekrar saklanmıştır. Benzerlerine Süleymanlı, Çaltı, Telekler ve Alaiçi Köylerinde rastladığımız ve amacı Menemen Ovasını gözlemek olan bu kuleler birbirini görür konumda inşa edilmiştir.   
      
Kaynakça: Prof.Dr. Ersin Doğer –Menemen Tarihi- Sergi Yayınevi -1998 / www.panoramio.com

Taylan Köken

20 Ocak 2014 Pazartesi

Bozköy Kalıntıları / İZMİR / AİOLİS / Aliağa- Boz Köyü

Bozköy Kalıntıların Yeri: Kalıntılar İzmir İli Aliağa İlçesi Bozköy ovasına (Biçerova) dağılmış durumdadır.
Değirmentepe Uydu Görüntüsü
Değirmentepe Panoramik Görüntü
Değirmentepe Panoramik Görüntü
Değirmentepe Panoramik Görüntü
Değirmentepe Panoramik Görüntü
Değirmentepe Panoramik Görüntü
Değirmentepe Panoramik Görüntü
Bozköy Köyü Adı ve Kalıntıları: Bozköy adı Türkmen aşiretinden alınmış olmalıdır. Saruhan Sancağı’nın değişik yerlerinde çok sayıda Bozköy vardır. Uncu, Arabacı, Sancaklı, Yılanlı Bozköy gibi.   
Bozköy Ovası
Bozköy Ovası
Bozköy Ovası
Değirmentepe
Değirmentepe
Değirmentepe
Bozköy Ovadan Değirmentepe
Bozköy Ovadan Değirmentepe
Bozköy Ovadan Değirmentepe
Bozköy Ovadan Değirmentepe
Değirmentepe
Değirmentepe Keramikleri
Değirmentepe Keramikleri
Değirmentepe Keramikleri
Değirmentepe Keramikleri
Değirmentepe Keramikleri
Bölgenin Prehistorik yerleşmesi Bozköy Höyücek Biçerova’nın güneyindedir. Bu höyüğe çok yakın olan Değirmentepe ve etrafındaki tarlalarda yoğun olarak keramik kırıntısı görülmektedir. Bu tarlalarda Roma Döneminde tahkimatlı küçük bir köy olduğu düşünülmektedir. Bu alan III. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir. Ayrıca Antik Dönemde Biçerova’nın kuzey kısmının Nemrut Limanı ile bağlantılı bir iç deniz olduğu düşünülmektedir.       

Kaynakça: Prof.Dr. Ersin Doğer –Menemen Tarihi- Sergi Yayınevi -1998 / www.tayproject.org

Taylan Köken

17 Ocak 2014 Cuma

Bozköy Höyücek / İZMİR / AİOLİS / Aliağa- Boz Köyü

Bozköy Höyücek’in Yeri: Kalıntılar İzmir İli Aliağa İlçesi Bozköy’e doğru İzmir-Çanakkale Karayolundan sapıldıktan sonra yaklaşık 1km sonra yolun kenarındadır.   
Bozköy Höyücek Uydu Görüntüsü
Bozköy Ovası Panoramik Görüntü
Bozköy Ovası Panoramik Görüntü
Bozköy Ovasından Höyüğün Panoramik Görüntüsü
Bozköy Ovasından Höyüğün Panoramik Görüntüsü
Bozköy Ovasından Höyüğün Panoramik Görüntüsü
Bozköy Yolundan Höyüğün Panoramik Görüntüsü
Höyüğün Üzerinden Panoramik Görüntüsü
Höyüğün Panoramik Görüntüsü
Höyüğün Panoramik Görüntüsü
Höyüğün Panoramik Görüntüsü
Bozköy Köyü Adı: Bozköy adı Türkmen aşiretinden alınmış olmalıdır. Saruhan Sancağı’nın değişik yerlerinde çok sayıda Bozköy vardır. Uncu, Arabacı, Sancaklı, Yılanlı Bozköy gibi.   
Değirmentepe
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek
Bozköy Höyücek Kalıntıları ve Kazı Sonuçları: Bölgenin Prehistorik yerleşmesi Bozköy Höyücek Biçerova’nın güneyindedir. Bu höyüğe çok yakın olan Değirmentepe ve etrafındaki tarlalarda yoğun olarak keramik kırıntısı görülmektedir. Bu tarlaların Roma Döneminde tahkimatlı küçük bir köy olduğu düşünülmektedir. Bu alan III. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir. Ayrıca Antik Dönemde Biçerova’nın kuzey kısmının Nemrut Limanı ile bağlantılı bir iç deniz olduğu düşünülmektedir.
Bozköy Höyücek ise Değirmentepe’nin yakınında üzerine toprak, hafriyat molozları yığılarak ve ceviz ağaçları dikilerek tamamen özelliğini kaybetmiştir. TAY Projesinin 2000 yılında yapmış olduğu ziyarette tespit edilen tahribat dikkat çekicidir. Höyüğe iş makineleriyle yapılan tahribat resimlerde açıkça görülmektedir.
Keramik Kırıntıları
Keramik Kırıntıları
Keramik Kırıntıları
Keramik Kırıntıları
Keramik Kırıntıları
Höyük 1955-1958 yıllarında Ord. Prof. Dr. Muzaffer Şenyürek ve ekibi tarafında kısa süreli kazılan höyükte yüzeyden 2mt kadar aşağıya inilmiş ve ana toprağa ulaşılmadan kazı sonlandırılmıştır. İki yapı tabakası tespit edilmiştir. Her iki tabakada da Troya.I Dönemi çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. Bozköy Höyücek İlk Tunç Çağı II. evresinde terk edildiği düşünülmektedir.
Bu küçük yerleşim İzmir Koruma Kurulu tarafından 2002 yılında I. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.         

Kaynakça: Prof.Dr. Ersin Doğer –Menemen Tarihi- Sergi Yayınevi -1998 / www.tayproject.org

Taylan Köken