21 Aralık 2010 Salı

Sillyos (Sillion) Antik Kenti / İZMİR / AİOLİS / Çiğli

Sillyos Antik Kenti Bilgileri: 1950 yılına kadar önemsiz bir köy olan Çiğli(Çiyli) Köyü, daha sonra gelişen İzmir ile birlikte büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalarak ve ilçeleşerek günümüze kadar gelmiştir.
İşte bu küçük köy Byzantion’lu Stephanos’un yapıtında Sillyos adı ile anılır. Prof. Bilge Umar, Bürchner’in Sillyos adının Hellen’ler öncesi dönemden geldiğini belirtmektedir. Anlamı için “Güzel geçit yeri” demektedir. Olasılıkla Küçük Yamanlar Tepesinden Larissa Antik Kentine kadar uzanan, deniz kıyısındaki doğal yolun üzerindeydi Sillyos kenti.
Sillyos’daki yerleşim, geç Roma, erken Bizans devrine kadar varlığını sürdürmüştür. Prof. Ersin Doğer yerleşimin kuruluşunun MÖ.600 yıllarına kadar gittiğini belirtir.
Sillyos kentinden günümüze kalan herhangi bir yapı kalıntısı yoktur.

Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi (1993) / Ersin Doğer- Menemen Tarihi- Sergi Yayınevi (1998)


Taylan Köken

13 Aralık 2010 Pazartesi

Kordoleon (Kordeleon- Kordelio) Antik Kenti / İZMİR / AİOLİS / Karşıyaka /Küçük Yamanlar Tepesi

Kordoleon Antik Kenti Bilgileri: Karşıyaka’nın 1922 yılına kadar azınlıklar tarafından kullanılan adı Kordelio (Cordelio) idi.
Prof. Bilge Umar Kordoleon’un Küçük Yamanlar Tepesinden demiryoluna kadar uzanan bölgede kurulu olduğunu belirtmektedir. Kentin adı “Bahçeler arasındaki geçidin yeri” anlamındadır. Kökü Kord(a)-el(a)-ion gelmektedir. 
Prof. Ersin Doğer de Yamanlar’ın denize bakan kısımlarının alüvyonlu toprakla dolmasıyla MÖ.6.000’li yıllardan beri yerleşim yeri olarak kullanıldığını belirtmektedir. Küçük Yamanlar Tepesi Kordoleon antik kentinin Akropolisi olacak konumdadır. Tepe üzerindeki çanak çömlek parçaları buranın değişik dönemlerde yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.
Günümüze gelen herhangi yapı kalıntısı bulunmamaktadır. Bu konuda elimizdeki tek yer Küçük Yamanlar Tepesindeki tahrip edilmiş höyüktür.
TAY Projesi kapsamında 2000 yılında yapılan ziyarette yapılan su deposu ve bekçi evinin höyüğü tahrip ettiği tespit edilmiştir. Ayrıntılı harita ve resimler sitede mevcuttur.       

Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi (1993) / http://www.tayproject.org


Taylan Köken

9 Aralık 2010 Perşembe

Aigiroessa (Aigeirousa) Antik Kenti / İZMİR / AİOLİS / Kavaklıdere Köyü

Aigiroessa Antik Kenti Bilgileri: Herodot tarihinde kendi aralarında kurdukları birlikle tanınan 12 Aiol kentinden biridir. Kentin adı Helen dilinden gelmekte olup, “Kara kavağı bol olan yer” demektir.
Prof. Bilge Umar Aigiroessa adının Aiga sözcüğüyle bağlantısına dikkatimizi çekerek, yer adının Anadolu halkı olan Luvi’lerden devşirilerek Helen ağzında bugüne aktarılmış olabilir demektedir.
Avusturyalı diplomat Anton Prokesch von Osten 1825 yılında Bornova-Kemalpaşa arasındaki Kavaklıdere Köyünde bulunan kent kalıntılarına istinaden buranın Aigiroessa Antik Şehri olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde bu kalıntılar tespit edilemese de, kentin yeri olarak Kavaklıdere Köyü yakınları kabul edilmiştir.


Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi (1993) / www.Wikipedia.org

Taylan Köken