31 Ağustos 2013 Cumartesi

Sancaklı Kalesi (Adatepe) / İZMİR / AİOLİS –Karşıyaka –Sancaklı Köyü

Sancaklı Kalesinin Yeri: İzmir ili, Karşıyaka ilçesine bağlı olan Sancaklı Köyünün yanında bulunan kayalık bir tepenin üzerindedir. Karşıyaka’dan Yamanlar Dağı –Karagöl Milli Parkı tabelalarından sapılarak köye gelinebilir.
Sancaklı Kalesi Uydu Görüntüsü
Sancaklı Kalesi
Sancaklı Kalesi
Sancaklı Kalesi
Sancaklı Kalesi Buluntuları: Sancaklı Köyünün yanında bulunan bir tepenin eteklerinde teraslar halinde konumlanmıştır. Bulunduğu konum itibariyle tüm İzmir Körfezini ve özellikle Karşıyaka sahilini tepeden gören bir konumdadır.
Kaleden Sancaklı Köyü
Kaleden Sancaklı Köyü
Sancaklı Köyü -Çeşme
Sancaklı Kalesinden Körfez
Sancaklı Köyü bir Yörük köyüdür. Yamanlar Dağı’nın eteklerinde sarp bir arazi üzerine konumlanmıştır. Sancaklı Köyünün halkı hayvancılıkla geçinmektedir.
Sancaklı Kalesi konusundaki bilgileri bizim gibi az bilinen tarihi yerleri dolaşıp www.dagakactim.blogspot.com adresinde yayınlayan ekipten edindim, kendilerine sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. 
Sancaklı Kalesinde Sarnıç
Polygonal Sur Bakiyesi
Polygonal Sur Bakiyesi
Polygonal Sur Bakiyesi
Sancaklı Kale Bakiyeleri
Kale İçi Sarnıç
Kale İçi Bakiye Duvarlar
Kale Üzerindeki Kayalık
Kale Üzerindeki Kayalık
Bu sitedeki bilgilere göre kale MÖ.500-600’lü yıllara tarihlenmesi ve resimlerle gördüğümüz üzere poligonal taşlarla imal edilen duvar Aiolis’lerin Bölgeye yerleşmelerinde sonra bölgelerini korumak ve gözlemek için yapılmış olabilir. Bulunduğu konum itibariyle İzmir-Çanakkale yolunu izlemektedir.
Eski adı Adatepe olan Sancaklı Kalesinde su ihtiyacı orijinal kayaya oyulan su sarnıçlarıyla sağlanmaktadır. Orijinal kayalıktan teraslar yapılarak tahkimat oluşturulmuştur. Tepeye çıkarken tahkimat duvar izleri ve değişik çanak çömlek parçaları görülmektedir.          


Taylan köken

20 Ağustos 2013 Salı

İnönü Mağaraları / BALIKESİR / MYSİA / Havran / İnönü Köyü

İnönü Mağaralarının Yeri: Balıkesir ili Havran ilçesi İnönü Köyünden 1,5 km uzaklıkta bulunmaktadır. Mağaraların giriş kısmına bugün sulama amaçlı bir baraj inşaatı yapılmıştır.
İnönü Mağaraları Uydu Görüntüsü
İnönü M. Panoramik Görüntü
Havran Barajı Panoramik Görüntü
Havran Barajı Panoramik Görüntü
Havran Barajı Panoramik Görüntü
İnönü Mağaralarının Önemi ve Kısa Tarihçesi: Mağaralar Havran Çayının(antik Euenos) Havran ovasına çıkış yaptığı ve İnboğazı olarak adlandırılan mevkidedir. Havran Çayı ovaya dökülmeden önce kalkerli zemini aşındırmış ve bir boğaz oluşturmuştur. Bu boğazın girişinde bulunan ve 381 rakımlı Kocaçal Tepenin güney eteklerinde girişi görülen 4 adet ana mağara ağzı vardır. Bu ağızlar Devadamı, Karanlık, Aydınlık ve Andık isimlerini taşımaktadır. Toplam 7 mağara ağzı olmasına rağmen, sadece 4 tanesine girilmekteydi.
İnönü Mağaraları Mysia bölgesinin en eski yerleşimlerinden biridir. Paleolitik Çağa kadar uzanan malzeme vermiştir. Aynı zamanda bu alanın Kybele Tapkı Alanı olarak kullanılması da dikkat çekicidir.
İnönü Mağaraları
Devadam Ağzı
Devadam Ağzı
Devadam Ağzı
Devadam Ağzı
Devadam Ağzının Çatısı
Devadam Ağzında Başka Bir Giriş
Devadam Ağzının Çatısı
Devadam Ağzında Kapatılmış Başka Bir Giriş
Devadam Ağzı İçeriden
Devadam Ağzı İçeriden
Devadam Ağzının Çatısı
Devadam Ağzında Bir Giriş
İnönü Mağaraları Kalıntıları ve Araştırma Sonuçları: Bölgede birçok araştırma yapan bilim adamının yayınlarına giren İnönü Mağaralarını en detaylı araştıran bilim adamı 1949 yılında İ.Kılıç Kökten hocamızdır. Dere yatağına yakın konumdaki Karanlık Mağarada kazılar yapan Kökten sonuçları Tarih Öncesi Araştırmaları başlığında yayınlamıştır.
Bu sondaj kazılarında 15 ayrı tabaka tespit edilmiştir. En üst tabakada Helenistik ve Roma Dönemine ait adak heykelcikleri ele geçmiştir. Bu hediye heykelciklerinin tespiti mağara girişinde bir Kybele Tapkı Alanı’nın varlığını işaret etmektedir.
Devadam Ağzında Setler
Devadam Ağzı
İnönü Mağaraları
İnönü Mağaraları
En Yüksekteki Mağara Ağzı
Havran Barajı Suları
Havran Barajı
Havran Barajı
Orta tabaka 6 bölüme ayrılmaktadır ve bu tabakalarda küçük boy değirmen taşları, siyah kaba çömlek parçaları ele geçmiştir. En alt tabaka ise 7 bölüme ayrılmakta, değişik kap parçaları Troia II dönemi seramik parçaları, kemikler, çakmak taşları, kemik eşyalar bu bölümlerde çıkarılmıştır. Bu buluntular ışığında Karanlık Mağara Kalkolitik, Neolitik ve nihayet Paleolitik Döneme kadar uzanmaktadır. Karanlık mağara kazıları hem devrin teknik yetersizlikleri, hem de mağaranın adı gibi karanlık olmasından dolayı ışık yetersizliğinden sadece ağzında yapılmıştır. Günümüzde Havran Barajı’nda su tutulmuş ve Karanlık mağara sular altındadır. MÖ.50.000’li yıllara kadar uzanan bu değerli arkeolojik alan yine sular altında kalmıştır.
Yalnız bu mağaralarda yaşayan bir tür yarasa popülasyonu ise yapılan baraj sonrası sular altında kalan mağaradan uzaklaşmıştır. Açılan yeni dehlizlerden geri gelmemişlerdir. Buraya vardığınızda hemen dikkatinizi çekecektir; baraj 100mt geriden yapılması ile bu mağaralar hem turistik olarak kullanılabilir, hem arkeolojik kazılarla bölge tarihi daha ayrıntılı ortaya çıkabilir, hem de doğal yaşam korunabilirdi. Türk arkeolojisi DSİ işletmesiyle sürekli yer kapma savaşı yapmak zorunda mı? Her iki tarafı zor durumda bırakmayacak akılcı çözümler bulunamaz mı? İlerleme için yapılması gereken yeni inşaatlar, barajlar, sulama göletleri, sağlıklı, modern tarım için ne kadar gerekliyse, tarihsel mirasımız olan SİT'lerin geleceğimiz için aynı oranda önemli olduğunu düşünmekteyiz...           
                
Kaynakça: Mustafa Türk –Antikçağ’da Mysia ve Arkeolojisi -2008 / www.tayproject.org

Taylan Köken

17 Ağustos 2013 Cumartesi

Gaventepe Höyük / BALIKESİR / MYSİA / İvrindi / Gökçeyazı Köyü

Gaventepe Höyük Yeri: Balıkesir ili, İvrindi ilçesi Gökçeyazı Köyünün 3km doğusunda, Balıkesir-Edremit Karayolunun 1km kuzeyinde, Öküztepe isimli bir tepenin 2km doğusunda yer almaktadır. Höyüğün kuzeyinden geçen Gavenli Deresi bulunmaktadır.
Gaventepe Höyük Uydu
Gaventepe Höyük
Gaventepe Höyük
Gaventepe Höyük
Gaventepe Höyük
Gaventepe Höyük Araştırma Sonuçları: 1968 yılında D.H. French tarafından tespit edilen höyük 1990 yılında Bursa Koruma Kurulu tarafından I.Derece Arkeolojik SİT alanı olarak tescillenmiştir. TAY Projesi kapsamında 2000 yılında ziyaret edilmiştir.
Höyük 100x4 mt ölçülerindedir. Tunç Çağına ait keramik parçaları tespit edilmiştir.
Höyük üzerinde yapılan tarım faaliyetleri sebebiyle neredeyse düzleşerek görünmez hale gelmiştir.
Bu höyük hakkındaki bilgileri TAY Projesi sayfasından edindik. Çalışmalarını canı gönülden desteklediğim TAY’a sonsuz teşekkürü bir borç bilirim.

Kaynakça: www.tayproject.org

Taylan Köken

15 Ağustos 2013 Perşembe

Gökçeyazı Üyücek (Höyük) / BALIKESİR / MYSİA / İvrindi / Gökçeyazı Köyü

Gökçeyazı Üyüceğin Yeri: Balıkesir ili, İvrindi ilçesi Gökçeyazı Köyünün 800 mt doğusunda Balıkesir-Edremit Karayolunun yanındadır. Balıkesir’den Edremit’e giderken köyün girişinden önce yolun sağındadır.
Gökçeyazı Üyücek Uydu Görüntüsü
Gökçeyazı Üyücek Panoramik Görüntü
Gökçeyazı Üyücek Panoramik Görüntü
Gökçeyazı Üyücek Panoramik Görüntü
Gökçeyazı Üyücek Panoramik Görüntü
Gökçeyazı Köyünün Adı: Köyün eski adı Ergama Köyüdür. Ergama adı eski devirlerden çağrışımlar yapmaktadır. Sayın Bilge Umar Mysia kitabında Ergama’nın Argama-Arga-(u)ma, yani “Ak Yerin Halkı” anlamında olduğunu düşünmektedir.   
Gökçeyazı Üyücek
Gökçeyazı Üyücek
Gökçeyazı Üyücek
Gökçeyazı Üyücek
Gökçeyazı Üyücek
Gökçeyazı Üyücek
Gökçeyazı Üyücek Yüzey Araştırma Sonuçları: 1987 yılında Prof.Dr. Mehmet Özdoğan tarafından Edirne ve Balıkesir Yüzey Araştırmaları kapsamında gidilmiştir. TAY ekibi tarafından 2000 yılında ziyaret edilmiştir.
Höyük Balıkesir-Edremit karayolu tarafından kesilmiş, üzerinde tarım faaliyeti yapılmakta ve ayrıca güneydoğu eteğinde de tavuk çiftliği tesisleri tarafından dört bir yanı işgal edilmiş durumdadır. Gökçeyazı Köyünün eski adı olan Ergama da dikkat çekicidir. 
Gökçeyazı Üyücek
Gökçeyazı Üyücek Tavuk Çiftliği
Mehmet Özdoğan hocanın yapmış olduğu tespitlere göre höyük üzerinden İlk-Son Tunç Çağı ve Antik Çağ çanak çömlek parçaları toplanmıştır.
22 Haziran 2013 tarihinde ziyaret ettiğimiz höyük üzerinde yeni ekilen kısımda dolaşabildik ve burada görmüş olduğumuz keramik parçalarını fotoğrafladık. Bu höyüğün de bir an önce detaylı sondaj çalışmalarıyla incelenmesini arzuluyoruz.  
Keramik Kırıntıları
Keramik Kırıntıları
Keramik Kırıntıları
Keramik Kırıntıları
Keramik Kırıntıları
Kaynakça: Prof.Dr. Mehmet Özdoğan - 6. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1988 / www.tayproject.org / Prof. Dr. Bilge Umar -Mysia -İnkılâp Yayınevi -2006.

Taylan Köken