22 Haziran 2015 Pazartesi

Tepeyurt Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Tepeyurt Mahallesi

Tepeyurt Bilgileri: Tepeyurt Köyünün eski adı Germeyit’dir. Germeyit’in anlamına ulaşamadık. Germe ise Osmanlıcada “Kale,Duvar,Bölme” anlamındadır.


Taylan Köken

18 Haziran 2015 Perşembe

Mahmatlıbahçe Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Mahmatlıbahçe Mahallesi

Mahmatlıbahçe Bilgileri: Mahmatlı, Mihmadlu, Mehmedlu, Mahmudlu cemaatleri aynı boydan olup Oğuz/Türkmen aşiretlerinin Kızık kolundandır. Bölgeye 16 yüzyılda geldikleri Osmanlı Kayıtlarında yer almıştır. Mahmatlı Köyü ile kardeş köy olduğunu düşünmekteyiz.


Taylan Köken

15 Haziran 2015 Pazartesi

Günalan Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Günalan Mahallesi

Günalan Bilgileri: Köyün eski adı Holos’dur. Holos’un anlamını incelediğimizde şu manalara geldiğini gördük: “Kökü derine ve tarlalarda yetişen bir tür yonca”, “İri gözlü kalbur” ve “Tüm, bütün”.
Günalan, Ballıkpınar ve Taşpınar ile birlikte bölgeye gelip yerleşmiş olan üç Tatar Köyünden biridir.


Taylan Köken

14 Haziran 2015 Pazar

Dikilitaş Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Dikilitaş Mahallesi

Dikilitaş Bilgileri: Köyün eski adı Urunkuş’tur. U-Run-Kuş mana olarak Run, Kürtçe “Yağ” demektir. Yani “Kuşyağı” anlamındadır.
Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalan kayıtlarda Runkuş Kabilesi bulunmaktadır. Bu kabileden Oğulbey, Çepni, Oklukçu, Erdevem, Dermağın ve İbrahim Hacılı Cemaatleri Yörükan Kazasına yerleşmiştir.
Adana Saruçam Yöresinden Ankara’ya 16. yüzyılda gelip yerleşen Urunkuş Oymağı’nın Çepni Kolu şimdiki Dikilitaş’ı kurmuştur. 

Kaynak: www.seyhbizin.com (Orhan Çeker) / www.haymanagazetesi.org (H.İbrahim Uçak)

Taylan Köken