27 Ağustos 2014 Çarşamba

Adaören Kalesi / ANKARA / GALATİA / Beypazarı -Adaören Köyü

Adaören Kalesinin Yeri: Adaören Kalesi, Ankara İli, Beypazarı İlçesi Adaören Köyünün 2,5km güneybatısında Kirmir Çayının üç yönden çevrelediği bir yarımada üzerindedir. Kale Adaören Köyüne yakın olmasına rağmen Dibecik Köyü sınırlarında olabilir.
Adaören Köyü Uydu Görüntüsü
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi Bilgileri: Tabanlıoğlu Kalesi, Sedkaşı Kalesi ve Peium olarak da anılan kalenin güneydoğu ucu hariç diğer tarafları uçurumdur. Yanından geçen Kirmir Çayı kalenin korunması için doğal bir korunma oluşturmuştur. Kale girişinde harap olsa da günümüze kadar gelen iki altıgen planlı kule bulunmaktadır. Kale ve kuleler kesme taştan kuru örgüde inşa edilmiştir. Kulelerde Bizans Dönemi devşirme malzemeler dikkati çekmektedir. Kale duvarları yer yer harç kullanılarak moloz taşlardan inşa edilmiştir. Kale içinde bazı yapı kalıntılarının temelleri görülmektedir. Kalenin Roma Döneminde inşa edildiği ve diğer dönemlerde de onarım görerek varlığını sürdürdüğü düşünülmektedir. Kale günümüzde kaçak kazı faaliyetleriyle tahrip edilmektedir.
Adaören Kalesi Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi Devşirme Malzeme
Adaören Kalesi Devşirme Malzeme
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Adaören Kalesi
Kaynak: www.envanter.gov.tr / www.ankararehberi.com 

Taylan Köken

25 Ağustos 2014 Pazartesi

Ünseri Nekropolü / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Boyalı Köyü

Ünseri Nekropolün Yeri: Nekropolis, Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Boyalı Köyü’nün 1km güneydoğusunda Boyalı-Mikail Köyü yolunun güney yanındadır.
Ünseri Nekropolü
Ünseri Nekropolü
Ünseri Nekropolü
Ünseri Nekropolü
Ünseri Nekropolü
Ünseri Nekropolü
Ünseri Nekropolü
Ünseri Nekropolü
Ünseri Nekropolü
Ünseri Nekropolü
Nekropol Bilgileri: Yol kenarında tabanı görülen bir yapının yanında yer alan Roma Dönemi 5 adet mezar kaçak kazılar sonucu soyulunca kurtarma kazısı yapılmıştır. Mezarlar taşlarla örülmüş ve Horasan sıvayla sıvanmış, 70x200 cm ölçülerindeki mezarlar, 10-20cm kalınlığında blok taşla örtülüdür. Mezarlar kapak taşları kırılarak hırsızlar tarafından soyulmuştur. Nekropol alanı tarım faaliyetleri ve kaçak kazılarla tahrip edilmektedir.
Ünseri Nekropolü 1996 yılı Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

18 Ağustos 2014 Pazartesi

Bağözü Kaya Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Bağözü Köyü

Bağözü Kaya Yerleşimin Yeri:  Yerleşim, Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Bağözü Köyünün 1,5km güneybatısında yer almaktadır.
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Bağözü Kaya Yerleşimi
Yerleşim Bilgileri: Elmabeli Deresinin batısında bulunan bir kuru dere yatağının hemen kenarında köyü gören bir konumda kayaya oyulmuş bir yerleşimdir. Yer altı kenti görünümündeki bu yerleşimin odaları yan yana ve arka arkaya sıralanmış şekildedir. Odalar içten birer kapıyla birbirine bağlanmakta ve odalarda çeşitli boyutlarda nişler bulunmaktadır. Bu yerleşimin hemen yanında yine kayaya oyulmuş küçük bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kemerli bir kapıyla girilen kilisenin daire şeklinde bir kubbesi mevcuttur. Toprak kaymaları sonucu bir çoğunun ağzı kapanmış başka kaya yerleşimlerinin varlığı tespit edilmiştir. Ele geçen seramik parçalarına göre yerleşim Bizans Dönemine tarihlenmektedir.
Bağözü Kaya Yerleşimi 2011 yılı Koruma Kurulu Kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken

17 Ağustos 2014 Pazar

Kumkayalıkları Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Beypazarı –Akçakavak Köyü

Yerleşimin Yeri: Kumkayalıkları Yerleşimi, Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Akçakavak Köyünün Kumkayalar Mevkiindedir.
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Kumkayalıkları Yerleşimi
Yerleşim Bilgileri: Akçakavak Köyünün kuzeybatısında yer alan ve Kirmir Çayını besleyen Süvari Deresinin kıyısında bir tepe üzerindedir. Kare planlı yerleşim, dere yatağından getirilen taşlarla bitişik nizamlı kuru örgü sistemle inşa edilmiştir. Ele geçen keramik kırıntılarına göre Selçuklu Döneminde inşa edilmiş ve kullanılmıştır. Kaçak kazı çukurları görülmektedir.
Kumkayalıkları Yerleşimi 2007 yılı Koruma Kurulu Kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.


Taylan Köken