30 Nisan 2015 Perşembe

Kaleyolu Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Selametli Mahallesi

Höyüğün Yeri: Kaleyolu Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Selametli (Köyü) Mahallesi Kırıklı Mahallesi arasındaki köy yolunun güneyinde Kale Mevkiinin eteklerindedir.
Kaleyolu Höyük
Kaleyolu Höyük
Kaleyolu Höyük
Kaleyolu Bilgileri: Höyüğün güneyinde kalan kayalık bir tepe üzerinde yontulmamış andezit ve volkanik taşlardan yapılmış, geç dönem yapısı bir kale kalıntısı bulunmaktadır. Kalenin sur duvarları, burçları ve temel kalıntıları izlenebilmektedir.
Kalenin eteklerinde yapılan yüzey araştırmasında ele geçen malzemelere göre İlk Tunç Çağı, Hitit İmparatorluk, Roma ve Bizans Çağında iskân görmüş olan bir höyüğün izleri bulunmaktadır. Ele geçen seramiklerin haricinde obsidyen ve sileks parçalara da rastlanmıştır. Yoğun seramik kırıntısı Roma Dönemine aittir. Höyük tarım faaliyetleriyle tahrip olmaktadır.     
Kaleyolu Höyük Koruma Kurulu kararıyla 1988 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
   

Taylan Köken

29 Nisan 2015 Çarşamba

Selametli Manastırı / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Selametli Mahallesi

Manastırın Yeri: Selametli Manastırı, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Selametli (Köyü) Mahallesi yakınındadır.
Selametli Manastırı
Manastır Bilgileri: Selametli Köyünde Orta Çağda Erken Bizans yapısı üç gözlü Kaya Manastırı bulunmaktadır. MS.500-600’lü yıllardan kalma olan manastır, doğal kayaya oyularak yapılmıştır. Orta bölmesinde manastır olan gözün sağında ve solundaki mağaralar barınma amaçlı olup, birinde taşa oyulmuş ocak kalıntısı tespit edilmiştir. Günümüzde köylüler tarafından hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.          
Manastır Kompleksi, Koruma Kurulu kararıyla 1996 yılında 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
   

Taylan Köken

28 Nisan 2015 Salı

Selametli Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Selametli Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Selametli Kalıntıları, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Selametli (Köyü) Mahallesinde ve yakınındadır.
Selametli Kaya Sığınağı
Selametli ve Kalıntı Bilgileri: Selametli Köyü ve çevresi tarih boyunca iskân gören bir yerleşimdir. İlk Tunç Çağı, Hitit ve Frigler döneminde yerleşilen bölge Roma, Bizans ve Osmanlı’da da iskân görmüştür. Selametli Köyünün 300 yıllık bir geçmişi olduğu rivayet edilmektedir. Bölgede daha önce rastladığımız Oğuz/Türkmen Boylarından Selametli / Selametlü aşireti tarafından kurulun bir köy olduğunu düşünmekteyiz.
Selametli Camisi yine bölgede çokça görülen mimari unsurlara benzeyen Geç Osmanlı mimarisinde inşa edilmiştir.
Yine Selametli yakınında kayaya insan eliyle oyulmuş, fazla derinliği olmayan ve bu yüzden yarım bırakıldığı düşünülen, 2m ağız yüksekliğine sahip, derinliği 2,5m kadar olan in vardır. 
Bu Kaya Sığınağı, Koruma Kurulu kararıyla 1996 yılında 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
   

Taylan Köken

25 Nisan 2015 Cumartesi

Kaleboğazı Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Oğulbey Mahallesi

Höyüğün Yeri: Kaleboğazı Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oğulbey (Köyü) Mahallesinin 1km kadar güneydoğusunda Bala Yolunun kenarında bir tepe üzerindedir.
Oğulbey Köyü
Kaleboğazı Bilgileri: Sachihiro Omura’nın yönetmiş olduğu İç Anadolu Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında 1993 yılında ziyaret edilen höyüklerden biridir. Omura Kaletepe’yi açıklarken iki höyükten bahsetmektedir. Sanırım TAY diğer höyüğü Kaleboğazı olarak tanımlamıştır.
Höyük ölçüleri yoktur. Bu höyük ve kale mevkiinde yüzeyden derlenen çanak çömlek kırıntılarına göre Demir Çağında iskân görmüşlerdir. Az sayıda Klasik Dönem kırıntı vardır. Ayrıca burada ele geçen bir kulp parçası ve bir kapın iki parçasına göre höyük Frig Döneminde de iskân görmüştür.    
   

Taylan Köken

24 Nisan 2015 Cuma

Kaletepe Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Oğulbey Mahallesi

Höyüğün Yeri: Kaleboğazı Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oğulbey (Köyü) Mahallesinin 1,5km kadar güneydoğusunda Bala Yolunun kenarında bir tepe üzerindedir.
Oğulbey Köyü Uydu Görüntüsü
Kaletepe Bilgileri: Sachihiro Omura’nın yönetmiş olduğu İç Anadolu Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında 1993 yılında ziyaret edilen höyüklerden biridir. Kale Tepesinin eteklerinde iki höyük bulunmaktadır. Bunlardan biri 125x125m boyutlarında, 5m yüksekliğindeki Kaletepe Höyüktür.
Höyüğün fiziksel yapısı hakkında bilgi verilmemiştir. Kaletepe Höyük yüzeyden derlenen çanak çömlek kırıntılarına göre Demir Çağında iskân görmüştür. Az sayıda Klasik Dönem kırıntısı vardır.
   
Kaynak: Sachihiro Omura -12. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1994 / www.tayproject.org

Taylan Köken

23 Nisan 2015 Perşembe

Oğulbey Çeşme / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Oğulbey Mahallesi

Çeşmenin Yeri: Oğulbey Çeşmesi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oğulbey (Köyü) Mahallesi meydanındadır.
Oğulbey Çeşmesi
Oğulbey Çeşme Kitabesi
Oğulbey Çeşmesi
Çeşme Bilgileri: Geç Osmanlı mimarisine sahip olan çeşmenin imalatı kitabesine göre, 1813 yılındadır. Düz kesme taştan yığma şeklinde inşa edilmiştir. Mustafa Ağa tarafından yaptırılan çeşme, özgün yapısını korumayı başarmış, bugün dahi kullanılmaktadır.
Oğulbey Çeşmesi Koruma Kurulu kararıyla 2008 yılında 1. Derece Anıt Eser olarak koruma altına alınmıştır.  
   

Taylan Köken

21 Nisan 2015 Salı

Oğulbey Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Oğulbey Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oğulbey (Köyü) Mahallesine dağılmıştır.
Oğulbey Köyü
Oğulbey Bilgileri: Oğuzların Kayı Boyundan veya Bozulus Türkmenlerinden olduğu söylenen, Oğulbeyli/Oğulbeylü Aşiretinin kurduğu bir köydür. Köy Gazi-Derviş’lerden Hacı Tuğrul Baba’nın oğlu olan Oğul Beğ tarafından kurulmuştur. Bölgenin birçok yerleşimi gibi Oğulbey Karyesi de Oğulbey Vakfı arazileri içindedir.

Gorbeus Anti Kenti: Köyün güneydoğusunda Bala Yolunun altında kalan Kale-Kale Tepe ve Kale Boğazı Demir Çağı Dönemi yerleşimi olup tarihte Gorbeus olarak anılmaktadır. Bu kent aynı zamanda Bala-Beynam’a geçen tarihi Roma Yolu olan Kaesareia üzerindedir. Gorbeus Şehri Galat Kralı Deitarus’un damadı Kastor Tarkındarios tarafından yönetilmekteydi.
Bilge Umar’a göre Gorbeus Beynam yakınlarına lokalize edilmektedir. 

Oğulbey Cami Bilgileri: Köyün camisi Cebecizade Hacı Efendi tarafından 1886 yılında tamir ettirilmiştir. Cami bu tarihten önce yapılmış olmalıdır. Alçı mihrabı, ahşap tavanı dikkati çekmektedir. Cami duvarlarında Roma Dönemi devşirme malzemeler görülmektedir.

Oğulbey Kalıntıları: Köyün içinde ve mezarlık kısmında devşirme Roma Dönemi Malzemeleri bulunmaktadır. Mezarlıktaki bulunan iki sütun kaidesinin üzerindeki yazılar bunların Mil Taşı olma ihtimalini güçlendirmektedir. 
   

Taylan Köken

20 Nisan 2015 Pazartesi

Esentepe Tümülüsü / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Mahmatlı Mahallesi

Tümülüsün Yeri: Esentepe Tümülüsü, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Mahmatlı (Köyü) Mahallesinin 2km doğusundadır.
Esentepe Tümülüsü
Esentepe Tümülüsü Kaçak Kazı
Esentepe Tümülüsü Kaçak Kazı
Esentepe Tümülüsü Kaçak Kazı
Mahmatlı ve Esentepe Bilgileri: Mahmatlı, Mihmadlu, Mehmedlu, Mahmudlu cemaatleri aynı boydan olup Oğuz/Türkmen aşiretlerinin Kızık kolundandır. Bölgeye 16 yüzyılda geldikleri Osmanlı Kayıtlarında yer almıştır. Köy içinde devşirme olarak kullanılan antik malzemeler bulunmaktadır.
Esentepe Tümülüsü Hamamönü olarak da anılan Horhor Dede Mevkiinde, doğal bir tepenin üzerindedir. Tümülüs iş makineleriyle tahrip edilmiştir. Tümülüsün tepe noktasından açılan bir çukur 2m kadar derine inmiştir. Yine eteklerinde açılan iki kaçak çukur tümülüsü bir hayli tahrip etmiştir. Roma Dönemine tarihlenen tümülüsün etrafında tarım faaliyetleri de yapılmaktadır.
Esentepe Tümülüsü 2000 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.      
   

Taylan Köken

19 Nisan 2015 Pazar

Gökçepınar Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Kızılcaşar Mahallesi

Yerleşimin Yeri: Gökçepınar Yerleşimi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar (Köyü) Mahallesinin güneyindedir.
Gökçepınar Yerleşimi
Kızılcaşar ve Yerleşim Bilgileri: Kızılcaşar Köyü Gölbaşı’nın en eki yerleşim yerlerinden biridir. Günümüzde yoğun yapılaşmalarla siteler arasında kaybolacak gibidir. Köyün eski adı kayıtlarda Kızılcaşehir olarak geçmektedir. Yine Farsçadan dilimize geçen Şar, anlam olarak Şehir, Kent demektir. Köy kayıtlarda Hunze Hatun mülkü olarak geçmektedir. Bu dönemde Ankara’ya bağlıyken, 1895 yılında Zir Kazasına bağlıdır. Köyün camisi 1900’lü yıllardan önce yapılmış Geç Osmanlı tarzındadır. Cami duvarlarında, köy çeşmesinde Antik devşirme malzemeler kullanılmıştır.   
Gökçepınar Yerleşimi 250x400m ölçülerindedir. Yerleşim üzerinde dağılmış olarak kireç taşından kaba oyulmuş, dairesel formda bir binanın temelini gösteren taşlar dikkati çekmektedir. Taşpınar Höyüğe yakınlığı sebebiyle aynı kültürde olduğu düşünülmektedir. Buna göre bu Düz Yerleşim İlk-Orta-Son Tunç ve Demir Çağında iskân görmüş olmalı. Yerleşim kaçak kazılar, tarım faaliyetleri ve yapılaşma sebebiyle yok olmak üzeredir.
Gökçepınar Yerleşimi 1995 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.    
           

Taylan Köken

18 Nisan 2015 Cumartesi

Kırıklı Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Kırıklı Mahallesi

Yerleşimin Yeri: Kırıklı Yerleşimi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Kırıklı (Köyü) Mahallesinin kuzeybatısındadır.
Kırıklı Uydu Görüntü
Yerleşim Bilgileri: Kırıklı 1944 yılından sonra kurulan bir köyümüzdür. Ama kurulduğu yer öyle değildir. Kırıklı yakını Bağyeri Höyük İlk Tunç Çağından itibaren, yine buraya yakın bir yerleşim yeri Roma Döneminde iskân görmüştür. Köy içinde S.Omura’nın tespit ettiği Roma Döneminden kalma sütun başları ve parçaları da bulunmaktadır.
Kırıklı Yerleşimi Envanter listesinde olan 2010 yılında 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiş bir düz yerleşimdir. Tarım faaliyetleri ve kaçak kazılar sebebiyle ağır tahribat görmüştür. Roma Döneminden kalmıştır.
          

Taylan Köken

17 Nisan 2015 Cuma

Bağyeri Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Kırıklı Mahallesi

Höyüğün Yeri: Bağyeri Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Krırılı (Köyü) Mahallesinin 300 m kuzeyinde Bağyeri Mevkiindedir.
Kırıklı Uydu Görüntüsü
Höyük Bilgileri: Sachihiro Omura tarafından İç Anadolu Yüzey Araştırmaları projesinde ziyaret edilmiştir. Höyüğün güneydoğusunda köyün mezarlığı vardır. Höyük 100x120m ölçülerinde 5m yüksekliğindedir. Höyük üzerinde toplanan malzemelere göre İlk-Orta-Son Tunç Çağı ve Demir Çağında iskân görmüştür.
Höyüğün tarım faaliyetlerinden dolayı tahrip olduğu tespit edilmiştir.
          
Kaynak: Sachihiro Omura -12. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1994 / www.tayproject.org

Taylan Köken

16 Nisan 2015 Perşembe

Halilören Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Karaoğlan Mahallesi

Höyüğün Yeri: Halilören Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan (Köyü) Mahallesinin kuzeyinde, Mogan Gölünün doğusunda kalmaktadır.
Karaoğlan Uydu Görüntüsü
Höyük Bilgileri: Karacaoğlan Höyük kazıları sırasında 1940 yılında bölgede yüzey araştırmasına çıkan Remzi Oğuz Arık tarafından keşfedilmiştir. TAY tarafından bölgede yapılan araştırmalarda bulunamamıştır.
Höyük doğal bir tepenin üzerindedir. Üzerinde toplanan çanak çömlek parçalarına göre İlk Tunç Çağında iskân görmüş bir höyüğümüzdür.
   

Taylan Köken

15 Nisan 2015 Çarşamba

Karaoğlan Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Karaoğlan Mahallesi

Höyüğün Yeri: Karaoğlan Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan (Köyü) Mahallesinin içinde köy merkezinin güneyinde kalır.
Karaoğlan Uydu Görüntü
Karaoğlan Höyük 
Karaoğlan Höyük 
Karaoğlan Çizimleri
Karaoğlan Amphora
Karaoğlan Testi
Karaoğlan Depas
Karaoğlan Figürin
Karaoğlan Asur Kapı
Karaoğlan Kemik Toka
Karaoğlan Mühür
Karaoğlan Mızrak Ucu
Karaoğlan Oyuncak Domuz
Höyük Bilgileri: Karacaoğlan Höyük 180x260m boyutlarında, 18-20m yüksekliğindedir. Afet İnan tarafından 1937 yılında tespit edilen höyük, 1942 yılına kadar Remzi Oğuz Arık başkanlığındaki kazı ekibi tarafından kazılmış ve buluntular Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.
Höyüğün batı yamacında yapılan açmalarda I. Tabaka Klasik Döneme, II. Tabaka Demir Çağına, III. Tabaka Hitit Dönemine, IV. Tabaka MÖ. 3.Binden 2.Bine geçiş çağından, Va ve Vb İlk Tunç Çağı, Vc Tabakası ise Kalkolitik Döneme tarihlenmiştir.
Höyük üzerinde bulunan malzemeler Kalkolitik, Tunç Çağı, Asur Koloni Çağı, Orta ve Son Tunç Çağı Hitit Malzemesi, Frig ve Klasik Dönem malzemesi toplanmıştır. Bunun haricinde tabakalarda mimari kalıntılar tespit edilmiş ve detaylı incelenmiştir. Höyük kenarlarındaki yapılaşma höyüğü tahrip etmektedir. Kaçak kazı çukurları da höyük üzerinde görülmektedir.
Karaoğlan Höyük 2007 yılı Koruma Kurulu kararıyla 1. ve 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir. 
   

Taylan Köken

14 Nisan 2015 Salı

Karaoğlan Çeşme / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Karaoğlan Mahallesi

Çeşmenin Yeri: Karaoğlan Çeşme, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karaoğlan (Köyü) Mahallesinin içindedir.
Karaoğlan Çeşme
Karaoğlan Çeşme
Karaoğlan Çeşme
Karaoğlan Çeşme
Karaoğlan Bilgileri: Karaoğlan Köyü Türklerin ilk iskân yerlerinden biridir. Yörük/ Türkmen aşiretlerinden olan Karaoğlan Cemaati tarafından kurulmuş bir köydür. Köy içinde bulunan Karaoğlan Höyük ve köyün kuzeyinde Halilören Höyük bulunmaktadır. Yine köy yakınında bulunan yıkık durumdaki bir kilise kazısında Bizans Focus Dönemine ait sikke ele geçmiştir. Bu yapı kompleksi yakınında bulunan seramikler Roma ve Bizans Döneminden kalmadır.

Karaoğlan Çeşme Bilgileri: Yapım yılı 1807-1808 yılına ait olan Geç Osmanlı mimarisine sahip bir çeşmedir. Yığma ve kesme taştan inşa edilen çeşme üzerinde üç kitabe bulunmaktadır. Çeşme aslında iki çeşmeden oluşmaktadır. 1904 yılında yapılan tamiratla iki çeşme birleştirilmiştir. Kemerli olan çeşme Varna Savaşı’nda şehit olan Anadolu Beylerbeyi Karaca Bey’in soyundan olan zamanının bilgini es-Seyyid Abdulhadi Efendi bin es-Seyyid Mehmet Efendi tarafından, ikinci çeşme 1892 yılında Suvari Halil Ağa tarafından yapılmıştır.  
Karaoğlan Çeşmesi, 2008 yılı Koruma Kurulu kararıyla 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.    
   

Taylan Köken

13 Nisan 2015 Pazartesi

Karagedik Kaya Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Karagedik Mahallesi

Yerleşimin Yeri: Karagedik Kaya Yerleşimi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik (Köyü) Mahallesinin 1,5km kuzeydoğusundadır.
Karagedik Uydu Görüntüsü
Karagedik Kaya Yerleşimi
Karagedik Kaya Yerleşimi
Yerleşim Bilgileri: Manastır ve Samanlık Mevkilerinde kalıntı bakiyeleri bulunmaktadır. Manastır Mevkiinde bulunan Manastır veya Kilise Roma Döneminden kalmış olup bugün tamamen yıkılmış durumdadır. Samanlık Mevkiinde kayaya oyulmuş ve toprağa gömülü olarak nekropolis alanı bulunmaktadır. Bu kalıntıların Helenistik Dönemden kaldığı düşünülmektedir. Köy içinde kalmış olan bir Höyük kalıntısı bulunmaktadır. Höyük binalar arasında kalıp tahrip olmuştur. Höyük üzerinde bina temellerinin taşları yüzeye çıkmıştır ve çok az Klasik Dönem seramiği görülmektedir.  

Hasanağılı Mevkii Kaya Yerleşimi Levent Egemen Vardar tarafından incelenmiştir. 4m genişliğinde 10m uzunluğunda, 2,25m yüksekliğindedir. Duvarlarda nişler yapılmıştır.   
Karagedik Kaya Yerleşimi, 2011 yılı Koruma Kurulu kararlarıyla 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.         
   

Taylan Köken

12 Nisan 2015 Pazar

Karagedik Cami / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Karagedik Mahallesi

Caminin Yeri: Karagedik Camisi, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik (Köyü) Mahallesinin içindedir.
Karagedik Cami
Karagedik Cami
Karagedik Cami
Karagedik Cami
Karagedik Cami
Karagedik Cami
Karagedik Cami
Karagedik Cami
Karagedik ve Cami Bilgileri: Karagedik Köyü Türklerin ilk iskân yerlerinden biridir. Bozolus Türkmenlerinin Karagedüklü, Karagedikli kolu tarafından kurulan bir köyümüzdür. 
Karagedik Camisi Geç Osmanlı yapısı olup, günümüzde kullanılmaktadır. Tamirat tabelasında 1909 tarihi okunmaktadır. Eynecioğlullarından Hacı Ömer Efendi oğlu Hasan Nadir Efendi cami yapımı için 15 adet Osmanlı Altını hibe eder. 
Özgün durumdaki cami yığma taştan dikdörtgen formda inşa edilmiş, çatısı kırmalı olup, kiremitle kaplıdır. Cami içi kademeli yapılan süslü tavan dikkat çekicidir.     
Karagedik Camisi, 1994 yılı Koruma Kurulu kararlarıyla 1. Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.         
   

Taylan Köken

11 Nisan 2015 Cumartesi

Keltepe Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Karacaören Mahallesi

Höyüğün Yeri: Keltepe Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karacaören (Köyü) Mahallesinin güneyindedir.
Karacaören Uydu Görüntüsü
Keltepe Höyük
Keltepe Höyük Bilgileri: Sachihiro Omura tarafından 1992 ve 2006 yıllarında İç Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında ziyaret edilen bir höyüktür. Doğal bir tepenin üzerindedir. 23 m yüksekliğinde, 122x130m boyutlarındadır. Höyük üzerinde derlenen çanak çömlek kırıntılarına göre Orta Tunç, Son Tunç ve Demir Çağında iskân gören bir höyüğümüzdür. 
   
Kaynak: www.tayproject.org / www.envanter.gov.tr / Sachihiro Omura -11. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1993   

Taylan Köken

10 Nisan 2015 Cuma

Karacaören Höyük / ANKARA / GALATİA / Gölbaşı –Karacaören Mahallesi

Höyüğün Yeri: Karacaören Höyük, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karacaören (Köyü) Mahallesinin içindedir.
Karacaören Uydu Görüntüsü
Karacaören Höyük
Karacaören Höyük Üzeri
Karacaören Bilgileri: Karacaviran olarak anılan köyün kurucuları Oğuz/Türkmen Bozok Kolunun Bozok Kolunun Beydili Aşireti tarafından kurulmuştur. Kayıtlarda Osmanlı bir ara Rakka Bölgesine sürgüne göndermiştir. Oradan Kozan’a geçen Türkmenler, 1860-65 yıllarında Nevşehir’in Kozaklı İlçesi ve Kırşehir Çiçekdağı İlçesine, 1865-1870 yıllarında Karacaviran’a gelip yerleşirler.

Karacaören Cami: Mehmet oğlu Bekir Çavuş tarafından vakfedilen caminin tabelasına göre 1885 yılında yapılmış Geç Osmanlı tarzında inşa edilmiş bir camidir. Cami dikdörtgen planlı, kesme taştan, kırma çatılı olarak yapılmıştır. Yeni cami yapıldığından kullanılmamakta, bu da caminin harap olmasına sebeptir.

Karacaören Kalesi: Karacaören’in güneyinde bulunan ve muhtemelen Galat Dönemi bir kaledir. Güzelcekale ve Gölbek Kalesiyle birbirini görür konumdadır.

Karacaören Höyük Bilgileri: Köyün güneyinde bulunan tescilli Keltepe Höyüğün 100m kuzeyinde, köyün içinde yer almaktadır. Köy içinde kaldığından yapılaşma sebebiyle tahrip olmuştur. Üzerinde derlenen çanak çömlek parçalarının çoğunluğu Roma Döneminden kalmadır. 
Karacaören Höyük, Koruma Kurulu kararıyla 2008 yılında 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
   

Taylan Köken