31 Mayıs 2014 Cumartesi

Abdülselam Mağarası / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Gökler Köyü

Mağaranın Yeri: Abdülselam Mağarası Ankara İli Ayaş İlçesi Gökler Köyünün batısında yer alan Abdülselam Dağının eteklerindedir.
Mağara ve Çevresi Haritası
Mağaranın Krokisi
Abdülselam Mağarası ve Kalıntıları: Mağara ağzı yaklaşık 1525mt. yükseklikte güneydoğuya bakan doğal bir mağaradır. Mağara içinde birbirine geçişli 14 adet göz bulunmaktadır. Mağaranın gözlerinden birinde harçlı tuğlayla örülmüş dikdörtgen planlı bir yapının duvar bakiyesi bulunmaktadır. Yine mağaranın güneyinde alan düzlükte duvar temellerine rastlanmıştır. Mağara içinde başka bir gözde yan yana düzenli sıralanmış gömülere ait insan kemiklerine rastlanmıştır. Mağara içindeki seramik kırıntıları, Geç Roma ve Bizans Dönemine aittir.
Abdülselam Dağı
Abdülselam Dağı
Abdülselam Dağı
Abdülselam Mağarası
Ankara Koruma Kurulu tarafından 2008 yılında Abdülselam Mağarası ve Önü Yerleşimi olarak 1. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
Mağara 1992 yılında MAD (Mağara Araştırma Derneği) tarafından araştırılarak projesi çıkarılmıştır. Girişi büyük olan mağaranın uzunluğu 50mt kadardır.


Taylan Köken

30 Mayıs 2014 Cuma

Gökçebağ Kalesi / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Gökçebağ Köyü

Kalenin Yeri: Gökçebağ Kalesi, Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağı Köyünün kuzeydoğusundadır.
Gökçebağ Uydu Görüntüsü
Gökçebağ Köyü
Gökçebağ Köyü ve Kale Araştırmaları: Gökçebağ Köyünün eski Tikse veya Tikse olarak anılmaktadır. Tiske yerel ağızlarda “Fiske”, “İdare Lambası” demektir.
Kale 2000 yılında Levent Egemen Vardar tarafından “Galatia Bölgesi Kaleleri ve Yerleşmeleri Yüzey Araştırması” kapsamında ziyaret edilmiştir.
Kale Gökçebağlılar tarafından  Kedi Kalesi olarak adlandırılmaktadır. Kuzeydoğu duvarları 2m yüksekliğiyle bir hayli korunmuş durumdadır. Diğer kesimlerde surların temelleri kalmıştır. Tespit edilen ölçülere göre 30x26x25m ölçülerindedir. Kale içinde ay sayıda seramik kırıntısı tespit edilmiştir.   
Gökçebağ Köyü
Gökçebağ Köyü
Gökçebağ Köyü
Kaynak: 19. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -2000 / www.ayasvakfi.com.tr / www.sozce.com

Taylan Köken

29 Mayıs 2014 Perşembe

Gençali Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Gençali KöyüGençali Köyü

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar, Ankara İli Ayaş İlçesi Gençali Köyü çevresine dağılmıştır.
Gençali Köyü
Gençali Çevresi
Gençali Çevresi
Gençali Kalıntılarının Bilgileri: Acıdere Mevkiinde, İnönü ve Yayla Mevkilerinde mağaralar geçmişten izler taşımaktadır. Yine tarlalarda kazılarda ara sıra sikkeler ele geçmiştir.
 
Tarihi Bir Mezar?
Tarihi Bir Mezar?


Taylan Köken     

28 Mayıs 2014 Çarşamba

Değirmenönü Höyük / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Feruz Köyü

Kalıntıların Yeri: Değirmenönü Höyük ve diğer kalıntılar, Ankara İli, Ayaş İlçesi, Feruz Köyü çevresine yayılmıştır. 
Feruz Köyü Uydu Görüntüsü
Değirmenönü Höyük Araştırma Sonuçları: Höyük Feruz Köyünün 2km güneyinde Feruz-Bayat yolunun kenarında kalmaktadır. 8mt yüksekliğindeki höyüğün boyutları 120x115mt’dir. Höyük tarla olarak kullanılmakta ve üzerinde kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir. Derlenen çanak çömlek parçalarının İlk Tunç Çağına ait olduğu tespit edilmiştir.
1995 yılında 1.Derece Arkeolojik SİT olarak tescillenmiştir.     
Feruz Köyü 
Feruz Köyü Kalıntıları: Feruz Köyünün kuzeyinde kalan Tönbü, Yeniceköy ve Beşpınar mevkilerinde eski yerleşim izleri göze çarpmaktadır.

Kaynak: Sachihiro Omura -1994 Yılı İç Anadolu Yürütülen Yüzey Araştırmaları -13. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2 -1995 / www.ayasvakfi.com.tr

Taylan Köken

26 Mayıs 2014 Pazartesi

Endil Mağarası / ANKARA / GALATİA / Ayaş -Çanıllı Beldesi –Endil Kanyonu

Mağaranın Yeri: Endil Mağarası, Ankara İli, Ayaş İlçesi Çanıllı Beldesi, Endil Kanyonundadır.
 
Endil Çayı
Endil Kanyonu
Endil Mağarası
Endil Mağarasının Krokisi
Mağara Bilgileri: Endil Çayının (Deresi) oluşturduğu kanyon duvarlarından biri üzerinde bulunan mağara Endil Mağarası olarak isimlendirilmiştir. Mağaraya zeminden 10-15mt’lik bir kayalık zeminden tırmanarak veya yukarıdan iple ulaşılabilmektedir.
Mağara dar bir geçitten sonra oda oda devam eder. Girişten sonra sağ tarafında dört, sol tarafında ise iki oda bulunmaktadır. Mağara 40mt uzunluğundadır.
Mağara 1992 yılında Anmak tarafından incelenmiş ve haritalandırılmıştır.


Taylan Köken 

25 Mayıs 2014 Pazar

Deliharman Mağarası / ANKARA / GALATİA / Ayaş -Çanıllı Beldesi

Deliharman Mağarasının Yeri: Daliharman Mağarası, Ankara İli, Ayaş İlçesi Çanıllı Beldesi, Deliharman Mevkindedir.
Deliharman Mevkii
Deliharman Mağarası
Deliharman Mağarası
Deliharman Mağarası
Deliharman Mağarası
Mağaranın Bilgileri: Deliharman Mevkii Çanıllı merkezine 2,5km uzaklıkta bir yayla konumundadır. Bu mevkide bulunan dere yatağında insan yapımı mağara kalıntıları bulunmaktadır. Mağara orijinal kayaya oyularak oda oda oluşturulmuştur.

Kaynak: www.canilli.com  

Taylan Köken

24 Mayıs 2014 Cumartesi

Asartepe Kalesi / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Çanıllı Beldesi

Kalenin Yeri: Asartepe Kalesi, Ankara İli, Ayaş İlçesi, Çanıllı Beldesinin 1km güneyinde çevreye hakim bir tepenin üzerindedir.
Çanıllı Uydu Görüntüsü
Çanıllı Kasabası
Çanıllı Kasabası
Çanıllı Kasabası
Kale Kalıntıları ve Araştırmalar: Asartepe veya Çanıllı Kalesi olarak anılan kale 1040mt rakıma sahip bir tepe üzerindedir. Kuzeyinde İlhan Çayı, güneyinde Endil Kanyonu yer alır. Günümüzde batısında İlhan Çayı üzerine kurulan Asartepe Barajı bulunmaktadır. Kalenin 30-50mt. genişliğinde ve 60-70mt uzunluğundadır. Batı yönünde yüksekliği 2mt’yi bulan yapı duvarları etkileyicidir.
Sur içinde ve dışında doğal kaya kütleleri bulunmakta, surlar yer yer bu kütlelerin üzerine yapılmıştır. Tek ulaşım imkanı olan doğu yönünde kulelerden 60mt uzaklıkta savunma amaçlı başka bir kule ve sur parçası bulunmaktadır. Kale içinde yıkılmış ve temelleri görülen yapı izleri mevcuttur. Seramik kırıntıları Orta Frig, Helenistik, Roma ve Bizans Döneminden kalmaktadır. Bu durum kalenin uzun yıllar kullanıldığını göstermektedir.
Ayrıca Çanıllı Beldesinde Hitit Döneminden kalma mühürler, Roma Dönemi aslan heykelleri ve vazoları ele geçmiştir.
Asartepeden Çanıllı Kasabası
Asartepeden Asartepe Göleti
Endil Kanyonu
Asartepe
Asartepe Göleti
Asartepe Göleti
Asartepe Göleti
Kaynak: Levent Egemen Vardar –Nalan Akyürek Vardar - Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması – 15. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt.1 -1998 / www.ayasvakfi.com.tr / www.tayproject.org 

Taylan Köken

22 Mayıs 2014 Perşembe

Bayram Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Bayram Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Kalıntılar Ankara İli Ayaş İlçesi Bayram (Köyü) Mahallesi ve çevresindedir.
Bayram Köyü
Bayram Köyü
Bayram Köyü
Bayram Köyünde Ev
Mil Taşı
Mil Taşı Ayrıntı
Bayram Köy ve Derebağ Höyük Kalıntıları: Roma Döneminde kalma bir höyüktür. Bu höyükten alınan bazı mimari parçalar Bayram Köyüne taşınmıştır.
Bu parçalar arasında cami yakınına taşınan bir “Mil Taşı” dikkat çekicidir.
Köyün için Osmanlı Döneminde kalma 1758 ve 1819 tarihli iki tarihi çeşme de bulunmaktadır. 


Taylan Köken

21 Mayıs 2014 Çarşamba

Bayat Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Bayat Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Bayat Kalıntıları Ankara İli, Ayaş İlçesi Bayat (Köyü) Mahallesine dağılmış durumdadır.
Bayat Köyü
Bayat Cami
Bayat Kalıntıları: Bayat Oğuz Türklerinin en bilinen ve büyük boylarından biridir. Bayat adına Anadolu coğrafyasında birçok köy isminde rastlanmaktadır.
Bayat Köyünde Gavur Mezarlığı Mevkiinde Bakır Dönemine uzanan keramik kırıntıları ve köyün yapılarında kullanılan devşirme malzemeler bulunmaktadır. Muhtemelen Gavur Mezarlığında getirilmiş olan üzerinde haç kazılmış olan mezar taşları bina duvarlarında kullanıldığı görülmektedir.

Kaynakça: www.ankararehberi.com / www.nedir.antoloji.com (Hasan Tezcan)

Taylan Köken

20 Mayıs 2014 Salı

Başayaş Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Başayaş Mahallesi

Kalıntıların Yeri: Başayaş Kalıntıları Ankara İli, Ayaş İlçesi Başayaş (Köyü) Mahallesi Bahçearası Mevkindedir. 
Başayaş Köyü
Başayaş Evleri
Başayaş Evleri
Başayaş Kalıntıları: Başayaş Köyünün Bahçe Arası denilen eski yerleşimde Roma Döneminden kalma antik malzemeler vardır.
Ayrıca eski Başayaş Köyünde Osmanlı Döneminden kalma Ramazan Fakih Camisi bulunmaktadır. Caminin şimdiki durumu hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. 500 yıllık tarihiyle eski Başayaş Köyü mimarisi ve tarihi değerleriyle ilgiyi hak eden başka bir köşemiz.

Kaynakça: www.ankararehberi.com

Taylan Köken

18 Mayıs 2014 Pazar

Eski Ulu Cami / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Karakaya Caddesi

Caminin Yeri: Ulu Cami, Ankara İli, Ayaş İlçesi merkezinde bulunan Karakaya Caddesindedir.
Ulu Cami
Ulu Cami
Ulu Cami
Ulu Cami
Ulu Cami
Ulu Cami
Ulu Cami
Eski Ulu Cami Bilgileri: Osmanlı Döneminde Selçuklu Tarzında yapılan cami 15.yüzyılda inşa edilmiştir. Ulu Cami yığma taştan inşa edilmiştir. Cami alaturka kiremitli çatı ile örtülmüştür. Dikdörtgen planlı caminin içindeki ahşap direkler, taşıyıcılar ve süslemeler dikkat çekicidir. Ahşaptan kadınlar mahfili bulunmaktadır.
Cami 1981 yılında Koruma Kurulu tarafından 1.Derece Anıt Eser olarak tescillenmiştir.
Ulu Cami
Ulu Cami
Ulu Cami
Ulu Cami

Ulu Cami
Ulu Cami
Ulu Cami
Ulu Cami

Taylan Köken