31 Temmuz 2015 Cuma

Tahtacıörencik Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Tahtacıörencik Mahallesi

Tahtacıörencik Bilgileri: Tahtacıörencik Köyü eski bir köydür. Taşlık kayalık bir arazi üzerinde kurulmasına rağmen tarım faaliyetleriyle geçimini sağlamaktadır.
Köyün eski evleri özgün yapılarıyla görülmeğe değerdir. Yenilemesi yapılan ve özgün ahşap tavanını koruyan köy camisi 1917 yılı yapımıdır.
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Tahtaörencik Köyü
Kaynak: www.ankarasevdam.net / www.unalkoksal.blogspot.com.tr (Ünal Köksal Beye resimleri için teşekkür ederim.)

Taylan Köken

29 Temmuz 2015 Çarşamba

Salihler Köyü Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Güdül –Salihler Mahallesi

Salihler Bilgileri: Salihler Köyü köy yakınında harabeleri görülen Gargın/Karkın köyünden göçenler tarafından kurulduğu söylenmektedir. Bu köy de Oğuz/Türkmenlerin adetlerini koruduklarına göre bir Oğuz Boyu olan Kargın Aşireti tarafından kurulmuş olmalıdır.
Köyün etrafında değişik kalıntı grupları bulunmaktadır. Altı köy öreni bulunmaktadır. Bu köylerin Roma ve Bizans Döneminde iskân gördüğü düşünülmektedir. Köy yakınında İncik Kalesi olarak adlandırılan ve kaçak kazılarla tahrip edilmiş olan bir kale kalıntısı vardır. Yine köyün arazisinde kalan ve Kirmir Çayının oluşturduğu vadideki kayalıklarda bulunan ve Galatlardan kaldığı söylenen kaya yerleşimleri dikkati çekmektedir.
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri
Salihler Kaya Resimleri: Düdük Dağının doğuya bakan kısmında dört ayrı noktada Türklerin Anadolu’ya geldiği tarihte çizildiğine inanılan kaya resimleri bulunmaktadır. Kayı Boyunun damgasının da bulunduğu kaya resimlerinin sayısının bine yakın olduğu tespit edilmiştir.


Taylan Köken

25 Temmuz 2015 Cumartesi

Asarardı Yerleşimi / ANKARA / GALATİA / Güdül –Özköy Mahallesi

Asarardı Yerleşimi: Asarardı Yerleşimi Öz Köyün 1km kadar güneyinde bir tepenin üzerindedir. Yerleşim yerinde yoğun şekilde moloz taştan duvar izleri seçilmektedir. Yine bol miktarda bulunan çanak çömlek parçasına göre yerleşim yeri Roma ve Bizans Döneminde iskân görmüştür. Tarım faaliyetleriyle bozulmuş olan bir yerleşimdir.
Asarardı Yerleşimi Koruma Kurulu kararıyla 2010 yılında 3. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir. 
Asarardı Yerleşimi
Asarardı Yerleşimi

Taylan Köken

24 Temmuz 2015 Cuma

Meyvabükü Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Meyvabükü Mahallesi

Meyvabükü Bilgileri: Meyvabükü Köyü çevre köylerde olduğu gibi Oğuz/Türkmen adetlerini yaşattıklarından dolayı bu boydan gelen iki ailenin köyü kurmasıyla oluşmuştur. Kirmir Çayının yaratmış olduğu vadinin üzerinde kurulmuştur. Çay kenarında İnönü Mağaraları bulunmaktadır. Köy yakınında Esköy ve Setköy adında eski kalıntılar da bulunmaktadır.


Taylan Köken

19 Temmuz 2015 Pazar

Kavaközü Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Kavaközü Mahallesi

Kavaközü Bilgileri: Kavaközü Köyünün ilk adı Hamidiye olup daha sonra Çimder adını ve en son Kavaközü adını almıştır. Köyün kayıtlarda 1463 yılından önce kurulmuş olduğu gözükmektedir. Oğuz/Türkmen boylarından biri tarafından kurulmuştur.


Taylan Köken

18 Temmuz 2015 Cumartesi

Güzel Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Güzel Mahallesi

Güzel Bilgileri: Güzel Köyü Akçakese Köyünden ayrılan Hacı Emin Ağa ve yakınları tarafından kurulmuştur. Hacı Emin Ağanın köy arazisinde kurmuş olduğu çiftlikten dolayı Güzelçiftlik olarak da anılmaktadır.
Köy Dikmen Tepe yamacında kurulmuştur. Köyün yakınında Küçük Kaletepe Yerleşimi bulunmaktadır. Yerleşimin hangi dönemde iskân gördüğü hakkında bilgimiz yoktur.


Taylan Köken

16 Temmuz 2015 Perşembe

Çukurören Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Çukurören Mahallesi

Çukurören Bilgileri: Köyün kuruluşu köyün sitesinde 1771 tarihi görülmektedir. 1463 yılı kayıtlarında köy Şorba Kazasına bağlıdır. Köyün eski adı Çukurviran olarak geçmektedir. Köy İlhan Çayına karışan bir derenin kenarında kurulmuştur. Köyün yeri eski yerleşim yeridir. Köyde bol miktarda antik malzeme devşirme olarak kullanılmıştır.
Ayrıca El-Hac Mustafa Ağa’nın 1912 yılında yaptırmış olduğu çeşme günümüzde halen kullanılmaktadır.    


Taylan Köken

13 Temmuz 2015 Pazartesi

Akçakese Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Akçakese Mahallesi

Akçakese Bilgileri: Akçakese Köyü bölgeye gelip yerleşen Oğuz/Türkmen boyları tarafından kurulmuştur. Osmanlı Döneminde nüfusu yoğun olan köylerden biridir.
1738 rakımlı Erenler Tepesi eteğinde kurulmuş bir köydür. Eski adı Akçakilise, Akçakise olarak kayıtlarda geçmektedir. 1840 yılında Yabanabad (Kızılcahamam) Kazasına bağlı olan köy Güdül İlçesinin oluşmasıyla buraya bağlanır.
Osmanlı Kayıtlarında Tımar Köyü olduğu gibi Paşacık Camisi ve Türbesinin vakfıdır.   


Taylan Köken

11 Temmuz 2015 Cumartesi

Akbaş Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Akbaş Mahallesi

Akbaş Bilgileri: Köy bölgeye gelip yerleşen Oğuz/Türkmen boylarından Akbaş/Akbaşlı boyu tarafından kurulmuş olmalıdır. Bu ada Anadolu’da birçok köy isminde rastlanmaktadır.
Sık sık depremlerle yıkılan köy eski kayıtlarda Karaviran, Karaviran Ağbaş ve Ağbaş adlarıyla anılmıştır. Osmanlı Döneminde Ayaş’a bağlı olan köy 1957 yılında Güdül İlçesinin kurulmasıyla buraya bağlanır.
Akbaş Köyünde bulunan bakiyelere göre tarihinin MÖ.3500-3000’li yıllara gittiği söylenmesine rağmen bu konuda kesin bilgi bulunmamaktadır.


Taylan Köken

10 Temmuz 2015 Cuma

Afşar Bilgileri / ANKARA / GALATİA / Güdül –Afşar Mahallesi

Afşar Bilgileri: Köy bölgeye gelip yerleşen ve özgün adını koruyan Oğuzların 24 boyundan biri olan Avşar/Afşar Boyu tarafından kurulmuştur. 1347 rakımlı bir tepenin eteğine kurulan köy “Örnek Köy” statüsünü almıştır.


Taylan Köken