21 Temmuz 2012 Cumartesi

Pyrrha Nekropolisi (Pura) / BALIKESİR / MYSİA / Gömeç / Karaağaç Beldesi


Pyrrha’nın Yeri: Balıkesir ili Gömeç ilçesine bağlı olan Karaağaç Beldesi’nin Artur Sahil Sitesi yanında bulunan Bozburun’a (Karaburun) yakın konumdadır.   
Pyrrha Uydu Görüntüsü
Pyrrha Panoramik Görüntü
Pyrrha Panoramik Görüntü
Pyrrha Panoramik Görüntü
Pyrrha Yazlık Siteleri Tabelası
Pyrrha Yazlık Siteleri Tabelası 
Pyrrha Adı: Pyrrha Latin dilinde böyle yazılmakta, Helen dilinde ise h’siz yazılmaktadır. Hellen dilinde “Ateş kırmızısı, ateş kızılı” anlamındadır. Sayın Bilge Umar Luvi dilindeki Pura’nın Hellenceye dönüşmüş hali olabilir demektedir.
Yunan mitolojisinde “İlk insan (Adem)” olarak Epimetheus geçmektedir. Bu ilk insan ile Pandora’nın birleşmesinden Pyrrha dünyaya gelir ve daha sonra Deukalion’un karısı olur.
Zeus gün geçtikçe daha fazla günahkar olan insanlara kızar ve onları yok etmek için üzerlerine tufan gönderir. Bu tufandan yalnız Deukalion ve Pyrrrha kurtulur. Çünkü Deukalion’un babası Prometheus oğluna bir tekne yapmasını söyler. Karı koca bindikleri bu tekne tufanın dokuzuncu günü Parnassos Dağında karaya oturur. Bu afetten kurtulan ikili Zeus’a yeni bir nesil için yalvarır. Zeus bu yakınmaları duyar. Toprağın taşlarını arkalarına atarlar ve Deukalion’un attığı taşlardan erkekler, Pyrrha’nın attığı taşlardan kadınlar meydana gelerek yeni bir insanoğlu nesli yaratılmış olur.
Tufanın başkarakterleri olan Deukalion ve Pyrrha’nın torunlarından birisi de Aiolos’tur ve bu topraklara gelen Helen göçmenlerinden Aiol’ların kurucusudur.     
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Hakkında Efsane: Helenler Troia Savaşı için toplanırlarken Achilleus savaşa katılmakta karasızdır. Onun savaşa eninde sonunda katılacağını ve bir daha da geri dönmeyeceğini bilen annesi Thetis Achilleus’u Skyros Kralı Lykomedes’in sarayına göndermiştir. Achilleus bu sarayda kız kılığına girer ve kralın kızları ile birlikte yaşamaya başlar… Kızıla çalan sarı saçları sebebiyle kendisine “Kızıl saçlı kız” anlamında Pyrrha adı verilir.
Achilleus zamanla Kral Lykomedes’in kızlarından birisi olan Daidameia ile birlikte olur ve bu ilişkiden bir oğulları olur. Bu çocuğun adı ise Neoptelomos (Yeni savaşçı) yani Pyrrhus’dur (Kızıl saçlı). Hikaye Odysseus’un Skyros adasına gelip Achilleus’u kandırarak savaşa götürmesi ile devam eder…   
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha Günümüz Görüntüleri
Pyrrha'dan Devşirme Malzeme
Pyrrha Kalıntıları: Sayın Engin Beksaç’ın Ayvalık Gömeç ilçeleri yüzey araştırmalarında ziyaret ettiği bölgede bir Bizans nekropolü tespit edilmiştir. Kaçak kazılar ile tahrip edilen bu nekropolden kayda değer bir şey kalmamıştır. Bu kaçak kazıları yapan kişilerin ise Türkiye çapında adı bilinen yörenin zengin insanları olması ise ayrıca üzüntü vericidir. Zaten ülkemizde tarihi asıl tahrip edenlerin, o yörenin bilinen zengin kişileri veya yetkili kişileri olması ne kadar da sıkıntı vericidir.
Pyrrha nekropolisinden günümüze gelen herhangi bir kalıntı bakiyesi kalmamıştır. 1970’li yıllarda mermer lahitler, kitabeli mermer mezar taşları bulunmaktaymış. Bunlar kaçak kazılar ile buradan kaçırılıp yok edilmiştir. Pyrrha ile ilgili burada bir antik yerleşimin olabileceği konusunda herhangi bir kalıntı ve bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden Pyrrha’yı nekropolis alanı olarak andık. Burada ele geçen seramik ve nekropolis malzemesi Geç Roma ve Erken Bizans Dönemine aittir.

Kaynakça: Abdurrahman Karaş –Attika Seramiği’nde Troia Savaşı -2007 / Azra Erhat –Mitoloji Sözlüğü –Remzi Kitapevi -1993 /  Bilge Umar –Türkiye’deki Tarihsel Adlar –İnkılâp Kitabevi -1993 / Prof.Dr. Engin Beksaç- Şahsi yazışmalar.

Taylan Köken

19 Temmuz 2012 Perşembe

Karaağaç Mezarlığı / BALIKESİR / MYSİA / Gömeç / Karaağaç Beldesi


Karaağaç Mezarlığının Yeri: Balıkesir ili Gömeç ilçesine bağlı olan Karaağaç Beldesini İzmir tarafına doğru yaklaşık 1km geçtikten sonra solda mezarlığın tabelasını göreceksiniz. Toprak ama düzgün, 3km’lik bir yolla mezarlığa ulaşırsınız.     
Karaağaç Mezarlığı Uydu Görüntüsü
Mezarlığın Panoramik Görüntüsü
Mezarlığın Panoramik Görüntüsü 
Mezarlığın Tabelası
Karaağaç Kısa Tarihçesi: Değişik üç köyün birleşmesi ile oluşmuştur Karaağaç Beldesi. Karaağaç tarihini Pyrrha Burnu, Kisthene veya Passanda antik yerleşimlerinden dolayı ilk çağlara kadar götürebiliriz. Ama Karaağaç’ın bilinen tarihi 5 asır kadar geriye gitmektedir. Ayvalık ve yöre için önemli bir sembol olan Yarbay Ali Çetinkaya Yunan işgalinde topladığı kuvvetlerle geri çekilerek Karaağaç’ı karargâh olarak kullanmıştır. Buradaki çarpışmalarda şehit düşen yedi askerimizin türbesi Karaağaca yakın bir tepenin eteklerinde metfundur. Ayrıca belde merkezinde belediye tarafından yaptırılan Ali Çetinkaya İlk Kurşun Müzesi bulunmaktadır. Bu müzede şehitlerimizin eşyaları ve dönemin mücadelesini sergileyen fotoğraflar bulunmaktadır.  
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler 
Mezarlıktan Kabirler 
Mezarlıktan Kabirler 
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler 
Karaağaç Mezarlığı: Tarihi Osmanlı mezarlığı tescil edilmiştir. Yörenin en azından 5 asırlık tarihini düşündüğümüzde mezarlığın durumu da anlaşılmış olacaktır. Mezarlığa ulaştığınızda geniş bir alana yayılmış olan mezarlığın ağaçlarının da en az mezarlık kadar eski olduğu görülecektir.    
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler 
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler 
Mezarlıktan Kabirler 
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler 
Mezarlıktan Kabirler
Mezarlıktan Kabirler 
1938 Yılı Yeni Harfli Mezar Taşı
Mezarlığın Sahiplerinden
Mezarlığa Yakın Devşirme Malzeme
Taylan Köken