6 Aralık 2013 Cuma

Aya Thekla Kalıntıları / KİLİKİA / MERSİN / Silifke –Merkez

Aya Thekla Yeri: Mersin İli, Silifke İlçesi merkezinden 5km uzaklıktaki mahalledeki kalıntılardır. Bu kalıntılara 1,5km’si günümüzde de gözlenen Antik Yol ile ulaşılmaktadır.
Aya Thekla Uydu Görüntüsü
Aya Thekla Tabelası
Aya Thekla Mağara Girişi
Aya Thekla Mağara Girişi
Aya Thekla Mağara Girişi
Aya Thekla Kimdir: Aya Tekla, Hagia Thekla olarak da anılan Aya Thekla Konya’ya Hıristiyanlığı yaymak için gelen Aziz Paulus’u gizlice dinler ve dini kabul eder. O zaman nişanlı olan Thekla’ya annesi ve nişanlısı tepki gösterir, Aziz Paulus’ü Konya’dan attırırlar ve kız tutuklanarak bir sirkin ortasında yakılmak istenir. Şiddetli yağan yağmur yüzünden yakılma işlemi gerçekleşmez ve Thekla kaçarak Paulus ile birleşir. Paulus ile Yalvaç’a geçen Thekla burada yakalanıp hayvanlara yem olarak atılır. Fakat bu sefer de bir dişi aslan çıkar ve onu diğer aslan ve ayılardan korur. Yine yırtıcı yaratıkların dolu olduğu bir havuza atlayarak vaftiz olan Thekla affedilir. Tekrar Konya’ya dönen Thekla burada fazla kalmadan Hıristiyanlığı yaymak için Silifke’ye gelir. Burada bir mağaraya yerleşir ve dinini yayar. Burada da kendisini rahat bırakmazlar ve onu yakalamaya gelirler. Fakat Thekla’yı yakalamaya gelenlerin gözü önünde yer yarılır ve ortadan kaybolur. Bu mağara ve çevresi Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edilerek günümüzde de yoğun olarak ziyaret edilmektedir.
Aya Thekla Mağarası
Aya Thekla Mağarası
Aya Thekla Mağarası
Aya Thekla Mağarası
Aya Thekla Mağarası
Aya Thekla Mağarası
Aya Thekla Mağarası
Aya Thekla Kalıntıları ve Yüzey Araştırmaları: Aya Thekla harabeleri bazı kaynaklarda Meryemlik olarak da anılmaktadır. Aya Thekla yerleşiminde Kutsal Mağara haricinde, Azize’nin ölümünden sonra yapılmış olan MS.460-470 üç nefli Thekla Kilisesi, Zenon veya Kubbeli Kilise, Kuzey Kilisesi, üstü örtülü sarnıç yapısı, diğer sarnıçlar, hamam binası, yerleşimi sınırlarla çizen duvar kalıntıları ve nekropol alanından oluşmaktadır.   
Aya Thekla Sarnıç
Aya Thekla Sarnıç
Aya Thekla Sarnıç
Aya Thekla Sarnıç
Aya Thekla Sarnıç
Aya Thekla Sarnıç
Aya Thekla Sarnıç
Aya Thekla Sarnıç
Aya Thekla Sarnıç
Burayı daha önce detaylı inceleyen Herzfeld-Guyer’e göre Kutsal Mağara daha önceki devirlerde yapıldığı düşünülmekte ve bir yer altı tapınağı işlevine sahipti. Azize Thekla’dan sonra Hıristiyanlar için bir Hac merkezi, “kefaret ödeme yeri” olarak kutsal kabul edilmekte ve ziyaret edilmektedir.
Bu mağarada yapılan (kaçak?) kazılarda ele geçen iskelet 1965 yılında Dr. Refakat Çiner tarafından incelenmiş ve sonuçlar Ankara Ü. Dil Tarih Coğrafya Dergisinde yayınlanmıştır. Bu iskelet Aya Thekla’ya aittir diye düşünülmüş ancak yapılan incelemelerde bir erkeğe ait olduğu anlaşılmıştır.
Aya Thekla Kilisesi Apsisi
Aya Thekla Kilisesi Apsisi
Aya Thekla Kilisesi Apsisi
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Kilisesi Uzaktan
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Yapı
Aya Thekla Yapı
Kalıntılar 1996 yılında Sayın Prof.Dr. Metin Ahunbay tarafından yüzey araştırması yapılarak incelenmiştir. Ahunbay çalışmalarında yerleşimi ve yapılarını projelendirerek bir planın çıkmasını sağlamıştır.
Prof.Dr. Metin Ahunbay 1997 yılında da Aya Thekla’da çalışmalarına devam etmiş ve yerleşimin ortasından geçen ve Silifke’ye giden yolun yerleşimi ne kadar bozduğunu belirtmiştir.
Prof.Dr. Metin Ahunbay 1998 yılında çalışmalarına devam etmiş özellikle Herzfeld –Guyer’in tespitlerinde yola çıkarak, onun belirtmiş olduğu yapıların günümüzdeki durumlarını tespit etmeye devam etmiştir.    

Aya Thekla'yı Çevreleyen Duvar Kalıntısı
Aya Thekla Kaçak Kazı
Aya Thekla Mimari Parça
Aya Thekla Sütun Başlıkları
Aya Thekla Mimari Parça
Kaynak: www.mersinkulturturizm.gov.tr / www.panoramio.com  / Prof.Dr. Metin Ahunbay -15. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 –Ankara -1998 / Prof.Dr. Metin Ahunbay -16. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 –Tarsus -1998 / Prof.Dr. Metin Ahunbay -17. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 –Ankara -1999.

Taylan Köken

3 Aralık 2013 Salı

Cambazlı Kalıntıları / KİLİKİA / MERSİN / Silifke –Cambazlı Köyü

Cambazlı Kalıntılarının Yeri: Kalıntılar Mersin İli, Silifke İlçesinin Cambazlı Köyüne ve çevresine dağılmış durumdadır.
Cambazlı Uydu Görüntüsü
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kilisesi
Cambazlı Kalıntıları ve Yüzey Araştırmaları: Cambazlı Kalıntıları özellikle ayakta kalmış Cambazlı Kilisesi olarak adlandırılan kilise ile dikkat çekicidir. Yerleşim kalıntıları bugünkü modern köyle iç içedir. Kalıntılar arasında lahit mezarlar, yazılı ve kabartmalı kaya mezarları,  sarnıç grupları, Heroon (Anıt Mezar) tarzı tahrip olmuş iki mezar, yerleşim yerleri ve yerleşimi çevreleyen sur duvarları dikkati çekmektedir.
Anıtsal Mezar-1
Anıtsal Mezar-1
Anıtsal Mezar-1
Anıtsal Mezar-1
Anıtsal Mezar-1
Anıtsal Mezar-1
Anıtsal Mezar-1
Anıtsal Mezar-1
Kalıntılar dönem olarak Geç Helenistik, Roma ve Bizans Dönemine tarihlenmektedir. Cambazlı Kilisesi Erken Bizans Döneminde inşa edilmiş olup, bölgenin en korunan kilisesidir. Üç nefli kilisenin bazı sütunları halen ayaktadır. Bu sütunlarda devşirme sütun başlıkları kullanıldığı görülmektedir. Temennos duvarı halen ayakta olan kilisenin bahçesinde bir sarnıç su ihtiyacını karşılamaktadır.
Sayın Hamdi Şahin’in “Dağlık Kilikya 2007: Yerleşim Tarihi ve Epigrafik Araştırmaları” kapsamında ziyaret ettiği Cambazlı’da Taşkıncık Mahallesinde bulunan bir yuvarlık sunağın üzerinde yedi satırlık Helen yazıtı tespit edilmiştir. Başka ayrıntı belirtilmemiştir.       
Cambazlı Kalıntıları 1988 yılında Antalya Koruma Kurulu kararıyla I. ve III. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.
Anıtsal Mezar-2
Anıtsal Mezar-2
Anıtsal Mezar-2
Kaynak: www.mersinkulturturizm.gov.tr / Hamdi Şahin –Anmed-2008 / www.panoramio.com (Resimlerinden yararlandığım Sayın Manfred Schühle’ye teşekkür ederim)

Taylan Köken