22 Ekim 2011 Cumartesi

Buruncuk Kalesi / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Buruncuk Köyü

Buruncuk Kalesi:
Buruncuk Kalesinin Görünümü

Larissa Kentinden Kale ve Yerleşim Tepeleri
Larissa ve Buruncuk Kale
Larissa ve Buruncuk Kale
Buruncuk Kalesi Yeri: Bazı kaynaklarda Larissa Antik Kenti için yanında bulunan Buruncuk Köyü nedeniyle Buruncuk Kale adı verilmiştir. Prof.Dr. Armağan Erkanal’ın 2003 yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırmaları’nda tespit ettiğine göre, Larissa’nın kuzeydoğusunda bulunan tepe üzerindeki yerleşimden söz eder ve burayı Buruncuk Kale olarak adlandırır.
Buruncuk Kalesi Yerleşimi
Buruncuk Kalesi Üç Boyutlu Çizimi
Buruncuk Kalesi Yüzey Araştırmaları Sonuçları: Larissa kazılarını yapan K. Schefold’a göre yerleşim için Larissa’nın akropolisi olarak belirtir. Buruncuk Kalesi’nin de kuzeyinde başka bir yerleşim yeri mevcuttur. Bu yeni keşfedilen yerin kuzeyden gelen saldırılar için bir gözetleme kulesi (yerleşimi) olabileceği düşünülmektedir.
Gediz Ovasından Buruncuk Kalesi
Gediz Ovasından Buruncuk Kalesi
Gediz Ovasından Buruncuk Kalesi
Gediz Ovasından Buruncuk Kalesi
Larissa Antik Kentine yakın olan bu iki tepedeki yerleşim yerleri önceleri gözetleme yapmak için düşünülmüş, zaman içinde daha güvenli olan bu tepeler iskân görmeye başlamıştır. MÖ.400 yıllarında Güney Aiolis’de yüksek yerleşim yerlerinin büyüdüğü görülmektedir. Buruncuk Kale kuzeyinde tarım teraslarının izleri de bu düşünceyi doğrulamaktadır. Sayın Erkanal bu tezin doğruluğunun kanıtlanması için detaylı kazıların da yapılması gerektiğini belirtmektedir. (Prof. Dr. Armağan Erkanal- Güney Aiolis Yüzey Araştırması 2003- 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2004)  

Larissa'dan Buruncuk Kalesi

Larissa'dan Buruncuk Kalesi
Taylan Köken