31 Ekim 2013 Perşembe

Mancınık Kale / KİLİKİA / MERSİN / Silifke –Kızılisalı Köyü

Mancınık Kale’nin Yeri: Mersin İli, Silifke İlçesinin Hasanaliler Köyünün kuzeyinde, Kızılisalı Köyünün yakınındadır.
Mancınık Kale
Mancınık Kale Adı ve Anlamı: Yerleşim Mancınık veya Mancılık olarak anılmaktadır.

Mancınık Kale Kalıntıları ve Yüzey Araştırmaları: Kale bir vadinin üzerindedir. Kalenin doğusunda Olba ile Kız Kalesi arasında bulunan Antik Yol yer almaktadır. Bu yolun kenarında da antik kalıntılar bulunmaktadır. Kale değişik tekniklerle inşa edilmiştir. Yer yer polygonal, yer yer de düzgün kenarlı bosajlı duvarlar dikkati çekmektedir. Mancınık Kale, çevresi Mancınık Mevkii olarak anılmakta ve I.Derece Arkeolojik SİT Alanıdır.

Anıt mezar 1987 yılında Prof.Dr. K. Levent Zoroğlu tarafından incelenmiştir. Sayın Zoroğlu Mancınık (Mancılık) Kale hakkında şu tespitlerde bulunmuştur: Mancınık Kaleye gelmeden önce polygonal örgülü duvarlarıyla bir Anıt Mezar tespit edilmiştir. Bir kaya üzerinde Yunanca harfler ve kazıma çizgilerin bulunduğu kitabe, kaya mezarları ve Helenistik Çağ’a ait birkaç kitabe tespit edilmiştir.
Yine Prof. Dr. Serra Durugönül tarafından “1996 Yılı İçel İli (Antik Dağlık Kilikya) Yüzey Araştırması İle Kuleler-Kaleler ve Yerleşimlere Olan İlişkileri” konusunda kapsamında Mancınık Kale ziyaret edilmiştir. Sayın Serra Durugönül Hocanın fikirleri şöyledir. Olba yolunu gözetleyen bir konumda olduğundan, Mancınık Kale önemlidir demektedir. Farklı tip duvar tekniklerine rağmen bu kalenin yapımının aynı dönemde olduğunu belirtmektedir. Akropol olarak kullanılan kalenin üst alanında bulunan bir yazıtta buranın Olba’ya bağlı ve rahipler tarafından yönetilen, dinsel amaçlı olmasa da Olba Tapınağı arazilerini korumak için burada iskan eden rahiplerin oturduğunu düşünmektedir.   

Kaynak: www.mersinkulturturizm.gov.tr / www.en.wikipedia.org / Prof. Dr. K. Levent Zoroğlu – VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı –Ankara -1988 / Doç.Dr. Serra Durugönül -15. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 –Ankara -1998.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder