20 Ekim 2013 Pazar

Paslı (Kale) Yerleşimi / KİLİKİA / MERSİN / Silifke –Türkmenuşağı Köyü

Kalıntıların Yeri: Mersin İli, Silifke İlçesinin Türkmenuşağı Köyünün 6km uzağında bulunan Paslı Mahallesindeki kalıntılardır.
Paslı Uydu Görüntüsü
Paslı Uydu Detay Görüntüsü
Paslı Kale Uzaktan 
Paslı Yerleşimi
Paslı Kanyonu
Paslı Adı ve Anlamı: Türkmenuşağı Köyü Antik Dönemde Doğu Dağlık Kilikia olarak anılan bölgede yer almaktadır. Paslı adı bazı kaynaklarda Papaslı olarak geçmektedir. 
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları ve Yüzey Araştırmaları: Antik Lamas (Limonlu) Çayı ile Antik Kalykadnos (Göksu) Irmağı arasında kalan bölge antik kaynaklarda Olba Teritoryumu olarak anılmaktadır. Bölge Helenistik Dönemde iskân görmeye başlamış, bu yapılaşma ve yerleşimler genel olarak MÖ.2.yüzyılda, Teukros Hanedanlığı ile Seleukosların işbirliğiyle kurulmuşlardır. Helenistik Dönemde kurulan yerleşimler özellikle Roma Döneminde varlıklarını genişleyerek sürdürmüşlerdir. 
Paslı’da Kalıntılar genel olarak Roma Döneminde kalmadır. Yerleşim kale sayılabilecek bir duvarla çevrelenmiştir. Yerleşimde ev kalıntıları, sarnıçlar, işlikler, mezarlar ve üst bölümü yıkılmış bir Heroon Yapısı bulunmaktadır.
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Sayın Prof. Dr. K.Levent Zoroğlu 1987 yılında “Doğu Dağlık Kilikya Araştırması” kapsamında bu alanı dolaşmıştır. Burada bulunan mezarı yapısını Heroon(*) olarak tanımlamıştır.
Paslı Yerleşimi hakkında en detaylı araştırmaları Sayın Ümit Aydınoğlu tarafından yapılmıştır. Aydınoğlu Paslı Kalesini Helenistik Dönemde kurulup, Geç Antik Döneme kadar iskân gören bir kale yerleşimi yeri olduğunu belirtmektedir. Bu alanın sur duvarlarını, kulelerini ve nekropolis alanını detaylı olarak incelemiştir. Bu incelemeler ışığında Helenistik Dönem surlarının yerleşimin genişlemesiyle birlikte yıkılarak, malzemenin yapıların inşası için kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Bölgedeki diğer yerleşimlerde de görüldüğü üzere çoğu yerleşim Geç Antik Döneme kadar tarım faaliyetleri için varlığını devam ettirmiştir.
(*) Heroon: Tanrılaştırılan kahraman (Heros) adına yapılan anıtsal mezarlardır.
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Kalıntıları
Paslı Heroon
Paslı Heroon
Paslı Heroon
Kaynak: Yard. Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu –Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinde Antik Dönem’de Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2007 –Anmed -2008 / Yard. Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu –Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinde Antik Dönem’de Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2008 –Anmed -2009 -27. Araştırma Sonuçları Toplantısı –Denizli -2009 / Prof. Dr. K. Levent Zoroğlu – VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı –Ankara -1988 / www.mersinkulturturizm.gov.tr

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder