24 Ocak 2013 Perşembe

Makaron Çiftlik Höyük / İZMİR / AİOLİS –Dikili –Salihler Köyü -Kabakum

Makaron Çiftlik Höyük’ün Yeri: İzmir ili Dikili ilçesi Salihler Köyü sınırları içinde Kabakum sahilinde Makaron Çiftlik arazisi içinde denize yakın konumdadır.
Makaron Ç.Höyük Uydu Görüntüsü
Makaron Çiftlik Höyük
Makaron Çiftlik Höyük
Makaron Çiftlik Adı: İzmir-Çanakkale karayolu ile deniz kıyısı arasında bulunan büyük zeytin çiftliğinin arazisi içinde kaldığından dolayı adını bu çiftlikten almıştır. Makaron Çiftliğin kuruluşu 1864 yılındadır.
Höyük Malea, Malene, Makaronia olarak da anılmıştır.   
Makaron Çiftlik Höyük Panorama
Makaron Çiftlik Höyük Panorama
Makaron Çiftlik Höyük Panorama
Makaron Çiftlik Kısa Tarihçesi: Madra Çayı’nın (antik Gryllios) taşıdığı alüvyonlarla dolan Madra Çayı deltasının ucunda yer alan bir höyüktür. Hem Madra Çayının hem de Kabakum sahilinde denizle buluşan derenin getirmiş olduğu alüvyonların doldurduğu topraklarla içeride kalmıştır. Höyük Dörpfeld’e göre daha önce bir yarımadanın en ucundaydı.
Herodot’un bir kez andığı Malea (Malene), Atarneus Antik Kenti toprakları içinde tanımlanmış bir yerleşimdir.
Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük’de araştırmalar yapan K.Lambrianides ve N.Spencer’in bölgede yapmış olduğu araştırmalarını 1996 yılında “The Madra Çay Delta Archaeological Project” adlı makalede yayınlamışlardır. Bu makaleye göre Fig.9 nolu haritada Yerleşim Koşaklıtepe (Kuşaklı Tepe) / Agios Ilias ve Attea Yerleşimin altında Kabakum sahilinde yer almaktadır.
Sayın Hocam Engin Beksaç’ın belirtmiş olduğu, kuzey ege yerleşimlerinde sık sık görmüş olduğumuz ikili yerleşim düzenini burada da görmekteyiz. Tehlikeden uzak dönemlerde ovalarda kurulan yerleşimler Balkan göçleri ile ele geçirilmiş, onların hemen arkasında dağların düzlük yerlerinde ve adeta birbirini kontrol eder konumda yerleşimler, kaleler kurmuşlardır. Böylece hem birbirini kollamakta, hem kendilerini daha zor ulaşılır hale getirmişler, hem de ovayı izlemektedirler. Attae’nın öncülü yerleşim ise deniz tarafına doğru yani batı yönüne baktığınızda kolayca görülen Makaron Çiftlik Höyük’tür.    
Makaron Çiftlik Höyük Panorama
Makaron Çiftlik Höyük Panorama
Makaron Çiftlik Höyük Panorama
Makaron Çiftlik Höyük Panorama
Makaron Çiftlik Höyük Kalıntıları ve Araştırma Sonuçları: Makaron Çiftlik Höyük’de bugüne kadar bilimsel bir kazı çalışması yapılmamıştır. Bilinen bir yüzey araştırması bildirisi de yoktur.
2012 yılı Eylül ayında höyüğü ziyaret ettik. Höyük özel arazi içinde olduğundan çiftliğe gidip sahiplerinden izin istedik. Önce höyüğün varlığını bile inkâr ettiler, ısrar edince yerini söyleyince kabul ettiler, fakat dolaşmamız için izin vermediler. Bizde yol üzerinden uzaktan resimlerini çekebildik. Höyüğün son durumu hakkında bir bilgimiz olamamıştır.
Höyük ilk olarak 1879 yılında Lolling tarafından Makaronia olarak adlandırılır. 1879 yılında H.Kiepert yeni Kale-Ağılı olarak adlandırır. Tekrar 1894 ve 1908 yıllarında bölgede yapmış olduğu araştırmalara göre höyüğü Makaron Çiftlik olarak adlandırmıştır. 1910 yılında Philippson hem Makaronia, hem de Makaron Çiftlik olarak adlandırmıştır. 1912 yılında Conze Karene bağlantılı Malene olarak adlandırmıştır. 1923 yılında Leaf höyüğe isim veremez. 1928,1929 yıllarında Dörpfeld ise Makaron Çiftlik olarak adlandırmıştır.
Detaylı araştırma ise İngiliz David French tarafından 1969 yılında yapılmıştır. Makaron Çiftlik Höyük malzeme olarak Yeni Yeldeğirmeni Tepe Höyük ile aynı malzemeye sahiptir. Malzemeler Erken Bronz, Geç Bronz ve Demir Çağı dönemine tarihlenmektedir.        

Kaynakça: K.Lambrianides, N.Spencer- The Madra Çay Delta Archaeological Project -1996

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder