13 Ekim 2011 Perşembe

Belen Köy / İZMİR / AİOLİS / Menemen

Belen Köyün Yeri: İzmir İli Menemen İlçesi Doğa Köy ile Haykıran Köyünün arasındadır.
Belen Köy Planı
Belen Köy Kısa Tarihçesi: Osmanlı kayıtlarında Asunbeğlü, Asumbeğlü olarak adı geçen yani eski adı Asımbeyli olan köyün adına ilk olarak 1524 yılı kayıtlarında rastlanmaktır. Oysa köyün kuruluşu için 14. yüzyıl başında yörenin feth edilmesinden sonra burada iskan edilen Türkmen/Yörük Aşiretleri tarafından kurulduğu sanılmaktadır.

Belen Köy
Çukur Köye giden yol üzerinde Kızılgöl mevkiinde Eski Belen Köyü bulunmaktaydı. Sonradan bugünkü yerine taşınmıştır. Belen sarp yer, dağın beli, geçit yeri anlamındadır.  (Prof .Dr. Ersin Doğer – İlk İskânlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi – Sergi Yayınevi -1998)    

Belen Köy
Belen Köy ve Belen Tepe
Belen Tepesi Yüzey Araştırmaları Sonuçları: Bölgede yapılan yüzey araştırmalarında Belen Tepesinin üzerinde ne olduğu anlaşılamayan bir yapı kalıntısı mevcuttur.
Bu tepenin çevresinde yapılan araştırmalarda Roma Dönemi seramik parçalarına ve bir adet Roma Dönemi figürini ele geçmiştir.

Belen Tepe Buluntusu
Belen Tepesi üzerindeki yapının bir gözetleme kulesi olduğu düşünülmektedir. Çünkü tepe Neon Teikhos şehrinden bile görülmektedir.
Neonteikhos
Neonteikhos
Belen Köy Yolu ve Neonteikhos
Haykıran Köyü ile Belen Tepe arasında bulunan yamaçta bir nekropolis alanına rastlanmıştır. Burada teraslanmış podyumlar içinde çok sayıda, henüz açılmamış mezarlar küçük tümülüsler şeklinde görülmektedir. (Prof. Dr. Armağan Erkanal- Güney Aiolis Yüzey Araştırması 2003- 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2004)  

Taylan Köken