14 Aralık 2011 Çarşamba

Neon Teikhos Antik Kenti-I (Arkhangelos-Ceneviz Kale) / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Yanık Köy

Neon Teikhos Yeri: İzmir ili Menemen ilçesi sınırları içinde bulunan Neon Teikhos, Yanık Köy’e bakan Antik Sardene (Dumanlı Dağ)ın eteklerinde yer alır. 
Dumanlı Dağ
Ovadan Neon Teikhos
Uzaktan Yanık Köy
Neon Teikhos Adı: Yanık Köye varıldığında uzaktan da seçilen, bir tepenin üzerinde taç gibi yer alan Neon Teikhos’a Rumlar Arkhangelos (Baş Melek) Hisarı, Osmanlı ise Kayacık Hisarı diyorlardı. Neon Teikhos’a bazı kaynaklarda Ceneviz Kale denmektedir. Sözcük anlamı ise Yeni Duvar, Yeni Sur veya Yeni Kale’dir.
Neon Teikhos Tabelası
Neon Teikhos Tabelası
Yanık Köy Kısa Tarihçesi: Köyün adına 1487 yılı tarihli Yaya Defteri’nde rastlanmaktadır. 1531 yılı Tapu-Tahrir Defteri’nde ise köy Ensar adı ile kayıtlıdır. Yörük Defteri’nde Yanık adı ile kayıtlıdır.
Yanık Köy Cami
Yanık Köy Cami
Yanık Köy Cami
Neon Teikhos Kısa Tarihi: Kent ilk olarak MS.100 yıllarında seyyah Strabon tarafından anılır.
Doğa Köyden Neon Teikhos
Neon Teikhos -Larissa -Buruncuk Kalesi
Yanık Köy ve Neon Teikhos
Yanık Köy -Neon Teikhos
Neon Teikhos'dan Menemen Ovası
Neon Teikhos Göleti
Neon Teikhos Göleti
Aiollar Troia Savaşından bir asır sonra MÖ.1100 yıllarında Batı Anadolu kıyılarına göç etmeye başladıklarında Kyme’ye gelirler. Larissa’daki Pelasglar’ın direnişi üzerine kentin 6 km uzağında Neon Teikhos’u kurarlar. Buradan Larissa’ya yaptıkları akınlarla sonunda ele geçirirler.
Doğa Köy
Doğa Köy
Akropolden Doğa Köy
Aiol Birliğinin üyesi olan 12 Aiol şehrinden biri olan Neon Teikhos diğer kentler gibi ne Lydialılarla ne de bu devleti ortadan kaldıran Pers İmparatorluğu ile başa çıkabilmişlerdir. Hellenistik Dönemde Pergamon Krallığına bağlanan kentin bastırmış olduğu paraların ön yüzlerinde Athena başı, arka yüzlerinde ise baykuş resmi bulunmaktadır.

Akropol
Akropol
Akropol
Akropol
Akropol
Akropol
Roma Döneminde iskan görmüş olduğu yüzey araştırmalarında göze çarpan bol miktardaki çanak çömlekten anlaşılmaktadır, ancak kayıtlarda bu kentin adından söz edilmemektedir.
Bizans Döneminde Arkhangelos (Baş Melek) adı ile Smyrna’ya bağlı bir piskoposluk merkezidir.
13. yüzyılda Saruhan Beyliğinin eline geçen kent Türkler tarafından Kayacık olarak adlandırılır.
Son olarak 15. Yüzyılda Osmanlı padişahı Çelebi Mehmet tarafından İzmir’e yapılan sefer sırasında Cüneyd Bey’in elinden alınmıştır.
MÖ.200 Athena-Baykuş
MÖ.200 Athena-Baykuş
MÖ.200 Athena-Baykuş
MÖ.200 Athena-Baykuş
MÖ.200 Athena-Baykuş
Kaynakça: Bilge Umar - Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Prof. Dr. Armağan Erkanal- 2001 Kuzey İzmir – Menemen Ovası Yüzey Araştırması- 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2002 / George E. Bean – Eskiçağda Ege Bölgesi – Arion Yayınevi – 1997 / Prof. Dr. Ersin Doğer – İlk İskanlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi – Sergi Yayınevi -1998 / http://www.asiaminorcoins.com/.

Taylan Köken