10 Kasım 2012 Cumartesi

Deliktaş Kutsal Alanları-I / İZMİR / AİOLİS / Dikili –Deliktaş Köyü

Deliktaş Kutsal Alanı Yeri: İzmir ili Dikili ilçesine bağlı olan Deliktaş Köyünün sırtında bulunan iki alana dağılmış olan kalıntılardır. Bu kutsal alanlar 1993 yılında İzmir I nolu Koruma Kurulu tarafından I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve I. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.
Deliktaş Köyü Uydu Görüntüsü
Deliktaşlı Yörük Anam
Deliktaş Çevresi
Deliktaştan Köy
Deliktaş
Deliktaş Gözleri
Deliktaş Gözleri
Deliktaş Gözleri
Deliktaş Sunak Oyuntuları
Deliktaş Sunak Oyuntuları
Deliktaş Gözleri
Deliktaş Gözleri
Deliktaş Kayalığı
Deliktaş Oyukları
Deliktaş'ın En Üst Noktası
Deliktaş Köyünde iki grupta değerlendireceğimiz alanların birincisi köye de ismini veren Deliktaş mevkiidir. Burasının örneklerini Kuzey Batı Anadolu’da sıklıkla gördüğümüz kaya sunağıdır. Diğer alan ise yerel halkın “Zindancık” olarak adlandırdığı Deliktaş Kutsal Alanıdır.
Deliktaş Oyukları
Deliktaş'ın En Üst Noktası
Deliktaş'ın En Üst Noktası
Deliktaş'ın En Üst Noktası
Deliktaş'ın En Üst Noktası
Deliktaş Oyukları
Deliktaş Kayaları
Deliktaş Gözleri
Deliktaş Oyukları
Deliktaş Oyukları
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Büyük Gözden Köy
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Kaya Sunağı: Dikili Kaya Sunağı maddesinde detaylı aktardığımız Kuzey Batı Anadolu kaya sunaklarından birisi de Deliktaş Kaya Sunağıdır. Benzerine Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Dutluca Köyünde de rastlanmaktadır. Doğal kayanın buradaki adı da Deliktaş’dır.  
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Küçük Göz
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Gözleri
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Küçük Göz
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Büyük Göz
Deliktaş Gözler
Deliktaş Gözler
Deliktaş Gözler
Deliktaş Gözler
Zindacık'tan Deliktaş
Deliktaş Köyünden Deliktaş
Zindancık'tan Deliktaş 
Maddemizde andığımız Deliktaş Kaya Sunağı ise Deliktaş Köyünde öncül kutsal alan olarak değerlendirilmiş olmalı. Daha erken dönemlerde ise Zindancık olarak anılan Kutsal Alanın kült merkezi olarak kullanıldığını düşünüyoruz.
Deliktaş’ın büyük deliğinin köyü, ovayı ve uzaklardan da olsa Çandarlı Körfezi’ni –Elaitikos Kolpos- gören manzarası bir harikadır. Yine bulunduğu yerden Kane –Kara Dağ’ın doruğu görülmektedir.

Sunaktan Deliktaş Köyü Panoramik Görüntü
Deliktaş Büyük Göz Panoramik Görüntü
Deliktaş Büyük Göz Panoramik Görüntü
Deliktaş Sunağı Panoramik Görüntü
Deliktaş Sunağı Panoramik Görüntü
Deliktaş’ın iki ana oyuğu vardır. Doğal yoldan oluşmuş olan bu dehlizlerin sonradan tıraşlanarak genişletildiğini düşünüyoruz. Bu iki oyuk “İkili Taht” yani “Ana Tanrıça ve Erkeğinin” tahtlarıdır. Dikili Kaya Sunağında da farklı boyutta iki katlı dairesel oyuklar mevcuttu. Fark bu alanda deliğin nerede ise bir mağara boyutunda var olması veya açılmış olmasıdır. Delikler doğu yönüne doğru bakmaktadır.
Deliktaş Kayalarında değişik boyutlarda hediyelerin koyulması için delikler ve oyukların çeşitliliği de dikkat çekicidir.
Bu alanın Sit statüsünde olmasına rağmen araştırılmış olmaması ise ayrıca dikkatimizi çekmiştir. Tarihsel olarak Cilalı Taş Dönemine kadar giden bu Kutsal Alanlar detaylı araştırmaları hak etmektedirler.

Kaynakça: 2008 Yılı İzmir İl Çevre Raporu.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder