21 Kasım 2012 Çarşamba

Aigai Antik Kenti-II / MANİSA / AİOLİS –Köseler Köyü

AİGAİ KALINTILARI: 24 Nisan 2010 yılında kente yapmış olduğumuz ziyaret esnasında kalıntıları detaylı olarak dolaşmıştık. Bu ziyarette çekmiş olduğumuz fotoğraflar eşliğinde kentin kalıntılarını detaylı olarak aktarmaya çalışacağız.  
Nekropolis Tabelası
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Nekropolis Alanı: Nekropolis (Mezarlık) alanı kentin doğusundan kuzeyine kadar olan yamaç üzerindedir. Kente dolaşmaya çıkarken lahit biçimli ve sandık mezarları göreceksiniz. Kentin kuzey doğusundan geçen Gryneion-Magnesia antik yolunun kenarları Nekropolis alanı olarak kullanılmıştır. Kazılarda Nekropoliste değişik tür mezar tipleri tespit edilmiştir. Zamanlama olarak MÖ.400’lü yıllara ait Arkaik Dönem mezarları ile MS.200’lerin sonu ile 300’lerin başına ait Roma Dönemi Lahit mezarlar çoğunluktadır.  
Nekropoliste ele geçen 14.yüzyıl Miletos işi parçalar, buranın en erken Türk tarihini vermesi açısından önemlidir. 18. ve 19.yüzyılda Göçebe Türkmen cemaatler tarafından yayla yerleşimi olarak kullanılan kent Köseler Köyünün kurulmasından sonra artık yerleşim görmemiştir. 
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları
Aigai Nekropolis Kalıntıları

Demir Kapı: Kentin surlarının giriş kapısı Demir Kapı olarak adlandırılmaktadır. Sağlam durumuyla günümüze kadar gelen bu kente giriş kapısı, muhtemelen Roma Döneminde kapatılmış olduğu kazılarda tespit edilmiştir. Kapının körlenmesinin, Kuzey Hamamının kullanılması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Demir Kapının kuzeyinde bir burç bulunmaktadır. Demir Kapı aynı zamanda Arkaik Dönem surlarının girişidir.
Demirkapı Tabelası
Demirkapı Kalıntıları
Demirkapı Kalıntıları
Demirkapı Kalıntıları
Demirkapı Kalıntıları

Surlar ve Duvarlar: Kenti saran surlar iki tiptedir. Arkaik Dönem surları kaba ve polygonal (çok köşeli) taşlardan yapılmış ve aralarına işlenmiş taşlardan kuşaklar atılmış olan sur duvarları kentin en yüksek yerini sarmaktadır. Bu tür surlar tepe noktasını komple sarmaktadır. Bugüne kadar yıkılmadan gelmesi ise kentin savaş ve istila görmemiş olmasına bağlanmaktadır.  

Daha geç dönem düzgün taşlardan yapılma surlar ise şehrin gelişmesine göre aşağı surlarda kullanılmıştır. Tiyatronun altında Helenistik Döneme ait yeni sur duvarları görülmektedir. MS.400 yıllarına tarihlenebilen bu duvarların taşları dışarı doğru şişkinlik gösterir ve duvarların bittiği yerlerde aşağıdan yukarı kadar bir çizgi halinde yontulmaktadır.

Aigai Surları
Aigai Surları
Aigai Surları
Aigai Surları
Aigai Surları
Aigai Surları
Aigai Surları
Aigai Surları
Aigai Surları

Ayrıca yine Helenistik dönem duvarlarında pek görülmeyen, harç veya kenet yerlerini metaller ile birbirine bağlama yerine Aigai’de duvarları desteklemek için bazı taşlar döşeme yönünün tersine diklemesine konularak güçlendirilmektedir.  
Kent geliştikçe ve kalabalıklaştıkça tepenin eteklerine göre yayılmaya devam etmiş ve Roma Döneminde kentin boyutu Güzelhisar Çayının eteğine kadar ulaşmıştır.

Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Yrd.Doç.Dr. Hasan Malay -2.Araştırma Sonuçları Toplantısı -1984 / Prof.Dr. Ersin Doğer -29. Cilt1 Kazı Sonuçları Toplantısı -2007 / Prof.Dr. Ersin Doğer -31. Cilt2 Kazı Sonuçları Toplantısı -2009 / Yrd.Doç.Dr. Hasan Malay –Batı Anadolu’nun Antik Çağdaki Ekonomik Durumu / Sema Polat Öğüt –Principatus Dönemi Küçük Asya’sında Gösteriler -2006 / Şükrü Tül –Aigai: Aiolis’te Bir Dağ-Kent –Ege Yayınları -1995 /  Sedat Akkurnaz –Anadolu’daki Dor Düzenli Tapınaklar -2007 / Nimet Ezgi Türken –Kuzey Ege Bölgesi Tarihi Yerleşim Merkezlerinin Su Sistemlerinin Hidrolik ve Hidrolojik Açısından İncelenmesi -2006 / O.Kürşat Serttürk –M. Hamdi Kan –Altertümer von Aigai (Türkçe Çeviri) -1889 / Aigai Facebook Grup Sayfası

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder