21 Ocak 2012 Cumartesi

Orak Adası Kalıntıları / İZMİR / AİOLİS / Foça

Orak Adasının Yeri: Günümüzde İzmir İli Foça İlçesi’nin karşısında bulunan adalar grubunun en büyüğü Orak Adasıdır.
Orak Adası Uydu Görünümü
Orak Adası
Orak Adası
Orak Adasının Adı: Bazı kaynaklara göre Orak Adası Bakkheion Adası olarak anılmaktadır. Bakkheion Adasının yerini Phokaia Kazılarını yürüten Sayın Prof. Dr. Ömer Özyiğit 1996 yılında İncir Adası olarak belirtmektedir.
Adanın Phokaia’ya bakan uzantının orak biçiminde olduğu için adaya bu isim verilmiştir.  
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Orak Adası Araştırma Sonuçları: Phokaia Kazılarının devamı olarak adalar üzerinde 1996 yılında detaylı yüzey araştırmaları yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda sadece Orak ve İncir Adalarınında tarihi kalıntılara rastlanmıştır.
Orak Adasında Klasik Dönemden Geç Roma Dönemine kadar yaklaşık bin yıllık zamana ait seramik parçalarına rastlanmıştır. Adanın doğu kıyılarında üç ayrı alanda taş ocakları tespit edilmiştir. Deniz içerisine giren taş ocakları da tespit edilmiştir. Üçüncü taş ocağının geç dönemlerde Kybele Kutsal Alanı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Burada oturur pozisyonunda 5mt boyunda Kybele Kaya Kabartması belli belirsiz olarak tespit edilmiştir.  
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları
Siren Kayalıkları Efsanesi: Bugün Orak Adasına çıkmak, olta balıkçılığı haricinde ticari balıkçılık yapmak, gemi ile yanaşmak yasaktır. Bunun sebebi burada yuvaları bulunan Akdeniz Foklarıdır. Foklar yuvalarını Siren Kayalıklarında yapmaktadır. Bu kayalıkların bir de efsanesi vardır. Sirenler (Seiren) kanatlı, kadın suratlı mitolojik yaratıklardır. Yunan uydurması olan bu yaratıklar zaman içinde yarı insan (kadın), belden aşağısı balık olmak üzere güzel sesli denizkızları olmuşlardır.
Sirenler ve Odysseus
Sirenler ve Odysseus
Sirenler
Büyücü Tanrıça Kirke, ünlü yolculuğuna çıkan Odysseus’a Siren Kayalıklarına dikkat etmesini tembihler. Kirke’nin sözünü tutan Odysseus kendisini gemi direğine bağlar, elamanlarının kulaklarını da balmumu ile tıkayarak onların sirenlerin seslerini duymalarını engeller. Yavaş yavaş Siren Kayalıklarından uzaklaşarak gemisini, adamalarının ve kendisinin canını kurtarır.      

Kaynakça: Prof.Dr. Ömer Özyiğit -19. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt:1 -1998 / Prof.Dr. Ömer Özyiğit –Phokaia’da Akurgal’ın Kazıları Işığında Son Dönem Çalışmaları -2003 / Azra Erhat –Mitoloji Sözlüğü –Remzi Kitabevi -1993.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder