12 Ocak 2012 Perşembe

Ege Gübre Höyük / İZMİR / AİOLİS / Aliağa / Çakmaklı Köyü

Ege Gübre Adı: Kyme Antik Şehrinin de bir kısmını içine alan Ege Gübre Fabrikasından adını almaktadır.
Ege Gübre Höyüğün Yeri

Ege Gübre Höyük Kazıları
Ege Gübre Yapı Temelleri

Ege Gübre Höyüğünün Yeri: İzmir ili, Aliağa İlçesine bağlı Çakmaklı Köyünün 2km kuzeydoğusunda, Ege Gübre fabrikasının 1200 mt güneyinde yer alır. Deniz kenarında bulunan höyüğün yanında ufak bir dere olan ve yağmurlu zamanlarda akan Hayıtlı Deresi bulunmaktadır.
Helenistik Dönem Adak Kandilleri
Ege Gübre Mühür Kalıbı
Ege Gübre Buluntusu Kap
Ege Gübre Tarihi: Neolitik Döneme tarihlenen Ege Gübre Höyüğünün başlangıcı, yapılan kazılar ve buluntular üzerinde yapılan tarihlemeye göre MÖ.6.250 yılı olarak belirlenmiştir. Höyüğün altı Neolitik yerleşimdir. Höyük Geometrik, Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönem buluntusu vermektedir. Höyüğün bulunduğu alan Helenistik Dönemde ise bataklık halindedir. 1800’li yıllarda burayı dolaşan Texier höyüğün bulunduğu yerin oturulamayacak kadar kötü olduğunu belirtmektedir.
Neolitik Dönem olarak bölgede kazıları yapılan Ulucak Höyük, Yeşilova Höyük ile çağdaş ve benzer özelliklere sahiptir.    
İzmir Sanat ve Tarih Müzesi Kyme Standı
Ege Gübre Helenistik Dönem Parçaları 
Arkaik ve Helenistik Dönem Buluntuları
Ege Gübre Buluntuları
Ege Gübre Kazıları ve Buluntuları: Ege Gübre Höyüğü Kazıları 2004 yılında sayın Yrd.Doç.Dr. Haluk Sağlamtimur’un sorumluluğunda  başlatılmıştır. Kalıntılar zeminden en az 3-4 mt aşağıda başlamaktadır. Höyük yanında bulanan derenin getirmiş olduğu alüvyonlar tarafından örtülmüş olan höyüğün zaman içinde düzleştiği görülmüştür. Kazı alanının ortasında bulunan yaklaşık 400 metrekarelik bir avlunun etrafında toplanan kare, dikdörtgen ve yuvarlık planlı yapılar dikkat çekicidir. Bu odalar 70-80 cm’lik duvarlardan örme taşlardan yapılmış olduğu görülen yapıların tabanı çamur sıvalıdır. Duvarlarda harç olarak çamur kullanılmıştır ve duvarlar dal örme tekniği imal edilmiştir. Avlunun dere kenarında taşkınları engellemek amacıyla 1,5-2 mt kalınlığında 3-4 sıra duvar olarak kullanılan örme duvarlar ortaya çıkarılmıştır.
Helenistik Dönem buluntusu çok sayıda seramiği ise şu şekilde sınıflandırabiliriz. Siyah firnisli seramikler, kaseler, baskı bezeli kaseler, içe –dışa dönük ağızlı kaseler, skyphos kapları, balık tabakları bol miktarda ele geçmiştir.
Buluntular arasında Ana Tanrıça figürinleri, mühür baskıları vardır. Höyüğün içinde bulunan kuyu bol miktarda pişmiş toprak figürin ve seramik heykelcik buluntusu vermiştir. Burada ele geçen bol miktardaki çatı kiremitlerinden dolayı, buranın Kyme Şehrinin son yerleşkesi olarak düşünülmektedir.
Helenistik Dönem Figürin Başı
Ege Gübre Buluntusu
Ana Tanrıça Figürinleri
Helenistik Dönem Skyphos
Helenistik Dönem Skyphos
Helenistik Dönem Buluntusu
Kaynakça: Yrd.Doç.Dr. Haluk Sağlamtimur -Ege’nin İlk Çiftçileri –Ege Gübre –Arkeoatlas No:5 -2006 / Zafer Derin- İzmir’in Prehistorik Yerleşimi- Yeşilova Höyüğü 2005-2006 Yılı- Ege Üni. Arkeoloji Dergisi -2009 / Tuncay Küçük- Ege Gübre Kazısı Helenistik Dönem Seramikleri -2006 / Seçil Çokoğullu –Ege Gübre Kazısı’ndan Ele Geçe Pişmiş Toprak Heykelcikler -2007 / http://www.ebruliturizm.com.tr/

Taylan Köken