10 Ocak 2012 Salı

Atarneus Antik Kenti-III (Atarna-Ağıltepe-Ağıl Kale-Dikili Kalesi -Kaletepe) / İZMİR / AİOLİS / Dikili

Atarneus Kalıntıları ve Araştırma Sonuçları: Atarneus’da sistemli bir kazı yapılmamıştır. Sistemli kazı yapılamayan her kentte olduğu gibi Ataneus’da hırsızların kaçak kazıları ile tahribata açık durumdadır.   

Atarneus Antik Kenti 1878-1908 yılları arasında H.G.Lolling, C.Schuchhardt, A.Conze, P.Schazmann ve W.Dörpfeld tarafından araştırılmıştır. Alman Arkeoloji Enstitüsünden Dr. Felix Pirson yönetiminde bir ekip tarafından 2006 yılında “Pergamon Çevresi Yüzey Araştırması” projesi çerçevesinde günümüzde de devam eden incelenmeye başlanmıştır.
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları

2006 Yılı Atarneus Araştırma Sonuçları:
Kentin günümüze dek gelen yer yer sağlam görünümündeki surlarıdır. Atarneus surları birkaç yapım evresi ile yukardan aşağı doğru yapılmışlardır. Dış tarafı Klasik ve Helenistik Dönemde yenilerek değiştirilmiş ve genişletilmiştir. En geniş haline Klasik Dönemde ulaşan surlar, Arkaik Dönemdeki durumu ancak kazılar sonucu ortaya çıkacaktır. Geç Bizans Döneminde surlar tepe noktasında küçülerek en düşük seviyesinde kale yerleşimi olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus’da diğer tepe yerleşimlerinde görmüş olduğumuz teraslar görülmektedir. Fakat herhangi bir tiyatro ve stoa kalıntısı görülmemektedir. Bol miktarda duvar kalıntısı, çanak çömlek parçası, binaların yıkıntıları detaylı kazıları yıllardır beklemektedir.
Kent dışındaki doğu ve batı nekropolisleri kentte en ağır tahribata uğrayan yerlerdir. Sandık türü ve Tümülüs çeşidi mezarlar bol miktardadır. 
Sur içinde Geç Helenistik Dönem yapısı dikkat çekicidir. F.Pirson bu yapının bir saray kalıntısı olduğunu belirtmekte ve buranın yeniden kazılarak diğer Batı Anadolu kentlerinin sarayları ile karşılaştırılmasını belirtmektedir.

Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları
Atarneus Surları

2007 Yılı Atarneus Araştırma Sonuçları:
2007 yılı çalışmalarında 2006 yılında başlayan detaylı haritalama çalışmasına devam edilmiştir. Ele geçen buluntuların en eskisi kentin başlangıç tarihini belgelemektedir. Troya VI. Seramik parçasına göre Atarneus tarihini Geç Bronz Çağından başlatılabilir.
Yapılan tespitlerde 2,8 mt kalınlığında sur duvarlarının en azından kentin akropol tepesini çevrelediği tespit edilmiştir. Atarneus Erken Helenistik Döneme kadar bölgenin en önemli kentiydi. MÖ.300’lü yılların başında Pergamon şehrinin akropolis yerleşimi ile aynı boyuttaydı.
MÖ.300 yıllarında, Klasik Dönem öncesi günün şartlarına uygun kentin daha aşağıdan geniş bir şekilde çevreleyen daha çağdaş surlar ile tahkimat yapıldığı belirlenmiştir.
Kent Geç Helenistik Döneme kadar refah seviyesi yüksek bir yaşam geçirmiştir. Yüzey araştırmalarında ele geçen ithal ürün parçalarında kentin zenginliği görülmektedir. Ama bu zenginliği yansıtan bina yapılarına ise kentte rastlanılmamaktadır.    
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
Atarneus Terasları 
2008 Yılı Atarneus Araştırma Sonuçları:
Akropol merkezinde bulunan ve Orta –Geç Bizans Dönemine kadar varlığını sürdüren kale merkezinin etrafında dağınık biçimde değişik yerleşim birimleri tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır.
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
2009 Yılı Atarneus Araştırma Sonuçları:
Atarneus Yüzey Araştırmalarını yapan Alman ekibi tarih kitaplarında bahsedilen ve Atarneus Antik Kentinin yok oluşu ile ilgili şu tespiti belirtmektedirler: Atarneus’un yok oluşu ovanın zaman içinde bataklık haline gelmesinden değil de, Pergamon şehrinin bölgeyi tamamen etki altına alması sonucu önemini yitirmesi ile olmuştur.  
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Saray Kalıntısı
Kentin su sisteminde sular, 22cm çapındaki pişmiş topraktan borular ile iletiliyordu. Kentin suyunun bu borularla Nebiler Ilıcasından getirildiği düşünülmektedir.
MÖ.400 Hearkles
MÖ.350-300 Apollo
MÖ.350-300 Apollo
MÖ.350-300 Apollo
Kaynakça: Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal –Anadolu Kültür Tarihi –Tübitak Yay.-1998 / Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Nimet Ezgi Türken –Kuzey Ege Bölgesi Yerleşim Merkezlerin Su Sistemleri -2006 / Bergama Belleten Sayı:12 -2003 / 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt3 -2007 / 26. Araştırma Sonuçları Cilt2 -2008 / 27. Araştırma Sonuçları Cilt2 -2009 / 28. Araştırma Sonuçları Cilt3 -2010 / http://www.asiaminorcoins.com/  

Taylan Köken