22 Aralık 2011 Perşembe

Neon Teikhos Antik Kenti-III (Arkhangelos-Ceneviz Kale) / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Yanık Köy

Neon Teikhos Tabelası
Yanık Köy
24 Temmuz 2011 tarihinde kenti ziyaret etmiştik. Resimler bu ziyarettin resimleridir. Kenti kaldığımız yerden tanıtmaya devam ediyoruz.
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Sur Duvarları
Akropolde Burç Kalıntısı
Akropolde Burç Kalıntısı
Akropolde Burç Kalıntısı
Akropolde Burç Kalıntısı
Akropolde Burç Kalıntısı
Akropolde Burç Kalıntısı

Akropolde Sur Duvarları
Akropolde Sur Duvarları
Akropolde Burç Kalıntısı
Kentin üzerindeki Sardene Dumanlı Dağ’ın  güneye bakan yamaçlarında Ballıktepe altındaki Serden Kayalıkları mevkiinde bir Kybele kaya kabartması bulunmaktadır.   
Akropolde Sur Kalıntıları
Akropolde Sur Kalıntıları
Akropolde Sur Kalıntıları
Akropolde Sur Kalıntıları
Akropolde Sur Kalıntıları
Akropolde Sur Kalıntıları
Akropolde Sur Kalıntıları
Tilkilik Tepe, Neon Teikhos’a yakın bir mevkiidir. Bu tepenin güney ucunda, kayaya kazılmış olarak Grek Harflar, haç izleri ve ayak izleri ilgi çekicidir.
Tilkilik Tepesi
Tilkilik Tepesi
Tilkilik Tepesi
Tilkilik Tepe’den kuzey yönünde tırmanışa devam edilirse Gök Tepe mevkiine gelinir. Gök Tepenin doğu ve kuzey yönündeki eteklerinde, bazıları hırsızlar tarafından talan edilen mezar gruplarına rastlanmıştır. Tarihleme yapılabilecek her hangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Akropol Kayalığı
Akropol Kayalığı
Akropol Kayalığı
Akropol Kayalığı
Gök Tepenin kuzey eteklerinden devam edilerek Sarı Kayalar mevkiine gelindiğinde, burada da hırsızlar tarafından soyulmuş olan mezarlara rastlanmıştır.
Destek Duvarı
Destek Duvarı
Destek Duvarı
Destek Duvarı
Polygonal Duvar Bakiyesi
Gök Tepe ile Tilkilik Tepenin batısında kalan ve köylülerin Kamber Ağılları dediği yerde kalın duvar temellerine rastlanmıştır. Yine burada da kaçak kazı ile tahrip edilen mezar bakiyelerine rastlanmıştır.
Bina Temeli
Bina Temeli
Bina Temeli
Bina Temeli
Günümüzde de Kullanılan Bir Kuyu
Kiremit Parçaları
Mimari Parça
Mimari Parça
Mimari Parça
Neon Teikhos’un tam karşısında yer alan Değirmen Tepe’de araştırmalar yapılmıştır. Yüzeyde Roma Dönemi günlük kullanım kaplarının parçaları tespit edilmiş ve buraya yakın Tümülüs olduğu düşünülen ve yine kaçak kazıya maruz kalmış iki yükseklik tespit edilmiş ve belgelenmiştir.    
Zeytin İşliği -2
Zeytin İşliği -2
Zeytin İşliği -2
Zeytin İşliği -2
Zeytin İşliği -2
Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Prof. Dr. Armağan Erkanal- 2001 Kuzey İzmir – Menemen Ovası Yüzey Araştırması- 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2002 / George E. Bean – Eskiçağda Ege Bölgesi – Arion Yayınevi – 1997 / Prof. Dr. Ersin Doğer – İlk İskanlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi – Sergi Yayınevi -1998.

Taylan Köken