30 Aralık 2011 Cuma

Myrina Antik Kenti-II (Mourina-Marinna) / İZMİR / AİOLİS / Aliağa

Myrina Kısa Tarihçesi: Myrina Herodotos tarihine göre Aiol boylarının Batı Anadolu topraklarında kurmuş olduğu 12 Aiol kentinden birisidir. Bu bilginin haricinde kentin Hellenleşmesi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Bu kentin bir Amazon Kraliçesi tarafından kurulduğu kabul edilmektedir. Bu bilgiye göre Myrina’nın MÖ.1200 yıllarında kurulduğu kabul edilmektedir. Kent adının kökenine bakarak ve Smyrna Kenti ile kuruluş benzerliği yapan Myrina’nın Luvi kültürünün Batı Anadolu egemenliği kültüründe bir halka olduğu düşünülmektedir.
Hellenleşme döneminde diğer Aiol kentlerinden farklı bir tarihçeyi izlemeyen Myrina’nın adı geçen bir etkinliği olmamıştır.
İzmir-Çanakkale Yolundan Myrina
Myrina Bina Kalıntısı
Myrina Bina Kalıntısı
Myrina
Mimari Parça
Mimari Parçalar
Birki Tepede Geç Dönem Surları
Berki Tepeden Öteki Tepe
MÖ.399 yılında Sparta’lı komutan Thibron tarafından, Pers egemenliğinden kurtarılıp diğer Batı Anadolu kentleri gibi kendisinin korumasına geçmiştir. Pers egemenliğinde Gambreion, Eski Gambreion ve Gryneion ile birlikte İranlı Gongylos adlı birinin oğullarına tımar olarak verilmiş bir kentti. 
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman

Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
MÖ.218 yılında ise Bergama kralı I.Attalos Batı Anadolu’da Seleukos’lar ile egemenlik için çekişirken, önce Seleukos Prensi Akhaios’un yanında yer alan Myrina Halkı daha sonra Attalos’un Akhaios ile giriştiği savaşta, Kyme ve Foça ile birlikte tekrar Bergama Krallığının yanında yer almışlardır.
Yeni Şakran’da bulunan Gryneion Antik Kentinde bulunan Apollon Tapınağı bu kentin zayıflaması ile birlikte Myrina tarafından sahiplenilmiş ve kendisine saygınlık kazandırmıştır.
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina Liman
Myrina MS.17 yılında bölgede meydana gelen büyük bir depremle çok tahribata uğramıştır. İmparator Tiberius tarafından yeniden kurulan kent, Tiberius’a olan minnetleri için kentin adını bir ara Sebastopolis (İmparatorun kenti anlamında) olarak değiştirirler. Fakat çok kısa bir zamanda bu ad kullanılmaz olur.

Kaya Mezarının Olduğu Tepe -İntaş
Kaya Mezarının Olduğu Tepe -İntaş
Birki Tepedeki Tiyatronun Yeri 
Birki Tepedeki Tiyatro Oyuğu
MS.106 yılında bir kez daha depremle yıkılan Myrina tekrar kurulur. Fakat bölgede Hıristiyanlığın yayılması ile Apollon Tapınağının kente getirmiş olduğu saygınlık bitmiş ve kent ekonomik olarak gerilemiştir.  
Öteki Tepede Kaçak Kazı
Öteki Tepede Kaçak Kazı
Öteki Tepede Kaçak Kazı
Öteki Tepede Kaçak Kazı
Anadolu’nun Galatlar tarafından istilası sırasında Myrina’yı yağmalamışlar ve bölgenin Galatia adı ile anılmasına sebep olmuşlardır.
MS.400-500 yıllarında Ephesos (Efes) Metropolitliğine bağlı bir piskoposluk merkeziydi.
Tümülüs Kalıntıları
Tümülüs Kalıntıları
Tümülüs Kalıntıları
Kaçak Kazı Tahribatı
Kaçak Kazı Tahribatı
Kaçak Kazı Tahribatı
Tümülüsten Mimari Parça
Tümülüsten Mimari Parça
Kaçak Kazı Tahribatı
Tümülüs Kalıntıları
Tümülüs Kalıntıları
Tümülüs Kalıntıları
Tümülüsde Yapılan Ağır Tahribat
Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Bergama Belleten No.15 –Bergama Müzesi Özel Sayısı -2006 / Yrd.Doç.Dr. Ömer Özyiğit –6. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1988 / Prof.Dr. Serra Durugönül -23. Cilt1 Araştırma Sonuçları Toplantısı -2005 / George E. Bean – Eskiçağda Ege Bölgesi – Arion Yayınevi – 1997.

Taylan Köken