17 Aralık 2011 Cumartesi

Neon Teikhos Antik Kenti-II (Arkhangelos-Ceneviz Kale) / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Yanık Köy

Neon Teikhos Kalıntıları ve Araştırma Sonuçları: Neon Teikhos antik kentinde arkeolojik kazı yapılmamıştır. Kazı yapılması halinde tepenin eteklerinde teraslar halinde yer alan bir çok önemli eser ortaya çıkacaktır. Şimdilik bu kazıları maalesef define arayıcıları yapmaktadır.
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Kaçak Kazı
Sayın Prof.Dr. Armağan Erkanal 2001 yılında Aiolis yüzey araştırmalarında Yanık Köy ve çevresinde detaylı olarak yüzey araştırması gerçekleştirmişlerdir.
Kanlı Yol'un Başında
Kanlı Yol
Kanlı Yol
Kanlı Yol
Kanlı Yol
Kanlı Yol
Kanlı Yol
Kanlı Yol
Kanlı Yol
Kanlı Yol
Yanık Köy’den ilkçağ kentinin taş döşeli tarihsel yolu bugün de bizi kente doğru götürmektedir. Köylüler bu yolu Kanlı Yol olarak adlandırır. Yol üzerinde çok kenarlı klasik çağ duvarları dikkat çekicidir. Yol üzerinde sık görülen keramik kırıntıları MÖ.600’den Osmanlı Dönemine kadar çeşitli dönemlere aittir. MÖ.300-400 çanak çömlek kırıkları çoğunluktadır. Yol Hellenistik Dönem dış surlarının eteğinde biter.

Akropol
Akropol Tepesi
Akropol Tepesi
Akropol Tepesinden Yanık Köy
Akropolde Kiremit Parçaları
Akropolden Tilkilik Tepesi
Akropolden Tilkilik Tepesi
Akropolden Dumanlı Dağ
Akropol Tepesi Bina Temelleri
Akropolden Doğa Köy
Akropolden Tilkilik Tepesi
Akropol Eteklerinde Bina Temelleri
Yanık Köy Arazileri
Akropol
George E.Bean’nin Akropolis olarak nitelediği tepe düzlüğüne yaklaştıkça, bazı yapıların temel, taban kalıntılarına ve destek duvarlarına rastlanır. Bu tepenin eteklerinde tüm alana yayılmış bu bina bakiyelerinden, özellikle batısında büyük bina temelleri yer almaktadır. Yine eteklerde en büyüğü 3 mt.ye bulan, irili ufaklı nişler bulunmaktadır. Ana kayaya açılmış olan bu nişler, Karia’da bulunan Türbe Ovası, Alabanda ve Gerga’da bulunan benzer nişler dolayısı ile kaya kültü olarak değerlendirilmektedir. Nişli kayadan devam edince, Akropolün kuzeybatısında temeli bugüne kadar gelen tapınak olduğu düşünülen bir binanın duvar izlerine rastlanmıştır. Ayrıca tepenin en yüksek noktasına çıktığınızda, kayaya oyulmuş adak yeri izlerine de rastlanmaktadır. Akropolde en yüksek yerinde iç kale sur parçaları ve yapı izlerinin kalıntıları mevcuttur. Harçlı duvar kalıntısı ortaçağa tarihlenebilir.  
Akropol Tepesi
Akropol Arkası
Akropol Arkası
Akropol Tapkı Alanı
Akropol Tapkı Alanı
Akropol Tapkı Alanı
Akropol Tapkı Alanı ve Temel İzleri
Akropol Tapkı Alanı
Akropol Tapkı Alanı
Sur duvarlarının dışındaki kuzey düzlükte görülen zeytinyağ atölyesine ait pres ve değirmen taşları Roma Döneminden kalmadır. Bu taşlar o dönemde Sardene (Dumanlı Dağ) eteklerinin zeytin ağaçları ile kaplı olduğunu düşündürmektedir.
Zeytinyağı İşliği ve Akropol
Zeytinyağı İşliği ve Akropol
Zeytinyağı İşliği
Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Prof. Dr. Armağan Erkanal- 2001 Kuzey İzmir – Menemen Ovası Yüzey Araştırması- 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2002 / George E. Bean – Eskiçağda Ege Bölgesi – Arion Yayınevi – 1997 / Prof. Dr. Ersin Doğer – İlk İskanlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi – Sergi Yayınevi -1998.

Taylan Köken