29 Aralık 2011 Perşembe

Myrina Antik Kenti-I (Mourina-Marinna) / İZMİR / AİOLİS / Aliağa

Myrina Yeri: İzmir ili Aliağa ilçesi sınırları içinde bulunan Myrina Bergama’dan İzmir’e giderken, Aliağa’ya girmeden 3km önce Güzelhisar (Pythikos/Titnaios) Çayının denize döküldüğü burunda bulunan iki tepe üzerinde kurulmuştur. 
Myrina Uydu Görüntüsü
Myrina Planı
Myrina Tabelası
Güzelhisar Çayının Denizle Buluşması
Myrina Güzelhisar Çayı
Öteki Tepeden Güzelhisar Çayı
Öteki Tepeden Güzelhisar Çayı
Öteki Tepeden Güzelhisar Çayı
Öteki Tepeden Güzelhisar Çayı
Öteki Tepeden Birki Tepe
Myrina Adı: Amazon kraliçesi Myrina tarafından kurulduğu rivayet edilir.
Bazı yazıtlarda Mourina, Marinna olarak da adlandırılan Myrina’nın kök olarak Luvi/Pelasgos dilinden gelmekte olduğu belirtilmektedir. M(a)-ur(a)-ina öğelerinden türetildiği Prof.Dr. Bilge Umar tarafından belirtilmekte ve “Yüce Ma(Ana Tanrıça)’sal” yani "Yüce Ana Tanrıçaya Tapkının Yurdu" anlamına gelmektedir.
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
Birki Tepe
İki tepe üzerinde kurulmuş olan Myrina Antik Kenti’nin yerleşmiş olduğu tepeler yakın ve büyük olanı Birki, Biriki veya Beriki Tepe olarak, deniz kenarında olan küçük tepe ise Öteki Tepe olarak adlandırılmaktadır.    

Öteki Tepe
Öteki Tepe
Öteki Tepe
Öteki Tepe
Öteki Tepe
Öteki Tepe
Öteki Tepe
Öteki Tepe
Öteki Tepe

Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Bergama Belleten No.15 –Bergama Müzesi Özel Sayısı -2006 / Yrd.Doç.Dr. Ömer Özyiğit –6. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1988 / Prof.Dr. Serra Durugönül -23. Cilt1 Araştırma Sonuçları Toplantısı -2005 / George E. Bean – Eskiçağda Ege Bölgesi – Arion Yayınevi – 1997.

Taylan Köken