27 Ağustos 2011 Cumartesi

Bekirler (Çeşmesi) Yerleşimi / İZMİR / AİOLİS / Aliağa / Helvacı Köyü

Bekirler Çeşmesi Höyüğünün Yeri: İzmir İli Aliağa İlçesi Helvacı Köyü sınırlarındadır. Menemen Foça karayolu yakınında Gediz (Hermos) Irmağının kuzey kollarından birinin yanındadır. Denizden uzaklığı yaklaşık 10 km.dir. Araptepe Höyük yaklaşık 600 mt uzaklıktadır. Prehistorik dönemde etrafındaki diğer yerleşimler gibi denize çok yakın bir konumdaydı. 
Bekirler Çeşmesi
Bekirler Çeşmesi
Bekirler Çeşmesi
Bekirler Yüzey Araştırmaları Sonuçları: Ord. Prof. Dr Muzaffer Şenyürek tarafından Helvacı Höyücek Kazıları sırasında çevrede yapılan yüzey araştırmaları esnasında, Araptepe ile birlikte 1949 yılında keşfedilmiştir. Burada bulunan keramik parçalarının Troya II. Kültür Dönemine ait olduğu belirlenmiştir. (Zafer Derin- İzmir’in Tarih Öncesi Dönemi ve Yeşilova Höyüğü 2010)    

Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi
2001 yılında Prof. Dr. Armağan Erkanal yönetiminde Güney Aiolis Yüzey Araştırmaları ile Panaztepe yerleşiminin çevre yerleşimler ile olan ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Araptepe Höyüğü ile birlikte ele alınan Bekirler Yerleşiminde bulunan malzemelerin büyük bir bölümü klasik döneme aittir. (Prof. Dr. Armağan Erkanal- 2001 Kuzey İzmir-Menemen Ovası Yüzey Araştırması- 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt1 2002)
Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi
Ayrıca bu döneme tarihlenmiş mimari kalıntılar da saptanmıştır. Arkaik, Helenistik, Roma ve şüpheli Bizans Dönemi çanak çömlekleri ele geçmiştir.  Bunun yanında ele geçen el yapımı; kırmızı astarlı çanak çömlek parçaları ve çakmaktaşından aletler Troya I-II tabakaları ile çağdaş kabul edilmiştir. (http://www.tayproject.org/)
Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi
Başka bir kaynakta yönetici Aretakles imzalı MÖ.250-240 yıllarına tarihlenen Rhodos Kökenli Amphora mührüne sahip bir parça yerleşimin tarihi açısında dikkat çekicidir. (E.Doğer- G.C.Şenol- Batı Anadolu’da Bulunan Bir Grup Amphora Mühürü 1997)
Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi
Bekirler Yerleşimi

NOT: Resimler 24.08.2011 tarihinde yapmış olduğumuz ziyaret esnasında çekilmiştir. 

Taylan Köken