7 Ağustos 2011 Pazar

Eski Emiralem (Miralem/Myrelama/Murelama) / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Eski Emiralem Köyü

Emiralem Adı: Emiralem, Miralem ve Hamzabeyli Köyü olarak da isimleri kayıtlarda geçmektedir. 
Prof.Dr. Bilge Umar Türkiye’deki Tarihsel Adlar isimli kitabında Emiralem’in Rumca Myrelama adının Luvi dilinde Murelama’dan gelme olduğu ve bunun da Mur(a)-ela-(u)ma yani “Yüce Ma-Geçidinin Halkı” anlamında olduğunu söylemektedir.
Emiralem Cami 
Emiralem Cami Minaresi
Minarede Kullanılan Devşirme Taşlar
Cami Girişindeki Çeşme Yalağı
Cami Şadırvanı

Prof.Dr. Ersin Doğer Menemen Tarihi kitabında Miralem veya Emir-i Alem’in Osmanlıda önemli bir unvan olduğunu belirtmektedir. Barış zamanında sarayda, savaş zamanında ise ordunun önünde yürüyen bu görevliler, şehzadelerin bayrak, sancak ve alemlerini korumak işini yüklenmişlerdi. Miralem terfi ettiğinde sarayın dışına Beylerbeyi veya Sancakbeyi görevlerine terfi ederdi.
İlk adı Hamzabeyli olan köyün Osmanlı Döneminde bir Miralem’e dirlik olarak verilmesi ile isim değiştirdiği düşünülmektedir.   

Emiralem Köyünün Yeri: İzmir ili, Menemen ilçesine bağlı Eski Emiralem (Miralem) (Hamzabeyli) Köyü Yamanların kuzeydoğu yönündeki eteklerinde bulunan Küçük Ballıkkayası’nın eteklerindedir. 

Emiralem Yapıları: Eski Emiralem’de rahatça dolaşıp günümüze gelen Cami, Çeşme ve Mezarlık’taki görüntüleri sizler de alabilirsiniz. 5 Temmuz 2011 tarihin yapmış olduğumuz ziyaret de çekmiş olduğumuz resimler ektedir.
Eski Emiralem Cami
Cami Giriş Kapısı
Cami Kitabesi
Cami İçi
Emiralem Eski Çeşme Bakiyesi
Emiralem Eski Çeşme Bakiyesi
Tarihi Mezarlık
Tarihi Mezarlık
Tarihi Mezarlık
Tarihi Mezarlık
Kaynakça: Ersin Doğer – İlk İskanlardan Yunan İşgaline Kadar Menemen ya da Tarhaniyat Tarihi – Sergi Yayınevi – 1998 / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi (1993) 

Taylan Köken