17 Ocak 2011 Pazartesi

Panaztepe Yerleşimi-I (Banaz-Panaz-Panassa) / İZMİR / AİOLİS / Menemen / Maltepe Beldesi

Panaztepe Adı: Banaz / Panaz / Banas / Panassa adı Luvi veya ardılı dillerden gelir. Pa- (wa)na- (a)ssa, “Su (ırmak)-sal-kent” anlamındadır.
Panaztepe Kazı Haritası
Panaztepe
Panaztepe Yeri ve Önemi: İzmir ili Menemen ilçesi Maltepe Beldesinin 4 km doğusunda yer alır. Ege Denizine 10 km uzaklıktadır. Hermos (Gediz) ırmağı deltayı doldurmadan önce deniz kenarında olan bir kentti. Hem deniz kenarında olması, hem de eski kara yolunda kavşak niteliğinde bir noktada olması sebebiyle ticari olarak önemli bir konumda olduğu düşünülmektedir. MÖ.2000’li yılların Batı Ege yaşamı ve ticareti konusunda en önemli bulgular Panaztepe’ de ele geçirilmiş ve ayrıntılı araştırmalarla paylaşılmıştır. Yerleşim Erken Tunç Çağından Osmanlı devrine kadar iskân görmüştür. 1985 yılında Prof.Dr. Armağan Erkanal ve eşi Prof.Dr. Hayat Erkanal tarafından başlanan kazılar günümüze kadar devam etmiştir. Kazılar özellikle iki Nekropol alanı , Akropol ve Liman Kent bölümünde yapılmıştır. Kazı buluntuları İzmir Arkeoloji Müzesinde ve İzmir Sanat ve Tarih Müzesinde sergilenmektedir. 
Panaztepe Buluntuları
Panaztepe Buluntuları
Mühür MÖ.2000
Süs Eşyaları MÖ.2000
Matara MÖ.2000
Fincanlar MÖ.2000
Kapaklı Amphora MÖ.2000
Rhyton Orta Tunç Çağı
Rhyton Orta Tunç Çağı
Rhyton Orta Tunç Çağı
MÖ.2000'li yıllarda iskân görmeye başlayan Panaztepe, Orta Tunç Çağının önemli bir Liman Kent'iydi. Panaztepe'de ele geçen ve özellikle Yunanistan, Doğu Ege ve Kikladlar gibi Ege Dünyasının farklı bölgesel kültürleriyle denizaşırı ilişkileri ortaya koyan ithal malzeme de gözöününe alındığında Panaztepe'nin yalnızca Batı Anadolu açısından değil, aynı zamanda Ege Dünyası'ndaki Orta Tunç Çağı sürecinin anlaşılması; dönemin bölgeler arası kültürel ve ticari faaliyetlerine ışık tutulması açısından oynadığı önemli rol daha açık bir şekilde görülebilmektedir. (Panaztepe 2009 Yılı Çalışmaları)

Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Bilge Umar- Türkiye’deki Tarihsel Adlar- İnkılâp Kitabevi (1993)

Taylan Köken