20 Kasım 2013 Çarşamba

Mylai Kalıntıları / KİLİKİA / MERSİN / Silifke –Taşucu Beldesi

Mylai Kalıntılarının Yeri: Mersin İli, Silifke İlçesi Taşucu Beldesinin 5km kadar güney batısında kalan kalıntılardır.
Mylai Uydu Görüntüsü
Mylai Adı ve Anlamı: Myla veya Mula Sayın Bilge Umar’a göre Anadolu’da örneklerine bol miktarda rastlanan (Moulassa-Moula-Mylasa-Mylassa) zamanla Helen diline yerleşmiştir. Myla/Myle Helen dilinde “Değirmen” anlamındadır.
Mylai Uydu Görüntüsü Yakından
Mylai Kalıntıları ve Yüzey Araştırmaları: Mylai Kalıntıları günümüzde Taşucu Beldesinin üzerine oturduğu Holmi Antik Kenti ile karıştırılmakta veya orası kabul edilmektedir. Bazı kaynaklara göre Mylai, Holmi’nin bir mahallesi olarak anılmaktadır. Mylai Kalıntıları Manastır veya Mylai Manastırı olarak da anılmaktadır.
Kalıntılar arasında sahil kesiminde bir hamam kalıntısı, sahil kesimini karayolu ikiye ayırmış olup, yolun üstünde, tepeye doğru yerleşim kalıntıları devam etmektedir. Bu kalıntılar arasında yüze yakın ev kalıntısı, zeytinyağı işlikleri, su sarnıçları, kaya mezarları ve anıt mezarlar görülmektedir. Kalıntılar dönem olarak Roma ve Bizans Dönemlerinden kalmadır.
Mylai’de eski kaynaklarda anılan iki önemli yerin varlığı dikkat çekicidir. Birincisi doğu kesiminde bulunan bir girintideki mağara içinde Apollon Sarpedonios kutsal alanı yer almaktaydı. Mağara bir kült ayini sırasında MS.4.yüzyılda yıkılmış ve içinde bir çok Hıristiyan yaşamını kaybetmiştir. Bu pagan kutsal alan, girintinin sütünde taş ocakları işletildiğinden günümüze kalamamıştır. Nitekim Sayın Prof.Dr. Mustafa H.Sayar “Kilikya Yüzey Araştırmaları” kapsamında 2005 yılında bu tapınaktaki tahribatı incelemek istemiş, ancak tapınağın varlığı konusunda herhangi bir bilgi vermemiştir.
Mylai’deki ikinci önemli yapıysa yine bu girintiye yakın konumda Thedoros adına yapılan kilisedir. Bu kilise Holmi kentinden karayoluyla gelenler ve deniz yoluyla gelenlerce ziyaret edilmekteydi. Bu kilise de, tapınak gibi günümüzde yok olmuştur.
1978-1988-1989-1994 yıllarında Adana Koruma Kurulu tarafından Holmi Kenti olarak I. Ve III. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.   

Kaynak: www.mersinkulturturizm.gov.tr / Prof.Dr. Guntram Koch – www.akmedadalya.com / Prof.Dr. Mustafa H. Sayar -24. Raşatırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2 –Çanakkale -2006 / Bilge Umar –Türkiye’deki Tarihsel Adlar –İnkılâp Kitabevi -1993.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder