1 Aralık 2012 Cumartesi

Aigai Antik Kenti-VII / MANİSA / AİOLİS –Köseler Köyü

Macellum: Agora binasının alt dükkanlarının önündeki düzlükte yuvarlak basamaklı yapısı ile dikkati çekmektedir. Helenlerin Makellon, Romalıların Macellum dediği bu yapı balık veya et pazarı olarak kullanılmaktaydı. 8,5 m. çapındaki düzgün taşlardan dört basamak olarak imal edilmiştir. Yapının ilk basamaklarına bazı (Γ, M, N, Δ, Z, C) Yunanca harfler kazınmıştır. Macellum zemini ıslak kullanıma uygun düzgün blok taşlarla döşenmiştir. MS.100 yıllarında yapıldığı düşünülmektedir.
Macellum Tabelası
Macellum Kazılmadan Önce
Macellum Kazıldıktan Sonra 
Macellum
Macellum
Macellum'dan Güzelhisar Çayı
Macellum Destek Duvarı
Macellum Destek Duvarı
Macellum Destek Duvarı
Macellum Destek Duvarı
Macellum Destek Duvarı
Macellum Destek Duvarı
Macellum Destek Duvarı
Macellum Basamakları
Macellum Basamakları
Macellum ve Agora
Aigai Su Sistemi: Kentin su ihtiyacı açık kanallarla kentin değişik yerlerinde bulunan su sarnıçlarında toplanmaktadır. Sayın Nimet Ezgi Türken 21 adet su sarnıcını tespit edip, tezinde bunlar hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Kentin tamamı düzgün taşlarla kaplandığından, su ihtiyacı yağmur sularının kanallar sistemiyle bu sarnıçlara temiz bir şekilde aktarılması ile sağlanıyordu.   
Bu su sarnıçlarından biri (1. nolu sarnıç) 2006 yılında kazılmıştır. Agoranın 70 m. batısında Akropolis kuzey sur yapısının hemen dibindeki bu sarnıçta, geç 12-13. yüzyıllara ait Bizans sırlı ve sırsız, açık ve kapalı kaplar ele geçmiştir. Sarnıç diğer benzerleri gibi volkanik trakit kayaya oyularak yapılmıştır. Sarnıç ağzı 2x1,5 m. boyutlarında olup, derinliği 3,5 m. kadardır.
1. Nolu Sarnıç
1. Nolu Sarnıç
1. Nolu Sarnıç Buluntuları
1. Nolu Sarnıç
1. Nolu Sarnıç
1. Nolu Sarnıç
1. Nolu Sarnıç
1. Nolu Sarnıç
Su Toplamak İçin Arklar 
2. Nolu Sarnıç
Sarnıç
Sarnıç
Kent Girişindeki Gölcük
Kent Girişindeki Gölcük
Güney Hamamı: Güney Hamamı Gymnaseion ile Tiyatro arasında kalan bölümdeydi. Diğer Roma Dönemi antik kentlerinde rastladığımız gibi Gymnaseion yapısının devamıdır. MS.2-3. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Güney hamamı, Gymnaseion hamamı olarak da anılmaktadır. Güney hamamı diğer kamu alanları gibi kazılmayı ve temizlenmeyi bekliyor. 
Güney Hamamı Tabelası
Güney Hamamı
Güney Hamamı
Güney Hamamı
Güney Hamamı Ayrıntı
Güney Hamamı Ayrıntı
Güney Hamamı Ayrıntı
Güney Hamamı Ayrıntı
Güney Hamamı Ayrıntı
Güney Hamamı Ayrıntı
Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi (2002) / Yrd.Doç.Dr. Hasan Malay -2.Araştırma Sonuçları Toplantısı -1984 / Prof.Dr. Ersin Doğer -29. Cilt1 Kazı Sonuçları Toplantısı -2007 / Prof.Dr. Ersin Doğer -31. Cilt2 Kazı Sonuçları Toplantısı -2009 / Yrd.Doç.Dr. Hasan Malay –Batı Anadolu’nun Antik Çağdaki Ekonomik Durumu / Sema Polat Öğüt –Principatus Dönemi Küçük Asya’sında Gösteriler -2006 / Şükrü Tül –Aigai: Aiolis’te Bir Dağ-Kent –Ege Yayınları -1995 /  Sedat Akkurnaz –Anadolu’daki Dor Düzenli Tapınaklar -2007 / Nimet Ezgi Türken –Kuzey Ege Bölgesi Tarihi Yerleşim Merkezlerinin Su Sistemlerinin Hidrolik ve Hidrolojik Açısından İncelenmesi -2006 / O.Kürşat Serttürk –M. Hamdi Kan –Altertümer von Aigai (Türkçe Çeviri) -1889 / Aigai Facebook Grup Sayfası.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder