24 Eylül 2012 Pazartesi

Pitane-Pitana Antik Kenti-IV / İZMİR / AİOLİS –Dikili -Çandarlı Beldesi


Pitane Buluntuları: Pitane buluntuları arasında Arkaik Döneme tarihlenen MÖ.630’lı yıllara ait Attika  siyah figür seramiği 146 parça ile en zengin buluntu veren yerdir. Bu döneme ait kyliksler, amphoralar, oinokhoeler, aryballoslar, lekythoslar, diğer çeşitli kaplar, kaseler, tabaklar ve pişmiş topraktan figürinler dikkat çekicidir.
Ayrıca Pitane’nin çoğunluğu Orientalizan Döneme ait yani MÖ.650-570 yılları arasındaki kapların üretildiği yerdir. Batı Anadolu’da Phokaia, Kyme ile birlikte Pitane şehri bu dönemde üretim yapan merkezlerden birisidir.   
Amphora
Amphora Ayrıntı
Aryballos'lar 
Aryballos'lar
Ayaklı Tabak
Dynos
Dynos
Figürinler
Pitane Buluntuları
Kase
Kase
Tabak
Tabak
Tabak
Tabak
Batı Anadolu’da Arkaik ve Klasik dönemlerde cam üretimi ile ilgili fazla ürün ele geçmemiştir. Bu yüzden cam üretimi yapılıp yapılmadığı konularında fazla bilgimiz yoktur. Bunun bir sebebi de kazıların yeterli oranda yapılmadığıdır.
Assos, Adramyttion, Pitane gibi muhtelif nekropol kazılarında bol miktarda iç kalıplama tekniğinde üretilmiş kap ele geçmiştir. Bunların imal yerleri bilinmemekle birlikte, genel düşünce limanları bulunan bu kentlerin, bu cam malzemeleri ithal ettikleridir.
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Oinokhoe
Not: Resimler İzmir Sanat ve Tarih Müzesindeki Pitane standından.

Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi -2002 / Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal – Türk Arkeoloji Dergisi Sayı:10-1 -1960 / Ömür Dünya Çakmaklı –Uşak Arkeoloji Müzesinde Korunan Roma Dönemine Ait Cam Eserler -2007 / Bergama Belleten Sayı:9 -1999 /  Bergama Belleten Sayı:15 -2006 / Yasemin Tuna Nörling -11. Araştırma Sonuçları Toplantısı -1993 / Hülya Boyana –Tarih İncelemeleri Dergisi -2006 /  Sefa Taşkın –Mysia ve Işık İnsanları –Sel Yayınları -1997 / Azra Erhat –Mitoloji Sözlüğü -1996.

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder