24 Haziran 2014 Salı

Datçabelen Höyük / ANKARA / GALATİA / Ayaş –Tekke Köyü

Datçabelen Höyüğün Yeri: Höyük Ankara İli Ayaş İlçesi Tekke Köyünün 500m güneyindedir.
Datçabelen Uydu Görüntüsü
Gökhöyük Mevkii
Datçabelen Höyük Bilgileri: 115x60m ebadında 18m yüksekliğinde olan höyük üzerindeki keramik kırıntılarına göre höyük Orta ve Geç Tunç Çağında iskân görmüştür. Yine bol miktarda Hitit Dönemi keramik kırıntıları toplanmıştır. Höyüğün kuzey yamacında mimari kalıntılar bulunmaktadır. Höyük üzerinde çok miktarda kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir.
Höyük Sachihiro Omura tarafından “1994 Yılı İç Anadolu’da Yürütülen Yüzey Araştırmaları” kapsamında tespit edilmiştir. Höyük Koruma Kurulu Kararıyla 1.Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak 1995 yılında tescil edilmiştir.    

Kaynakça: 13. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:2 -1995

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder