29 Haziran 2014 Pazar

Ayaş Kalıntıları / ANKARA / GALATİA / Ayaş

Ayaş’ın Yeri: Ayaş, Ankara merkezinden 57 km uzaklıktaki eski tarihi bir ilçedir.
Hisartepesi Uydu Görüntüsü
Ayaş Uydu Görüntüsü
Ayaş Uydu Görüntüsü
Ayaş Adı ve Anlamı: Ayaş adı ilgili doyurucu bir bilgi yoktur. Tüm bilgiler varsayımlar üzerine kurulmuştur. Ayaş isminin Ayas’dan geldiği söylenmektedir. Ayas, öztürkçede “Parlak, aydınlık gece” demektir.
Ramsay’ın haritasında ise Ayaş merkezi veya çok yakınındaki bir noktaya lokalize edilebilecek kentin adı ise Prasmon’dur.
Başka bir kaynağa göre Ayaş Grekler tarafından Mnizos adıyla kurulmuştur.
Ayaş Tarihi Harita
Eski Bir Ayaş Resmi
Ayaş Kısa Tarihçesi: Bölgenin Paleolitik Dönemden itibaren yerleşim gördüğü, bol miktarda mağara yerleşiminin bulunması, bu dönem imalatı tekil buluntuların ele geçmesiyle ispatlanmıştır. Yine bölgede bol miktarda bulunan İlk Tunç Çağı höyükleri, Düz Yerleşimleri, Kaleler ve Nekropoller bu bölgenin tarihi iskânlarıdır.
Ayaş ve ilçesi daha sonra bölge tarihiyle hareket ederek Hititliler, Frigler, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyeti altında varlığını sürdürmeye devam edecektir.
Ayaş İlçesi merkezinde bir çok ev, cami, çeşme ve diğer yapılar Koruma Kurulu kararlarıyla koruma altına alınmış ve vakıflara bağlı eserler restore edilerek yenilenmiştir. Ayaş Beypazarı’ndan sonra bölgenin en dikkat çekici ilçesidir.     
Hisartepesi
Hisartepesi Yakınında Devşirme Malzeme
Ovabağları Höyük Bilgileri: Ayaş halkının Hisartepesi olarak andığı höyük Ayaş’ın 2km batısında Ovabağları Mevkiindedir. 860 m rakıma sahip bir tepenin üzerindedir. Höyüğün doğu ve kuzeyini saran Ayaş Çayı höyüğün 60 m altından akmaktadır. Höyüğe güney kısmından 15-20 m’lik bir yükseklikten ulaşılması daha kolaydır. Tepe noktası, uzunluğu 50 m civarında bir duvarla çevrelenmiştir. Duvarın bazı bölümleri izlenememektedir. Duvar en iyi korunmuş yerinde 0,40m yüksekliğinde olup, harç kullanılmadan, orta büyüklükteki taşlarla, kuru teknikle inşa edilmiştir. Yüzeyde ele geçen seramik kırıntıları höyüğün Roma ve Bizans Dönemlerinde iskân gördüğünü göstermektedir.

Kaynak: Levent Egemen Vardar –Galatia Bölgesi Kaleleri Yerleşmeleri Yüzey Araştırması Ankara ve Bolu İlleri 2000 -19. Araştırma Sonuçları Toplantısı Cilt:1 2001 / Ayaş Tanıtım Dosyası / Bilge Umar –Türkiye’deki Tarihsel Adlar –İnkılâp Kitabevi -1993

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder