15 Nisan 2012 Pazar

Elaia Antik Kenti-III (Elauwa) / İZMİR / AİOLİS / Bergama / Zeytindağ Beldesi / Kazıkbağları

Elaia Kalıntıları ve Araştırma Sonuçları: 1989 yılında I. Ve III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenen Elaia Antik Kenti Bergama Kazı heyetleri tarafından ziyaret edilip yüzey araştırmaları ile araştırılmış ve haritaları çıkarılmıştır.
Keramik Buluntu Planı
Keramik Kalıbı
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Akropolise Kadar Çıkmış Deniz Kabuğu
Keramik Parçası
Keramik Parçaları
Keramik Parçaları
Bina Duvarlarındaki Keramikler
Bina Duvarındaki Keramikler
Taş Balta
Nekropol Sınırı
Sütun Çizimi

Sütun Parçası
Sütun Parçası
Sütun Parçaları
Sütun Parçası
Sütun Parçası
Sütun Parçası
2006-2011 yılları arasında Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılan sondaj çalışmaları kent için yapılan en detaylı çalışmadır. Jeofiziksel çalışmalar ile kent haritası daha detaylı olarak ortaya konmuştur. Bu çalışmalar ile yine sur kalıntıları, bina temelleri, yollar ve seramik ocakları tespit edilmiştir.
Denizde Devam Eden Yapı Kalıntıları
Mimari Parçalar
Mimari Parçalar
Mimari Parçalar
Mimari Parçalar
Mimari Parçalar
MÖ.450-400 Athena
MÖ.340-300 Athena
MÖ.200-0 Demeter
MS.54-68 Agrippina
MS.98-138 Pellonius
MS.100-200 Athena
MS.100-200 Herakles
Kıyı kısmında deniz sularının altında kalan Helenistik döneme tarihlenen bina tesisleri (Tersane? Dalgakıran, set?) tespit edilmiştir. Bu bakiyeler daha ayrıntılı incelenmeyi beklemektedir.
Ele geçen keramik parçaları MÖ.3000 ile Bizans Dönemi arasına tarihlenmektedir. 
Bozyertepe olarak adlandırılan ve nekropolis alanına yakın yerdeki bir Tümülüs daha önce kaçak kazılar ile tahrip edildiği görülmüş ve kazı yapılarak tümülüsün planı çıkarılmıştır.
Bozyertepe Tümülüs Planı
Bozyertepe Tümülüsü
Günümüzde Taş Liman olarak adlandırılan liman kalıntısının haricinde önemli bir yapı kalıntısı kalmamıştır. Liman kalıntılarının taşları, kenet yerleri günümüzde de net olarak görülmektedir.
Limanın karşında bulunan akropolis günümüzde zeytinlerle kaplıdır. Üzerinde dolaştığımız bu alan bol miktarda keramik parçası barındırmaktadır. Yine zeytinlikler arasında sur ve duvar bakiyeleri bulunmaktadır.
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kazıkbağları'nda Devşirme Taşlar
Kaynakça: Bilge Umar- Aiolis- İnkılâp Kitabevi -2002 / George E. Bean – Eskiçağda Ege Bölgesi – Arion Yayınevi –1997 / Antik Çağda Kilikya Bölgesinde Zeytinyağı Üretimi –Mehmet İsmail Başoğlu -2009 / Sefa Taşkın –Mysia ve Işık İnsanları –Sel Yayınları -1997 / www.dainst.org.tr / www.asiaminorcoins.com

Taylan Köken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder